GRUP DE TREBALL PERSONAL - AD's ESCOLA 2015-05-03آ  GRUP DE TREBALL PERSONAL: INTRODUCCIأ“ A...

download GRUP DE TREBALL PERSONAL - AD's ESCOLA 2015-05-03آ  GRUP DE TREBALL PERSONAL: INTRODUCCIأ“ A LES CONSTELLACIONS

of 12

 • date post

  06-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GRUP DE TREBALL PERSONAL - AD's ESCOLA 2015-05-03آ  GRUP DE TREBALL PERSONAL: INTRODUCCIأ“ A...

 • GRUP DE TREBALL PERSONAL: INTRODUCCIÓ A LES CONSTEL·LACIONS

  FAMILIARS i SISTÈMIQUES

  Coordinat per Carmen Boix i Casas i equip AD’s ESCOLA Girona, 2015-2016

 • Coordinat per Carmen Boix i Casas i equip AD’s ESCOLA Girona, 2015-2016

  Propietat del document: AD’s ESCOLA

  GRUP DE TREBALL PERSONAL INTRODUCCIÓ A LES CONSTEL·LACIONS FAMILIARS I SISTÈMIQUES

 • “En front de l’experiència real, els conceptes són com flocs de neu, caient sobre una flama”.

  Shibayama Zenkei

 • 4

  Presentació

  Les Constel·lacions Familiars i Sistèmi- ques, nascudes de la mà de Bert Hellinger, ens proporcionen un mètode meravellós d’autoconeixement i desenvolupament perso- nal i de resolució de conflictes, tant personals com de relació.

  El treball de Bert Hellinger s’està mostrant com una de les aportacions més importants a nivell filosòfic, terapèutic i educatiu d’aquest segle. El seu treball està contribuint a resoldre molts conflictes personals, familiars i dels sis- temes laborals i de convivència dels quals for- mem part les persones.

  És un treball profund i delicat, trascendent, tant a nivell personal com a nivell transperso- nal. S’endinsa en les ferides profundes i anti- gues dels sistemes i de l’ànima familiar de la persona i per tant és capaç d’aportar grans transformacions i solucions a conflictes de re- lació i de vida.

  GRUP DE TREBALL PERSONAL Introducció a les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

  Introducció

  El Grup de Treball Personal - Introduc- ció a les Constel·lacions Familiars i Sistè- miques està orientat a:

  • Solucionar conflictes personals, labo- rals, familiars, de parella i de relació.

  • Contribuir a l’autoconeixement, des- envolupament i maduresa personal.

  • Guanyar en benestar i felicitat.

  • Donar les bases de les C.F.S.

  Consta de 150h. presencials de treball personal, 50h. voluntàries d’assistència als tallers de C.F.S. com a representant i 50h. de treball personal voluntari que es pot realitzar a través de lectures i d’activitats proposades en una Aula Vir- tual.

  La persona a vegades es sent amb dificul- tats de tirar la propia vida endavant com si la voluntat anés en una direcció i la vida en una altra, comportant frustració, insa- tisfacció i la sensació de no saber què fer ni com fer-ho per encaminar la propia vida.

  Les Constel.lacions Familiars i Sistèmi- ques permeten resoldre problemàtiques i situacions de vida personals i ajuden a en- caminar i a aconseguir fites personals alho- ra que aporten sentit a la vida, maduresa, realització i benestar personal. Són, sens dubte, una gran eina d’autoconeixement i creixement personal!

 • 5

  Objectius

  • Solucionar conflictes amb un mateix, amb la família, la parella i el treball.

  • Utilitzar els principis de les C.F.S. per al propi autoconeixement i desenvolu- pament personal.

  • Familiaritzar-se amb els ordres de l’amor i la força de la reconciliació.

  • Utilitzar els coneixements de les C.F.S. en el dia a dia, en la presa de decisions i en els diferents aspectes de la vida.

  • Aprendre a sanar i gaudir de les re- lacions familiars, de parella, amb els fills, companys de feina, germans, etc.

  • Aprendre i aprofundir en el coneixe- ment dels sistemes i subsistemes que sostenen l’ordre familiar dels indivi- dus.

  • Connectar amb les nostres potenciali- tats per alliberar-les i expresar-les.

  • Prendre la força del propi Sistema Fa- miliar.

  • Generar maduresa personal i millorar l’autoestima.

  • Aportar ordre al propi sistema familiar i als sistemes laborals i de relació en els que un participa.

  • Incrementar l’observació, la percepció, la sensibilització personal i la com- prensió empàtica, tant necessària per una comunicació eficient i eficaç.

  • Aportar les bases de les C.F.S.

  Dirigit a

  Aquest programa està dirigit a tota per- sona que vulgui solucionar conflictes de la seva vida personal i de relació i que vul- gui aprofundir en el seu autoconeixement i desenvolupament personal a través de les Constel·lacions.

  Aquest treball aporta les bases per a l’accés a la Formació en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques.

  Amb el Grup de Treball Personal també s’inicia la Formació en Constel·lacions Fa- miliars i Sistèmiques i està obert a totes aquelles persones que vulguin formar-se com a professionals en aquest àmbit i tam- bé estan oberts a professionals ja formats en altres disciplines com Psicòlegs, Mestres, Terapeutes de Gestalt, de PNL, Treballadors Socials, Pedagogs, Psicopedagogs, Consul- tors d’Empresa, Mediadors, Metges, Advo- cats... que vulguin aprofundir en el treball personal, la comprensió empàtica i incorpo- rar els coneixements i les contribucions que aquest treball aporta als seus respectius àmbits professionals.

  GRUP DE TREBALL PERSONAL Introducció a les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

 • Temporització

  El GTP-ICFS es compon de deu mòduls mensuals d’octubre a juliol que es realitzen en cap de setmana.

  Horari: • Dissabtes: de 10’00 a 20’30 hores • Diumenges: de 9’30 a 13’30 hores

  També inclou l’assistència voluntària a 50h. de tallers de C.F.S. com a representant que es duen a terme a AD’s ESCOLA. (Consultar dates al programa o a la web).

  Inversió i pagament

  El pagament es pot realitzar d’un sol cop, amb un 5% de descompte o fraccionat per mensualitats, distribuït de la següent manera:

  • 200€ al moment de formalitzar la matrícula (-30% dte. si s’efectua abans del 15 de setembre de 2015)

  • 160€ per mòdul • El preu total, si un no s’acull a cap

  descompte és de 1800€.

  No assistir a un mòdul no eximeix el seu pagament; si és el cas, es podrà recuperar el mòdul en el següent curs.

  Podeu consultar descomptes si ja heu fet alguna Formació a AD’s ESCOLA.

  Titulació

  En finalitzar el curs, es lliurarà el Diploma acreditatiu de AD’s ESCOLA, sempre que s’hagi assistit a un mínim del 90% dels mòduls assistencials, realitzat els treballs suggerits i efectuat el pagament íntegre del curs.

  Aquest curs dóna accés a la Formació en Constel·lacions Familiars i Sistèmiques que permet obtenir la titulació d’Expert Universitari en C.F.S.; titulació pròpia del Real Centre Universitari Escorial-María Cristina (60 ECTS).

  Metodologia

  El treball i aprenentatge és vivencial, mitjançant els moviments sistèmics, dinà- miques de grup i constel·lacions; i també teòric, a través d’exposicions, lectures, vi- sionats de documents videogràfics i a través d’activitats proposades a l’Aula Virtual.

  S’aporten elements tant per a la transfor- mació personal com per a l’aprenentatge professional. És un aprenentatge vivenciat a través de la propia experiència i també de la dels companys.

  Quantes més coses hi ha vivenciades i so- lucionades en nosaltres, més competències desenvolupem i més enllà podem acompan- yar a altres persones en els seus processos personals.

  6 GRUP DE TREBALL PERSONAL

  Introducció a les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

 • Programació

  Mòdul 1. El Sistema Familiar i la gestió emocional

  24 i 25 d’octubre Teoria i pràctica de les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

  • Els vincles sistèmics i la relació • La consciència sistèmica, la personal i la universal • Els Ordres de l’Amor • Les emocions i la gestió emocional

  Mòdul 2. La família d’origen i el guió natal

  14 i 15 de novembre

  Teoria i pràctica de les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

  • Prendre els pares • El destí familiar • El propi naixement i la petjada emocional • Tipologia de famílies. Les adopcions • La reproducció assistida

  7

  Mòdul 3. La família actual. La infantesa 12 i 13 de desembre

  Teoria i pràctica de les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

  • La relació amb els pares • La relació amb els germans • L’infant interior ferit. L’infant interior sa. • Les herències i el donar i el prendre en el si de la família

  Mòdul 4. L’escola i l’entorn social. La percepció i el paradigme quantic

  9 i 10 de gener

  Teoria i pràctica de les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

  • L’escolarització i l’aprenentatge • La relació amb l’entorn • La resolució de conflictes i la mediació des de la perspectiva sistèmica • La percepció i la mirada quàntica

  GRUP DE TREBALL PERSONAL Introducció a les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

 • Mòdul 5. La relació de parella. Sexualitat i Amor 6 i 7 de febrer

  Teoria i pràctica de les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

  • La relació de parella: el compromís i la infidelitat • Elements que faciliten la relació de parella • La grandesa de la sexualitat. L’homosexualitat • La solteria i la soledat • Les ajudes a la fecundació i a la vida i els vincles sistèmics

  Mòdul 6. El treball i les organitzacions laborals 5 i 6 de març

  Teoria i pràctica de les Constel·lacions Familiars i Sistèmiques

  • Perspectiva sistèmica del treball • El sistema familiar i les relacions laborals. • Elements sistèmics que f