Extra eleccions municipals

of 4 /4
22M eleccions municipals LaRella - EXTRA - 23 - MAIG - 2011 > CANVI DE GOVERN A SANT BARTOMEU, AMB EMILI BENITO (ISBGIA-AM)///// > CIU TORNA AMB FORÇA A LLUÇÀ I SANT FELIU SASSERRA///////////////////// ORISTÀ I SANT BARTOMEU: ALCALDIES NOMÉS PER 2 I 3 VOTS DE DIFERÈNCIA

Embed Size (px)

description

Recull desl resultats de les eleccions municipals al Lluçanès, 22 de maig del 2011

Transcript of Extra eleccions municipals

Page 1: Extra eleccions municipals

20 | MAIG | 2011

22Meleccions municipals

L a R e l l a - E X T R A - 2 3 - M A I G - 2 0 1 1

> CANVI DE GOVERN A SANT BARTOMEU, AMB EMILI BENITO (ISBGIA-AM)/////> CIU TORNA AMB FORÇA A LLUÇÀ I SANT FELIU SASSERRA/////////////////////

ORISTÀ I SANT BARTOMEU: ALCALDIES NOMÉS PER 2 I 3 VOTS DE DIFERÈNCIA

Page 2: Extra eleccions municipals

2 LaRella

LaRella ////

ALPENS

Composició actual del con-sistori (2007-2011)

GdA-AM-ERC: 7 regidors/esAlcaldia: Montserrat Barniol (GdA-AM-ERC)

Resultats 22-M-2011

Cens: 232Vots emesos: 185Vots nuls: 8Vots blanc: 28Abstenció: 20,26%GdA: 149 (64,22%)

Regidors/es:

Montserrat Barniol (GdA)Jordi Camprubí (GdA)Anahí Martínez (GdA)Lluís Prat (GdA)Roger Casanovas (GdA)Albert Traveria (GdA)Josep M. Serra (GdA)

(Llista única)

Previsible alcaldessa:Montserrat Barniol (GdA)

LLUÇÀ

Composició actual del con-sistori (2007-2011)

IPLISE-AM-ERC: 7 regidors/esAlcaldia: Eva Boixadé (IPLISE-AM-ERC)

Resultats 22-M-2011

Cens: 202Vots emesos: 147Vots nuls: 1Vots blanc: 13Abstenció: 27,23%IPLISE-AM: 79 (39,1%)CiU: 54 (26,73%)

Regidors/es:

Eva Boixadé (IPLISE)Jordi Costa (IPLISE)Jordi Compte (IPLISE)Xavier Pujals (IPLISE)Rosa Trabal (CiU)Alexis Aguilar (CiU)Jaume Castany (CiU)

Previsible alcaldessa:Eva Boixadé (IPLISE-AM)

OLOST

Composició actual del con-sistori (2007-2011)

ERC: 9 regidors/esAlcaldia: Josep M. Freixanet (ERC)

Resultats 22-M-2011

Cens: 997Vots emesos: 796Vots nuls: 17Vots blanc: 21Abstenció: 20,17%POiSC-AM: 561 (56,26%)CiU: 197 (19,76%)

Regidors/es:

Josep M. Freixanet (POiSC)Òscar Pitarch (POiSC)Joan Salvans (POiSC)Josep Garolera (POiSC)Anna Salvans (POiSC)Gil Salvans (POiSC)Núria Reñé (POiSC)Rosa Soler (CiU)Antoni Prieto (CiU)

Previsible alcalde:Josep M. Freixanet (ERC)

ORISTÀ

Composició actual del con-sistori (2007-2011)

PM-GMO: 5 regidors/esCiU: 2 regidors/esAlcaldia: Vicenç Cornejo (PM-GMO)

Resultats 22-M-2011

Cens: 504Vots emesos: 416Vots nuls: 7Vots blanc: 21Abstenció: 17,46%PM-GMO: 195 (38,69%)CiU: 193 (38,29%)

Regidors/es:

Vicenç Cornejo (PM-GMO)Andreu Serra (PM-GMO)Jordi Cardona (PM-GMO)Antònia Pujol (PM-GMO)Marc Sucarrats (CiU)Joan Pons (CiU)Jordi Terradellas (CiU)

Previsible alcalde:Vicenç Cornejo (PM-GMO)

Els resultats de les eleccions d’aquest diumenge, 22 de maig

del 2011, han aportat pocs canvis en els governs municipals. CiU manté set ajuntaments sota el seu control polític i ERC, majoritàriament en llis-tes independents adscrites al partit, manté quatre ajuntaments, igual com aquests darrers quatre anys. El punt

LLUÇANÈSPer_ Aleix Cardona

MAJORIA DE CIU I POCS CANVIS DE GOVERNEs redueixen les distàncies entre els grups polítics a molts ajuntaments

més destacable no hi ha dubte que és la pèrdua de les eleccions a Sant Bartomeu del Grau per part de Mi-quel Colomer, que aquest cop anava en una llista de CiU i que ha vist com la candidatura independent vinculada a ERC encapçalada per Emili Benito, aconseguia arrabassar-li l’alcaldia per només 3 vots, fet que ha forçat un nou escrutini.

A banda d’aquest canvi, els resul-tats més destacats són per a CiU,

que ha aconseguit ajustar força la diferència respecte de les alcaldies de les forces situades a la seva es-querra, com és el cas de Sant Feliu Sasserra o Lluçà, on CiU presentava candidatura després d’unes legis-latures d’absència i ha quedat a un escó de l’alcaldia. No ha estat el cas d’Olost, on CiU, tot i entrar, no ha competit amb Josep Maria Freixanet i el seu grup -ara independent.

Aquesta situació però a la inver-

Page 3: Extra eleccions municipals

3LaRella

//// LaRella

PERAFITA

Composició actual del con-sistori (2007-2011)

CiU: 5 regidors/esERC- 2 regidors/esAlcaldia: Ramon Casals (CiU)

Resultats 22-M-2011

Cens: 315Vots emesos: 224Vots nuls: 5Vots blanc: 3Abstenció: 28,89%CiU: 166 (52,70%)IPP-AM: 50 (15,87%)

Regidors/es:

Ramon Casals (CiU)Pere Puig (CiU)Alícia Anfruns (CiU)Àngel Casellas (CiU)Damià Picas (CiU)Joan Compta (CiU)Ramon Berengueras (IPP)

Previsible alcalde:Ramon Casals (CiU)

PRATS DE LLUÇANÈSComposició actual del con-sistori (2007-2011)

CiU: 6 regidors/esERC: 5 regidors/esAlcaldia: Lluís Vila (CiU)

Resultats 22-M-2011

Cens: 2.155Vots emesos: 1.510Vots nuls: 24Vots blanc: 41Abstenció: 29,94%CiU: 785 (36,42%)ERC: 660 (30,62%)

Regidors/es:

Lluís Vila (CiU)Josep Cruells (CiU)Mercè Perernau (CiU)Jordi Batriu (CiU)Raquel Martínez (CiU)Segimon Plans (CiU)Isaac Peraire (ERC)Montserrat Juvanteny (ERC)Ramon Font (ERC)Judit Pons (ERC)Yolanda Roset (ERC)

Previsible alcalde:Lluís Vila (CiU)

SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈSComposició actual del con-sistori (2007-2011)

CiU: 5 regidors/esAlcaldia: Josep Pujol (CiU)

Resultats 22-M-2011

Cens: 87Vots emesos: 63Vots nuls: 1Vots blanc: 6Abstenció: 27,59%

Regidors/es i vots rebuts:

Josep Pujol (CiU): 53Josep Subirana (CiU): 42Joaquim Codinach (CiU): 38Gabriel Dot (CiU): 34Albert Camprubí (CiU): 17

Cand.PP: 1Cand.PSC: 4

Previsible alcalde:Josep Pujol (CiU)

ST BARTOMEU DEL GRAU

Composició actual del con-sistori (2007-2011)

SBG-Endavant: 6 regidors/esCiU: 3 regidors/esAlcaldia: Miquel Colomer (SBG-Endavant))

Resultats 22-M-2011

Cens: 726Vots emesos: 505Vots nuls: 13Vots blanc: 61Abstenció: 30,45%PSBGiA-AM: 217CiU: 214

Regidors/es:

Emili Benito (PSBGiA)Núria Ausió (PSBGiA)Xavier Torras (PSBGiA)Josep Salvans (PSBGiA)Miquel Colomer (CiU)Genoveva Carbonell (CiU)Jacint Camps (CiU)

Previsible alcalde:Emili Benito (PSBGiA-AM)

sa s’ha donat a Perafi ta i Sant Boi de Lluçanès, on CiU ha augmentat la distància cap a les llistes opositores, acabant així, a Sant Boi, amb l’his-tòric frec a frec entre Masramon i Giravent.

Oristà es mantindrà en mans del PSC-PM, amb l’alcalde Vicenç Cor-nejo, tot i que ha vingut només de 2 vots. Aquesta era una de les apos-tes de CiU i que la coalició tenia més coll avall d’aconseguir.

Per la seva banda, Lluís Vila, alcal-de convergent de Prats de Lluçanès i vicepresident del Consell Comarcal d’Osona, ha mantingut l’alcaldia però amb més difi cultats de les previstes

davant de la proposta d’ERC encap-çalada per Isaac Peraire, que ha mi-llorat resultats en nombre de vots respecte del 2007.

Les llistes obertes de Sobremunt, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Santa Maria de Merlès han mantingut l’hegemonia convergent, amb l’entrada únicament de dos can-didats de llistes adscrites a ERC, a Sobremunt i Sant Martí d’Albars. Cal destacar que en alguns d’aquests pobles el PSC i el PP havien pre-sentat candidats fantasmes, amb uns resultats propis de la jugada poc de-mocràtica utilitzada.

Tot i la proliferació de llistes in-

SOBREMUNT HA TRIAT MANTENIR LA MAJORIA DE CIU / F_T. PARAREDA

Page 4: Extra eleccions municipals

4 LaRella

LaRella ////

ST BOI DE LLUÇANÈS

Composició actual del consistori (2007-2011)

CiU: 4 regidors/es(IPSB-PM): 3 regidors/esAlcaldia: Josep M. Masramon (CiU)

Resultats 22-M-2011

Cens: 433Vots emesos: 372Vots nuls: 0Vots blanc: 7Abstenció: 14,09%CiU: 230 (53,12%)ISBL-PM: 135 (31,18%)

Regidors/es:

Albert Sadurní (CiU)Josep M. Masramon (CiU)Verònica Ramon (CiU)Josep Martínez (CiU)Anna Maria Garrido (CiU)Josep M. Giravent (IPSB)Concepció Verdaguer (IPSB)

Previsible alcalde: Albert Sadurní (GdA)

ST FELIU SASSERRA

Composició actual del consistori (2007-2011)

ERC: 7 regidors/esAlcaldia: Andreu Riba (ERC)

Resultats 22-M-2011

Cens: 508Vots emesos: 400Vots nuls: 21Vots blanc: 16Abstenció: 21,26%ERC: 223 (58,84%)CiU: 140 (36,94%)

Regidors/es:

Josep Romero (ERC)Jordi Rovira (ERC)Alexandre Lloret (ERC)Santiago Estopiña (ERC)Òscar Rovira (CiU)Carles Pedragosa (CiU)M. Carme Rotllant (CiU)

Previsible alcalde:Josep Romero (ERC)

ST MARTÍ D’ALBARS

Composició actual del consistori (2007-2011)

CiU: 7 regidors/esAlcaldia: Ramon Erra (CiU)

Resultats 22-M-2011

Cens: 92Vots emesos: 78Vots nuls: 0Vots blanc: 3Abstenció: 15,22%

Regidors/es i vots rebuts:

Ramon Erra (CiU) 53Laura Montferrer (CiU) 43Lídia Puig (CiU) 39Maria R. Cortina (CiU) 35Lurdes Vilalta (ISMA) 32

Jordi Soler (ISMA) 29G. Solanich (ISMA) 29Pere Palomera (ISMA) 23Josep Turigas (CiU) 12

Previsible alcalde:Ramon Erra (CiU)

STA M. DE MERLÈS

Composició actual del consistori (2007-2011)

CiU: 5 regidors/esAlcaldia: Josep Costa (CiU)

Resultats 22-M-2011

Cens: 134Vots emesos: 83Vots nuls: 2Vots blanc: 8Abstenció: 38,06%

Regidors/es i vots rebuts:

Josep Costa (CiU) 53Joan Molas (CiU) 43Jaume Bardolet (CiU) 47Josep Parés (CiU) 33Sandra Rusiñol (CiU) 37

R. Casadevall (PM) 16

Cand. PP: 2

Previsible alcalde:Josep Costa (CiU)

SOBREMUNT

Composició actual del consistori (2007-2011)

CiU: 4 regidors/esIPS: 1 regidorAlcaldia: J. Casas (CiU)

Resultats 22-M-2011

Cens: 70Vots emesos: 58Vots nuls: 0Vots blanc: 2Abstenció: 17,14%

Regidors/es i vots rebuts:

Joaquima Casas (CiU) 31Josep Ordeig (CiU) 31Joan Font Ambròs (IpS) 25

Ester Serradell (IpS) 24Joan Casacuberta (CiU) -

Previsible alcaldessa:Quima Casas (CiU)

dependents, només una, la d’Alpens amb Montserrat Barniol al capda-vant, és pròpiament una candidatura sense vincles amb forces polítiques. La resta, han estat candidatures vinculades a ERC o al PSC, partits que rebran els vots per al Consell Comarcal corresponent. CiU ha pre-sentat totes les llistes com a partit i ERC ho ha fet a Sant Feliu i a Prats.

LA COMPOSICIÓ DEL CONSORCIUn altre dels aspectes que caldrà

seguir és el de la composició del Consorci del Lluçanès. Si es tracta de la representació dels ajuntaments, pràcticament no hi haurà diferència,

donat que CiU, ERC, independents i PSC tindran la mateixa representa-ció cadascun. Les variacions deuran venir quant als representants d’or-ganismes forans, com ara el Consell Comarcal d’Osona, que caldrà veure quina serà la seva composició, i la Diputació de Barcelona, que podria canviar de color després de tants anys en mans de la majoria del PSC i els seus aliats d’ERC i ICV. El delicat moment econòmic del Consorci, la demanda de reconeixement comar-cal, l’aposta de la Diputació o la Ge-neralitat envers aquests organismes són aspectes que defi niran el futur immediat d’aquest ens. ///

MERLÈS MANTÉ L’ALCALDIA DE JOSEP COSTA PER A CIU / F_T. PARAREDA