La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

42
FAUVISME. CUBISME. EXPRESSIONISME. FUTURISME. ABSTRACCIÓ.

Transcript of La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

Page 1: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

•FAUVISME.

•CUBISME.

•EXPRESSIONISME.

•FUTURISME.

•ABSTRACCIÓ.

Page 2: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)
Page 3: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

FAUVISME:

EXPLOSIÓ DE COLOR

• Prové del terme francès “fauve” que significa “fera”.

• Es caracteritza perquè el color agafa el màxim deprotagonista perdent-se l’objecte figurat com aprincipal protagonista.

• Utilització de colors primaris.

• Principals pintors:Matisse i Derain.

Page 4: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MATISSE: HABITACIÓ

Page 5: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MATISSE: INTERIOR VERMELL

Page 6: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MATISSE: MÚSICA

Page 7: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MATISSE: BRUSA ROMANESA

Page 8: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MATISSE: NOTRE DAME

Page 9: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

DERAIN: PONT DE WESTMINSTER

Page 10: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

DERAIN: PORT DE COLLIURE

Page 11: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

DERAIN: RETRAT DE MATISSE

Page 12: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

CUBISME:

DESCOMPOSICIÓ

DE LES FORMES

• Principal característica: els objectes i les persones esdescomponen en formes geomètriques, ambquadres sense profunditat.

• Principals pintors: Picasso, Braque, i Joan Gris.

Page 13: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

BRAQUE:

NOIA I

GUITARRA

Page 14: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

BRAQUE: VIADUC DE L’ESTANT

Page 15: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

BRAQUE.

PORTUGUÈS

Page 16: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

PICASSO: SENYORETES D’AVINYÓ.

Page 17: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

PICASSO:

GUITARRA

Page 18: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

PICASSO:

TRES

BALLARINS

Page 19: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

JOAN

GRIS:

LLIBRE

Page 20: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

JOAN

GRIS:

RETRAT

DE

PICASSO

Page 21: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

EXPRESSIONISME:

EMOCIONS I ANGOIXES

• Pretèn commoure l’espectador llançant missatgesde caràcter emocional.

• Amb el retorçament de les formes, aquest movimentdemostra també les angoixes col·lectives de l’homedavant d’una guerra imminent, i les amenaces a lallibertat.

• Destaca el pintor noruec Eduard Munch, i l’alemanyErnst Ludwing Kirchner.

Page 22: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

EL CRIT (MUNCH)

Page 23: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

DANSA DE LA VIDA (MUNCH)

Page 24: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

AL COSTAT DEL LLIT DE MORT (MUNCH)

Page 25: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MORT A L’HABITACIÓ (MUNCH)

Page 26: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

PUBERTAT

(MUNCH)

Page 27: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

AUTORETRAT

D’UN SOLDAT

(KIRCHNER)

Page 28: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

AGRADABLE GRANJA A

FEHMARN (KIRCHNER)

Page 29: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

ESCENES DE CARRER (KIRCHNER)

Page 30: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MARCELLA

(KIRCHNER)NOIA ASSEGUDA

(KIRCHNER)

Page 31: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

FUTURISME:

MOVIMENT I VELOCITAT

• El principal objectiu és expressar el moviment d’unamanera veloç. Els futuristes consideren la velocitatcom el tret distintiu del segle xx.

• La figura no és allò important del quadre.Representació de figures en moviment, generalmentforça descompostes.

• Principal pintor: Boccioni (itàlia).

Page 32: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

DINAMISME D’UN CICLISTA

Page 33: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

DINAMISME DEL COS HUMÀ

Page 34: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

LA CIUTAT AVANÇA

Page 35: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

ELASTICITAT

Page 36: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

MATÈRIA

Page 37: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

LA CÀRREGA DELS LLANCERS

Page 38: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

ABSTRACCIÓ:

EXCLUSIVAMENT COLOR

• Aquest moviment s’inicia en aquests moments, i seràmolt important més endavant amb molts pintorsfamosos.

• Característica principal: el quadre s’ha convertit enuna simple combinació de colors, on no n’hi ha capmena d’objectes ni de figures.

• Pintor principal: Kandinski (Rússia).

Page 39: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

COMPOSICIÓ 4

Page 40: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

COMPOSICIÓ 7

Page 41: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

IMPROVISACIÓ 7

Page 42: La Pintura a inicis segle XX (primeres avantguardes)

IMPROVISACIÓ 31