ILECInstTorras i Bages2

download ILECInstTorras i Bages2

of 34

 • date post

  24-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  304
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ILECInstTorras i Bages2

Institut Torras i Bages LHospitalet de Llobregat

http://torrasibages.ning.com/

1r EIX: AULA (acotat) el professorat aplica el protocol destratgies de lectura a una activitat concreta 2n EIX: CENTRE (ampli) encapalat pel Grup Impulsor que analitza i fa propostes de millora de com es treballa la competncia lectora a tot linstitut Torras i Bages a partir del gust per la lectura.

0. Dos eixos ILEC: 1r. Aula 2n. Centre 1. Objectius generals ILEC a lInstitut Torras i Bages 2. Desenvolupament del Pla ILEC 2.1. General 2.2. Curs 11-12 3. Fases daplicaci del Pla 4. Formaci ILEC 5. ILEC a dos nivells: 1r eix. Protocol destratgies aplicat a lactivitat del material curricular. 2n eix. Com treballem la lectura al nostre centre? 6. 1r eix: Protocol consensuat a totes les rees danlisi destratgies de lectura: la nostra activitat ILEC (Llegir per aprendre) 7. 2n eix: Com treballem avui el foment de lhbit lector al nostre centre? (El gust per la lectura) 8. Equip impulsor ILEC 9. Annexos

Millorar la competncia lectora (CL) per a la millora dels resultats acadmicsPotenciar estratgies daprenentatge de la lectura (Llegir per aprendre) Desenvolupar estratgies lectores des de qualsevol rea del currculum Continuar la lnia de centre de fa anys de fomentar lhbit lector (El gust per la lectura)

Curs 11-12

Desembre-Febrer Disseny de les actuacions

Febrer - Maig Formaci ILEC* Aplicaci parcial de les actuacions (1r i 2n ESO)

Juny 2012 Avaluaci interna dels resultats

Curs 12-13

Setembre 2012 a maig 2013 Formaci ILEC equips docents (1r, 2n i 3r ESO)

Juny 2013 Avaluaci interna dels resultats

Curs 13-14

Setembre 2013 a maig 2014 Formaci ILEC equips docents (1r, 2n, 3r i 4t ESO)

Juny 2014 Avaluaci interna dels resultats

QU?Diagnosi

QUI?Inspecci+ALIC+Equip Directiu+CAD Inspecci+ALIC+Equip Directiu+CAD+Equip Impulsor ALIC+Equip Impulsor

COM?Proves CB 11-12 Resultats avaluacions Detecci de punts forts i febles Xarxa intercentres i formaci al centre Anlisi del contingut de les proves CB Equips pedaggics 1r i 2n Reuni Caps Dept Reunions departaments

QUAN?Novembre 11

Disseny de les actuacions

Novembre i desembre 11

Formaci

Gener a maig 12

Definici estratgies

ALIC+Equip Impulsor

Desembre 12

Difusi estratgies

Equip Impulsor+Equip directiu Departaments

Gener i febrer 12

Tria de fonts textuals

Gener i febrer 12

Disseny de les activitats

Equip Impulsor + Departaments Professorat 1r i 2n ESO

Assessorament a cada departament Activitat daula 1r i 2n

Febrer i mar 12

Aplicaci de les activitats

Abril i maig 12

Avaluaci de les activitats

Professorat 1r i 2n ESO + Equip Impulsor

Graella davaluaci

Juny 12

FASES Curs 11-12

QU?Disseny de les activitats

QUI?1r ESO: CN, MA, TE, MU 2n ESO; CS, FQ, EV, TE

COM?Departaments + Assessorament Equip Impulsor Professorat de cada grup

QUAN?Gener a mar 12

Aplicaci de les activitats

1r ESO: CN, MA, TE, MU 2n ESO; CS, FQ, EV, TE 1r ESO: resta departaments 2n ESO: resta departaments 3r ESO: tots els departaments 1r ESO: tots els departaments 2n ESO: tots els departament 3r ESO: tots els departaments 4t ESO: tots els departaments

Abril i maig 12

Curs 12-13

Disseny de les activitats

Departaments + Assessorament Equip Impulsor Professorat de cada grup

Setembre a octubre 12

Aplicaci de les activitats

Novembre 12 a maig 13

Curs 13-14

Disseny de les activitats

Departaments + Assessorament Equip Impulsor Professorat de cada grup

Setembre a octubre 13 Novembre 13 a maig 14

Aplicaci de les activitats

Tota lESO

Quan?

1r trim1. Jornada de presentaci ILEC SSTT (Nov 12) 2. Reuni Inspecci +ALIC+Equip Impulsor (Des 12) 1. 2.

2n trim1. Xarxa intercentres 2. Formaci al centre Equip Impulsor 3. Difusi Caps Dept 4. Difusi als equips pedaggics 1r i 2n

3r trim1. Xarxa intercentres 2. Formaci al centre Equip Impulsor 3. Difusi Caps Dept 4. Difusi als equips pedaggics 1r i 2n

Curs 11-12

Curs 12-13Curs 13-14

INS. Torras i Bages com a centre de referncia Difusi als equips docents 3r ESO

1. Difusi als equips docents de 4t ESO

1r eix: Com aplicarem el protocol destratgies lectores al material curricular?El Grup Impulsor facilitar materials i propostes sobre una activitat molt concreta de com aplicar una estratgia lectora (motsclau) al material curricular a les rees escollides a partir dun protocol. Hem dajudar a lalumnat a fer inferncia (obtenir informaci), s a dir, llegir per aprendre

2n eix: Com treballem la lectura al nostre centre?A linstitut Torras i Bages fa molt temps que es treballa la lectura (per exemple, lalternativa a la religi, biblioteca...) i cal fer una anlisi de com impulsar el gust de la lectura al nostre alumnat.

6.1.- El grup impulsor facilitar un protocol de com cal modelar lestratgia de lectura quan el professorat de lrees no lingstiques treballin el material curricular.

6.2. A part dun protocol, tamb es facilitaran possibles materials com possibles evidncies, rbriques, autoavaluacions, etctera

La competncia lectora s la base de qualsevol aprenentatge Totes les rees han de treballar de manera sistemtica i homognia unes estratgies de lectura La competncia lectora implica comprendre qualsevol tipologia de text (escrit, imatges, grfiques, webs, ) Lacci conjunta del professorat de totes les rees ha de significar la implementaci de les estratgies de comprensi lectora per part de tot lalumnat Els departaments seleccionaran textos rellevants i significatius de la seva rea per tal daplicar estratgies de comprensi lectora

Cada professor/a de les quatre rees no lingstiques escollides aplicar aquestes estratgies al seu grup de 1r i 2n dESO i tindr en compte els resultats com una activitat daula de la seva matria al llarg del curs

1.

Minilli:

1.1. Connexi 1.2. Modelatge 1.3. Participaci activa 1.4. Enlla2. Lectura 3. Compartir i reflexionar 4. Material

5. Rbrica (avaluaci o autoavaluaci)

6. Referent daula

Lnies de treball engegades o en procs al nostre institut

7.1 Pla de lectura Alternatives a la Religi

7.2 Lectures obligatries

7.3 Biblioteca

7.4 Famlies

Inversi duna hora lectiva setmanal a la potenciaci de lhbit lector Selecci personal de textos Refor destratgies danlisi textual Foment el plaer per la lectura Autoavaluaci i autoregulaci del procs lector Universalitzaci del pla a tota lESO

Selecci de textos actuals i propers per a lalumnat a les matries lingstiques Participaci de lalumnat en la tria de les lectures

Adequaci la biblioteca com un espai acollidor que fomenti la visi de la lectura com una activitat de lleure Elaboraci dun horari de biblioteca a les hores desbarjo

Implicaci i comproms de les famlies en la potenciaci de lhbit lector dels seus/seves fills/es Difusi ILEC i de les estratgies que potencien la comprensi lectora Implicaci de les famlies en la utilitzaci dels equipaments culturals del barri

Inspector: Sr. Josep Ma Ferran Assessor LIC: Sr. Artur Vidal Equip Impulsor Cap destudis: David Serrano Coordinadora Pedaggica: Carme Miquel Coordinadora Lingstica: Jssica Verd Cap departament L.Castellana: Juli Chavarras Responsable Pla Lectura Alternatives: Ma Jess Ponce

Annexos

9. Buidatge i descripci dels tems de competncia comunicativa lingstica que es demanen a lavaluaci diagnstica quant a:9.1. Comprensi lectora 9.2. Expressi escrita

tems a desenvolupar a lavaluaci diagnstica quant a:

9.1 Comprensi lectora

9.2 Expressi Escrita

Aspectes a desenvolupar

9.1.1 Obtenci informaci

9.1.2 Interpretaci

9.1.3 Reflexi i avaluaci

Cerca i localitzaci dinformaci Paraules clau Intencionalitat del text Definici de mots contextualitzats Situaci cronolgica de fets concrets Fonts textuals Gnere textual Detecci de cites

Ordenar enunciats Inferncies i deduccions Receptor del text Reconeixement daspectes formals Tria de significats en polismies Enunciats verdader o fals Elements de la narraci: narrador, temps, espai, personatges, acci Ttol del text Frases fetes Grfiques i imatges Smbols grfics

Inferncies i deduccions Detecci del tema o idea general Intenci general del text Intenci comunicativa dun element lingstic Funci comunicativa predominant Expressi dopinions i valoracions Resum Detecci de lordre descriptiu

Aspectes a desenvolupar

9.2.1 Organitzaci del text

9.2.2 Correcci lingstica

9.2.3 Aspectes formals

Adequaci (A)

Coherncia (R)

Registre Intencionalitat del text

Cohesi (S)

Idees Estructura discursiva Puntuaci Connectors Elements anafrics i referncies extralingstiques: pronoms i adverbis

Ortogrfica (O) Grafies Accentuaci Majscules

Morfosintctica (M) Concordances Temps verbals Pronominalitzaci

Lxica (L) Riquesa Variaci Precisi

Pargrafs Calligrafia Netedat Marges

LHospitalet de Llobregat Febrer de 2011