Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de...

download Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Josep Vives

of 29

 • date post

  14-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.126
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de...

 • 1.Accions en matria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci Subdirecci General de Biblioteques Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya [email_address]

2. Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci

 • Llei 4/1993, de 18 de mar, del sistema bibliotecari de Catalunya.
 • ACORD per a la millora i modernitzaci del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el perode 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de 2004.
 • Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuraci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci

3.

 • Article 5 (Llei del Sistema Bibliotecari)
 • Sistema Bibliotecari de Catalunya
 • El Sistema Bibliotecari de Catalunya s el conjunt organitzat de serveis
 • bibliotecaris existents a Catalunya. Integren el Sistema Bibliotecari de
 • Catalunya:
 • a) La biblioteca nacional de Catalunya.
 • b) El Sistema de Lectura Pblica de Catalunya.
 • c) Les biblioteques universitries,les biblioteques de centres
 • d'ensenyament no universitarii les biblioteques especialitzades.

Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 4.

 • Article 23 (Llei del Sistema Bibliotecari)
 • Biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pblica
 • - 1 Formen part del Sistema de Lectura Pblica:
 • a) Totes les biblioteques pbliques de titularitat pblica.
 • b) Totes les biblioteques pbliques de titularitat privada que hi siguin integrades, amb la conformitat prvia del titular del centre, i que hagin subscrit un conveni amb l'ajuntament corresponent.
 • c) Les biblioteques de titularitat estatal gestionades per la Generalitat, sens perjudici de la normativa estatal que les afecta.
 • - 2 Excepcionalment, si les necessitats del Sistema de Lectura Pblica ho requereixen, i amb la conformitat prvia del titular,hi poden sser integrades les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari. Si el titular s la Generalitat, cal l'informe favorable previ del Departament d'Ensenyament .

Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 5.

 • Article 44 (Llei del Sistema Bibliotecari)
 • Biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari
 • - 1 Les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari proporcionen el material necessari per al compliment de llurs funcions pedaggiques, faciliten l'accs a la cultura, eduquen l'alumne en la utilitzaci de llurs fons i li permeten de complementar i ampliar la seva formaci i el seu lleure.
 • - 2En els centres d'ensenyament no universitari s'ha d'establir una biblioteca escolar, com a part integrant de l'ensenyament i en collaboraci amb el Sistema de Lectura Pblica .
 • - 3Les normes especfiques sobre l'organitzaci, l'activitat i el finanament de les biblioteques dels centres pblics d'ensenyament no universitari han d'sser fixades per reglament .

Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 6.

 • ACORD per a la millora i modernitzaci del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el
 • Perode 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de
 • 2004.
 • Per tot aix, a proposta de la consellera de Cultura i dacord amb la consellera
 • dEducaci i el conseller dUniversitats, el Govern acorda:
 • 1. Fomentar lagrupaci de les biblioteques de Catalunya en xarxes i afavorir el treball cooperatiu entre elles.
 • 2. Enfortir els instruments bibliotecaris collectius existents i crear-ne de nous.
 • 3. Fomentar que les diferents biblioteques catalanes es dotin dinformaci electrnica a travs de la contractaci conjunta de recursos electrnics comercials aix com posant a la xarxa recursos daccs lliure.

Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 7.

 • 4. Coordinar la selecci i lactualitzaci conjunta dels sistemes automatitzats que gestionen els serveis bibliotecaris pblics per tal dafavorir la cooperaci i la creaci de serveis nacionals.
 • 5. Iniciar els treballs per crear el Catleg nic de Catalunya (CUC) a partir del Catleg Collectiu de les Universitats de Catalunya i el Catleg Collectiu de la Lectura Pblica.
 • 6. Iniciar els estudis per a crear serveis bibliotecaris dmbit nacional, en mbits com els prstec interbibliotecari o la creaci dun magatzem collectiu per a llibres obsolets.

Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 8.

 • Article 73 ( Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuraci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci)
 • Secci de Cooperaci Bibliotecria
 • Corresponen a la Secci de Cooperaci Bibliotecria les funcions segents:
 • a) Donar suport tcnic a les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya.
 • b) Establir accions de suport a les biblioteques especialitzades de Catalunya.
 • c) Fomentar la cooperaci entre les biblioteques especialitzades de Catalunya.
 • d) Coordinar el prstec interbibliotecari dabast nacional.
 • e) Collaborar amb les biblioteques escolars
 • f) Recollir, tractar i difondre les estadstiques corresponents al Sistema Bibliotecari
 • de Catalunya.
 • g) Gestionar els serveis relatius a fons bibliogrics obsolets i de baix s dipositats
 • en equipaments de titularitat del Departament de Cultura i Mitjans de
 • Comunicaci.
 • h) Qualsevol altra funci de naturalesa anloga que se li encarregui.

Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 9. Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 10.

 • Impuls a la vertebraci del Sistema Bibliotecari de Catalunya (suma de biblioteques).
 • Desenvolupament de recursos de carcter nacional (catlegs collectius, magatzems cooperatius, subscripcions digitals compartides, etc.).
 • Suport a les biblioteques escolars fent-los arribar serveis bibliotecaris de carcter nacional des del Sistema de Lectura Pblica.

Marc dactuaci del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci 11.

 • Creada el 2007 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci i el Departament dEducaci.
 • rgan mxim de comunicaci entre els dos departament en all que respecta a la collaboraci en matria de biblioteques escolars.
 • Es reuneix de forma peridica per intercanviar informacions i programar actuacions concrentes.

Comissi Mixta de Seguiment de les Biblioteques Escolars 12.

 • Suport al projecte de canvi de programari Eprgam.
 • Bibliografies selectives per a educaci primria i secundria obligatria.
 • Prstec dobres a les biblioteques escolars a travs de la Central de Prstec i Serveis Especial (Cepse), especialment pel que fa a prstec de lots de bibliografies escolars.
 • Provement de documents a les biblioteques escolars a travs de la redistribuci de fons de baix s del Sistema de Lectura Pblica.

Accions de suport en matria de Biblioteques escolars 13.

 • Suport a la digitalitzaci de continguts.
 • Estudi de la viabilitat per a compartir recursos documentals.
 • Desenvolupament de biblioteques mixtes (pbliques i escolars) en localitats de menys de 3.000 habitants.
 • Participaci en el Consell de biblioteques escolars i els grups de treball que sen deriven.
 • Participacidel Departament dEducaci en el Consell de Biblioteques

Accions de suport en matria de Biblioteques escolars 14.

 • Prestar lassessorament tcnic requerit pel Departament dEducaci.
 • Facilitar la connexi del catleg de les biblioteques escolars al futur catleg nic de Catalunya.
 • Garantir que les biblioteques escolars puguin fer catalogaci per cpia a partir del Catleg Collectiu de la Lectura Pblica de Catalunya.

Suport al projecte de canvi de programari Eprgam 15.

 • La Subdirecci General de Biblioteques publica una srie de bibliografies selectives
 • especialitzades destinades a orientar i potenciar el treball bibliogrfic que realitzen les
 • biblioteques pbliques en diversos camps temtics.
 • Astronomia, un univers per descobrir (2009).
 • Ficci, lectures recomanades per a ESO(2009).
 • De cinema (2008).( 971 KB )
 • De cmics, actualitzaci 2008 .
 • D'esports (2008).( 370 KB )
 • Biblioteca escolar d'educaci infantil i primria. Coneixements(2007).
 • Biblioteca escolar d'educaci infantil i primria. Imaginaci(2007).
 • Cultura gai, lsbica i transsexual (2007).
 • De cmics (2007).
 • De viatge. Llibres i guies (2007).
 • Dones i feminismes (2006).

Bibliografies selectives per a educaci primria i secundria obligatria 16. Servei dInformaci Selectiva http://cultura.gencat.net/bibliografia/cerca.asp 17.

 • El fons bibliogrfic de la CePSE inclou ms de 100.000 documents de totes les temtiques, llenges i tipus de documents (l