[Disseny d'interfícies multimèdia] Pràctica: Prototipat gràfic multiplataforma

download [Disseny d'interfícies multimèdia] Pràctica: Prototipat gràfic multiplataforma

of 25

Embed Size (px)

Transcript of [Disseny d'interfícies multimèdia] Pràctica: Prototipat gràfic multiplataforma

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  1/25

  D I S S E N Y D I N T E R F C I E S M U L T I M D I A

  P R C T I C A

  J O R D I L L O N C H E S T E V E

  C C B Y - N C - S A

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  2/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 2/25

  NDEX

  ndex ................................................................................................................................. 2

  1. Prototips descriptori ................................................................................................ 3

  1.1 Inici ..................................................................................................................... 3

  1.2 Catleg ................................................................................................................ 4

  1.3 Notcies .............................................................................................................. 5

  1.4 Autors ................................................................................................................ 6

  1.5 Presentaci ........................................................................................................ 7

  1.6 Fitxa de llibre .................................................................................................... 8

  1.7 Carro de la compra ........................................................................................... 9

  2. Prototips per a tauleta vertical ............................................................................. 102.1 Inici ................................................................................................................... 10

  2.2 Catleg .............................................................................................................. 11

  2.3 Notcies ............................................................................................................ 12

  2.4 Autors .............................................................................................................. 13

  2.5 Presentaci ...................................................................................................... 14

  2.6 Fitxa de llibre .................................................................................................. 15

  2.7 Carro de la compra ......................................................................................... 16

  3. Prototips per a telfon mbil................................................................................ 173.1 Inici ................................................................................................................... 17

  3.2 Catleg .............................................................................................................. 18

  3.3 Notcies ............................................................................................................ 19

  3.4 Autors .............................................................................................................. 20

  3.5 Presentaci ...................................................................................................... 21

  3.6 Fitxa llibre ........................................................................................................ 22

  3.7 Carro de la compra ......................................................................................... 23

  4. Informe ...................................................................................................................... 244.1 Criteris doptimitzaci.................................................................................... 24

  4.2 Procs doptimitzaci i finalitzaci dels prototips ..................................... 24

  4.3 Millores de futur ............................................................................................. 24

  5. Bibliografia i altres recursos................................................................................. 25

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  3/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 3/25

  1.PROTOTIPS DESCRIPTORI

  1.1 INICI

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  4/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 4/25

  1.2 CATLEG

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  5/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 5/25

  1.3 NOTCIES

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  6/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 6/25

  1.4 AUTORS

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  7/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 7/25

  1.5 PRESENTACI

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  8/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 8/25

  1.6 FITXA DE LLIBRE

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  9/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 9/25

  1.7 CARRO DE LA COMPRA

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  10/25

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  11/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 11/25

  2.2 CATLEG

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  12/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 12/25

  2.3 NOTCIES

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  13/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 13/25

  2.4 AUTORS

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  14/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 14/25

  2.5 PRESENTACI

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  15/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 15/25

  2.6 FITXA DE LLIBRE

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  16/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 16/25

  2.7 CARRO DE LA COMPRA

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  17/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 17/25

  3.PROTOTIPS PER A TELFON MBIL

  3.1 INICI

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  18/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 18/25

  3.2 CATLEG

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  19/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 19/25

  3.3 NOTCIES

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  20/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 20/25

  3.4 AUTORS

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  21/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 21/25

  3.5 PRESENTACI

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  22/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 22/25

  3.6 FITXA LLIBRE

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  23/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 23/25

  3.7 CARRO DE LA COMPRA

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  24/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  Jordi Llonch Esteve CC BY-NC-SA Pg. 24/25

  4.INFORME

  4.1 CRITERIS D OPTIMITZACI

  Desprs de la correcci de la PAC 3 he tingut present els criteris proposats pelsusuaris i corroborats per la consultora. Aquests es referien a ls duna mateixaidentitat grfica en les tres plataformes, ja que la versi mbil era massa diferentde les altres dues. A ms, feia falta un ajustament en la tipografia (tant pel que fa ala dimensi com als colors) en la versi mbil.

  4.2 PROCS D OPTIMITZACI I FINALITZACI DELSPROTOTIPS

  El programari emprat per a la realitzaci dels prototips en les tres plataformes haestat lAdobe Photoshop, grcies a la facilitat ds del qual, he pogut crear unaretcula amb lajuda de rectangles. Pel que fa a la identitat grfica he fet s delsmateixos colors per a ttols i textos, de la mateixa manera que he utilitzat unamateixa tipografia per a cada situaci.

  Per a les tres versions he partit dunes dimensions en pxels, per sempre tenintpresent ladaptabilitat del contingut a pantalles de diferents amples.

  4.3 MILLORES DE FUTUR

  Crec que si torns a iniciar la prctica des de zero, faria un canvi substancial alarquitectura de la informaci. Podria redissenyar la pgina principal i afegir-hiopcions de compra. A ms, hi afegiria una ordenaci per categories i alfabticadins el catleg.

  Per concloure, he trobat molt tils els comentaris de la meva consultora (Tona

  Monjo Palau) en les PACs anteriors, els quals he implementat en aquesta prctica.

 • 7/30/2019 [Disseny d'interfcies multimdia] Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  25/25

  Disseny dinterfcies multimdia

  Prctica: Prototipat grfic multiplataforma

  5.BIBLIOGRAFIA I ALTRES RECURSOS

  Tona Monjo Palau. Disseny dinterfcies multimdia. Barcelona. Fundaci per a

  la Universitat Oberta de Catalunya, 2011.

  Wiki de lassignatura. [en lnia]. Disponible a Internet noms a travs delcampus virtual.

  Interfaces tctiles: el desafo de las tabletas. [en lnia]http://www.slideshare.net/Afidalgo/interfaces-tctiles-ux-spain [Consulta:novembre 2012]

  Responsive design trends for the Mobile web: [en lnia]http://www.designtickle.com/2012/04/responsive-design-trends-mobile-

  web/[Consulta: novembre 2012]Jornada de Experiencia de Usuario 2012http://www.uxed.org/jornadaux/jornada-ux-2012/ [Consulta: novembre2012]

  Les imatges presents en aquest document sn de domini pblic, deproducci prpia o semparen a ls raonable (fair use).

  http://www.slideshare.net/Afidalgo/interfaces-tctiles-ux-spainhttp://www.slideshare.net/Afidalgo/interfaces-tctiles-ux-spainhttp://www.designtickle.com/2012/04/responsive-design-trends-mobile-web/http://www.designtickle.com/2012/04/responsive-design-trends-mobile-web/http://www.designtickle.com/2012/04/responsive-design-trends-mobile-web/http://www.uxed.org/jornadaux/jornada-ux-2012/http://www.uxed.org/jornadaux/jornada-ux-2012/http://www.uxed.org/jornadaux/jornada-ux-2012/http://www.designtickle.com/2012/04/responsive-design-trends-mobile-web/http://www.designtickle.com/2012/04/responsive-design-trends-mobile-web/http://www.slideshare.net/Afidalgo/interfaces-tctiles-ux-spain