Escacc perfils-professionals-2.0 v3

23
Fins març 2009: 1.0 Octubre 2009: 2.0 La Fundació Escacc

description

10.06.2010. Presentació d'Escacc sobre Perfils professionals 2.0.

Transcript of Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Page 1: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Fins març 2009: 1.0 Octubre 2009: 2.0

La Fundació Escacc

Page 2: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

IndexA. Sobre Escacc

1) Què és. Destinataris2) Funcionament. La cuina d’Escacc

B. Presència d’Escacc a la Xarxa1) Per què cal ser a la Xarxa2) Com generar visibilitat i adquirir reputació3) Creació del web4) Arquitectura de la informació. Etiquetatge5) Difusió dels continguts

C. Gestió de la informació i eines 2.01) Detecció2) Elaboració3) Publicació4) DifusióA. Arxiu

D. Indicadors

Page 3: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

A. Sobre Escacc

Què és Escacc Fundació privada Espai Català de Cultura i Comunicació.

Finalitat: Normalització de la indústria cultural i mediàtica catalana.

Objectius:

> Difondre coneixements aplicats al sector;

> Incidir amb projectes finalistes.

Destinataris

1. Empreses i professionals del sector dels mèdia i les indústries culturals.

2. Institucions Sector Públic.

3. Sector coneixement: Universitats.

4. Altres persones (físiques i jurídiques), que estan interessades en l’evolució de les tendències en comunicació, les noves tecnologies i les indústries culturals.

Page 4: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

A. Sobre EscaccLa cuina d’Escacc. Funcionament

Fonts Difusió

C U

I N A

Recull premsa

Agenda (*)

Notes premsa, newsletter,... (*)

Llibres, estudis, informes,... (*)

Contactes: PF / PJ

Internet (*)

Altres (*)

Mitjans tradicionals ·Escacc.cat·RSS·Newsletter·Agenda (pròpia + col·laborativa)

Formació (Jornades...)

Mails (subscripcions)

-Amb RSS

-Sense RSS

-Seguiment ESCACC alerts

Subscripcions (€), ...

BBDD Contactes

BBDD Biblio Escacc

Internet / Web

Publicacions

Formació/Projectes

BBDD Contactes

Jornades, congressos,...

“10 en comunicació”

-Mailigns

-Contactes personals

-Correu ordinari

-Revista Quaderns

-Edició de llibres

-Articles en publicacions

-Informes / Docs

(*) BBDD Fonts d’informació

-Bloc

-Twitter

-Facebook

-Delicious

-Altres.

Page 5: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Objectiu:

Incidir en els sectors dels mèdia i la cultura de l’espai comunicatiu català.

Com fer-ho?

> Difusió de coneixements teòrics i pràctics sobre l’estat de l’espai comunicatiu català, les tendències, l’evolució dels mercats nacional i internacional, etc...

Com aconseguir-ho?

> Fent-nos visibles:

• La capacitat d’atenció s’ha fragmentat, per això ens hem de fer visibles al nostre públic potencial.

• La xarxa ens permet segmentar el mercat i identificar el públic.

B. Presència d'Escacc a la XarxaPer què cal ser a la Xarxa?

Page 6: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Com generar visibilitat i adquirir reputació d'Escacc a la Xarxa?

Utilitzant les TIC i les eines 2.0: WEB/BLOC, Xarxes socials (FB, TW...), mails, Newsletter, altres eines 2.0, presència als resultats dels cercadors,...

Compartir Visibilitat Reputació

Com podem obtenir visibilitat?

Absorbint informació, processant-la i compartint-la amb la resta d’usuaris. Cal que sigui informació valuosa pels demés.

Com podem aconseguir reputació?

Per la capacitat d’estar connectat de forma interactiva amb altres persones, és a dir, rebent i emetent missatges interessants pels demés. No per jerarquia.

Com cal actuar?

Compartir informació d’interès pels demés, sense esperar res a canvi. Això té una recompensa: Visibilitat. Aquesta visibilitat retorna en forma de credibilitat i confiança, elements indispensables per la reputació de la marca Escacc.

B. Presència d'Escacc a la Xarxa

Page 7: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

1. Detecció de la necessitat d'estar a la Xarxa.

2. Decisió de crear el web ==> Carta de presentació de la Fundació i punt de trobada de tots els continguts que genera Escacc.

3. Determinació del Mapa web.

4. Web: Arquitectura de la informació / continguts.

B. Presència d’Escacc a la XarxaProcés de creació del web Escacc.cat

Page 8: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

B. Presència d’Escacc a la XarxaArquitectura de la informació

Page 9: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

> Info corporativa- Format: Pàgines semi-estàtiques web- Actualització: esporàdica

B. Presència d’Escacc a la XarxaArquitectura de la informació

Page 10: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

B. Presència d’Escacc a la XarxaArquitectura de la informació

> Continguts informatius- Format: notícies, agenda i documents (actualització diària) - Format: xarxes socials (temps real)

Page 11: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

> Opinió- Format: Bloc col·lectiu extern- Actualització: diària

B. Presència d’Escacc a la XarxaArquitectura de la informació

Page 12: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

> Serveis: - Àrea privada (continguts, agenda, URL)- Cercador (temàtic, geogràfic, tags i text)- Enllaços recomanats (Delicious)

Arquitectura de la informació

B. Presència d’Escacc a la Xarxa

Page 13: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

> Difusió de continguts: - Home- Newsletter (notícies, tweets, agenda i bloc)- RSS segmentada per temes- Eines 2.0

B. Presència d’Escacc a la XarxaArquitectura de la informació

Page 14: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Per què cal etiquetar?

> Els objectes físics només poden estar a un lloc en un moment determinat.

> En passar de l’àtom al bit, el coneixement supera aquesta limitació física.

> Aquest nou context el proporciona una nova taxonomia que, a Internet, realitzem de forma col·lectiva mitjançant les etiquetes (tags).

> Objectiu: Fer que la informació flueixi i es pugui trobar (web i Delicious).CANAL Categoria

temàticaCategoria formal

Categoria territorial

Categoria temporal

Altres (lliure, però amb criteris)

Contingut digital

MÈDIA Premsa | audiovisual | ràdio | Internet i TIC,…

Notícia | entrevista | agenda | document | …

Països Catalans | Espanya | Europa | …

2008 | 2009 | …

iPad | The New York Times | digital | paper | pagament | …

CULTURA Música | teatre | edició | cinema | art,…

Ídem Ídem Ídem Ídem

B. Presència d’Escacc a la XarxaArquitectura de la informació. Etiquetatge

Page 15: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Difusió dels continguts

> Home Web.

> RSS (segmentat per temes).

> Newsletter.

> Eines 2.0. Per què cal utilitzar les eines 2.0?

B. Presència d’Escacc a la Xarxa

Page 16: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Per què cal utilitzar les eines 2.0?

El recurs que ha esdevingut escàs NO és la informació, ÉS la capacitat d’atenció.

Necessitem aconseguir l’atenció dels nostre públic. Per tant, hem de ser-hi i cal gestionar la nostra presència a la xarxa.

Els mercats són converses.

Ens trobem davant la sobreabundància d’informació, per això és important trobar formes d’escollir, i la conversa, la recomanació,... han esdevingut unes de les més usades.

El què diguin de nosaltres ens aporta visibilitat i reputació. La nostra reputació 2.0 és una reputació distribuïda (la reputació d’escacc serà la suma de moltes opinions, i aquesta suma configurarà la percepció que en pugui tenir un tercer).

Treball intern pel personal d’Escacc i empreses.

C. Escacc 2.0

Page 17: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Objectius: > Gestionar les fonts d'informació.

> (Possibilitat) de compartir les fonts d'informació.

> Gestionar la reputació d'Escacc via cerques (RSS) i/o Alertes.

Què hi fem?> Diàriament, consultem les fonts d'info.

> En temps real, compartim info.

> Esporàdicament, ampliem les fonts d'info.

Altres fonts: Xarxes socials (Twitter, Facebook); Recull de premsa; Notes de Premsa; Delicious;...

Page 18: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Objectius

> Treballar online (personal Escacc).

> Treballar online (amb terceres persones. Ex: Argus).

Altres: Google Calendar...

Page 19: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Eines per gestionar la publicació: Hootsuite; Bit.ly,...

Page 20: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Publicar informació només és el primer pas, després cal fer-la circular

Page 21: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

Objectius> Arxiu de TOTES les notícies i webs.

> Fonts d'info de tercers.

> Compartir info.

> Accés a “enllaços recomanats”.

Què hi fem?> En temps real, actualitzem l’arxiu digital.

> Diàriament, consultem les fonts de tercers.

> Esporàdicament, millorem l'etiquetatge.

> Esporàdicament, actualitzem els “enllaços recomanats”.

Tan important és concentrar (agregar) com dispersar (distribuir).

Page 22: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

D. Indicadors

OBJECTE CONCEPTE CRITERI OBJECTIU

Web / Bloc Visitants únics/mes

Quantitatiu Màxima difusió

Núm. Visites/mes

Quantitatiu Màxima difusió

Procedència visites

Qualitatiu Conèixer millors canals de difusió

Horari visites Qualitatiu Conèixer millors horaris de difusió

Newsletter Núm. inscrits Quantitatiu / Qualitatiu

Màxima difusió i qualitativa

Àrea privada

Núm. Inscrits Quantitatiu / Qualitatiu

Màxima difusió i qualitativa

RSS Núm. inscrits Quantitatiu Màxima difusió

Twitter (4) Seguidors Quantitatiu Màxima difusió

Llistes Quantitatiu Màxima difusió

Facebook Seguidors Quantitatiu Màxima difusió

Visites setmanals

Quantitatiu Màxima difusió

Page 23: Escacc perfils-professionals-2.0 v3

www.escacc.cat

E-correu: [email protected]

Twitter: @marcroca

Slideshare:

Barcelona, 10 de juny de 2010

MOLTES GRÀCIES!!