LES AVANTGUARDES - Vedruna...

23
LES AVANTGUARDES Literatura catalana 4t ESO Vedruna-Àngels “La literatura ha exaltat fins avui la immobilitat del pensament, l’èxtasi i la son. Nosaltres volem exaltar el moviment agressiu, l’insomni febril, la cursa, el salt mortal, la bufetada i el puny.” F.T. Marinetti, Manifest del futurisme

Transcript of LES AVANTGUARDES - Vedruna...

Page 1: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

LES AVANTGUARDES

Literatura catalana

4t ESO

Vedruna-Àngels

“La literatura ha exaltat fins avui la immobilitat del pensament, l’èxtasi i la son. Nosaltres volem exaltar el moviment agressiu, l’insomni febril, la cursa, el

salt mortal, la bufetada i el puny.”

F.T. Marinetti, Manifest del futurisme

Page 2: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors d’una nova teoria de l’art

L’ANTIART

Van ser l’expressió intel·lectual i cultural de la nova societat industrial del començament del S.XX.

Els moviments essencials de l’avantguardisme van ser:

FUTURISME CUBISME DADAISME SURREALISME

Page 3: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

FUTURISME

- Va néixer a Itàlia i va tenir com a teòric principal F.T. Marinetti.

- Proclamava una ruptura total amb el passat, exaltava l’esport, la velocitat i el dinamisme, les invencions tècniques i mecàniques, l’aventura i el risc.

- Els seus plantejaments es van anar degradant els darrers anys del moviments fins acostar-se al feixisme italià. F.T. Marinetti

TÈCNIQUES LITERÀRIES:

- Destrucció de la sintaxi (eliminació de l’adjectiu i l'adverbi)

- Abolició de la puntuació i les majúscules

- Ús de signes aritmètics, musicals, etc.

- Trencar l’ordre del discurs (“Paraules en llibertat”)

Page 4: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Composicions de Marinetti

Page 5: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Cal·ligrama de Marinetti

Page 6: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Giacomo Balla, Velocitat abstracta (1913)

Page 7: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Gino Severini, Ballarina blava (1912)

Page 8: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

CUBISME - Va néixer com a moviment pictòric a París

- La primera mostra pictòrica fou el quadre de Picasso, Les senyoretes del Carrer d’Avinyó (1907).

- Era un art intel·lectual que demanava la participació de l’espectador perquè aquest havia de reconstruir l’obra mentalment.

- El moviment esdevingué literari amb G. Apollinaire. El seu llibre més representatiu fou Caligrammes (1918)

Guillaume Apollinaire TÈCNIQUES LITERÀRIES:

- Aplicació del collage a la literatura

- Ús de diferents lletres d’impremta

- Ús del cal·ligrama

- Desaparició dels enllaços lògics de la frase

Page 9: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Cal·ligrames d’Apollinaire

Page 10: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Cal·ligrama Il pleut d’Apollinaire

Page 11: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Picasso, Les senyoretes del Carrer d’Avinyó (1907)

Page 12: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Juan Gris, Arlequí amb guitarra (1923)

Page 13: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

F. Leger, L’escala (1914)

Page 14: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

DADAISME - Fou el moviment més radical. El nom respon al balbuceig d’un infant que encara no parla.

- Un dels principals teòrics del moviment fou T. Tzara, autor del manifest dadaista.

- Ideològicament es caracteritza per una actitud anarquista, l’exaltació del “jo” lliure i independent, la negació constant de la moral tradicional i sobretot per un violent rebuig a la racionalitat.

- Defensava l'espontaneïtat, l’atzar, l’absurd i la bogeria. Tristan Tzara

TÈCNIQUES LITERÀRIES:

- Influència del futurisme i el cubisme

- Invenció de l’escriptura automàtica (expressar-se amb espontaneïtat total sense que hi intervingui la raó, seguint el dictat del món interior)

Page 15: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Revista Dada, núm. 4/5 pàg. 33.

Page 16: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Cartell del Saló Dada, juny 1920.

Page 17: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Marcel Duchamp, LHOOQ (1919)

Page 18: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Marcel Duchamp, Font (1917)

Page 19: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Man Ray, El Violí d’Ingres (1924)

Page 20: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

SURREALISME - Representà la culminació de les avantguardes i, per tant, la seva liquidació.

- Volia assolir el coneixement més recòndit de la realitat, el fons més amagat de la subjectivitat humana. Les vies d’accés a aquesta realitat eren els somnis.

- A. Breton, autor del Manifest del Surrealisme liderava el moviment.

- A partir de 1939-40 el declivi del moviment fou evident, i es pot considerar que estava dissolt.

Andre Breton

TÈCNIQUES LITERÀRIES:

- Ús de l’escriptura automàtica

- Associació de paraules i imatges

- Defensa de la distorsió al·lucinatòria (consum de drogues) o onírica.

- Ús d’al·literacions i anàfores

Page 21: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Salvador Dalí, El gran masturbador (1929)

Page 22: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Salvador Dalí, Galatea de les esferes (1952)

Page 23: LES AVANTGUARDES - Vedruna Àngelsvedruna-angels.org/vangels/antiga/clicseso/AULAVACAT/avantguardes.… · Els moviments d’avantguarda van ser alhora moviments socials i creadors

Joan Miró, Dona i ocell a la llum de la lluna (1949)