Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del...

13
 • date post

  19-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  881
 • download

  1

description

Presentació dins de la Jornada de Dinamització de la Internet Social 2011. Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès. A càrrec de: Sr. Xavier Farré i Sra. Paloma Hernández.

Transcript of Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del...

Page 1: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès
Page 2: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

www.ctfc.cat

Qui som?

Un equip de persones dedicat a la recerca, transferència, formació, suport a l’activitat productiva i a la innovació

La Institució: El CTFC és un consorci d’entitats públiques

Page 3: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

ALGUNS EXEMPLES DE L’ACTIVITAT DEL CENTRE

Àrees de treball.Biodiversitat .Models de prevenció per a la conservació d’espècies en Parcs Naturals Catalans.

Exemples d’ús productiu

.Defensa del bosc .Producció de tòfona negra en camps de cultiu.

.Aprofitaments fustaners i biomassa

.Laboratori per a caracterització de qualitat de biomassa (estella).

.Productes secundaris del bosc

.Hidrologia

.Producció de plantes per a usos medicinals, cosmètics......

.Sistemes físics per a la conservació de rius.

.Gestió sostenible .Millora de la productivitat de cirerers per a fusta de qualitat.

.SIG

.Plantacions de cultius energètics.

.Aptitud i potencial de creixement d’una espècie en un territori segons condicions climàtiques i topografia del terreny..Mapa turístic d’una població geolocalitzat per Iphone.

.Ecologia vegetal i botànica forestal.

.Torres fluxpyr per recull de dades atmosfèriques.

.Cooperació Internacional / Formació / Economia forestal........etc.

Page 4: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

Edifici Seminari, donant suport a l’activitat productiva

Per què aquest nou Projecte?

El CTFC en el vigent Pla estratègic (2009-2013), conscient a les necessitats del territori i tenint en compte gran part de les activitats dutes a terme en els darrers anys, va incorporar el 4rt objectiu “Contribuir al foment de l’equilibri territorial, estimulant la creació d’economia productiva I desenvolupament sostenible en el medi rural que facin ús intensiu del coneixement”

- LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA

- SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Tipologia de Serveis:

Page 5: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

DESPATXOS PER AL VIVER D’EMPRESES CEI SOLSONÈS

INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES PER NEGOCIS i ACTIVITATS

PUNT TIC

LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA

(Aules de Formació, Sales de Reunions, Sala d’actes, Espai de coworking, Despatxos de negocis).

(Sala Informàtica, equips impressió......)

Page 6: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

DESPATXOS PER AL VIVER D’EMPRESES CEI SOLSONÈS

Qui: INICIATIVES EMPRESARIALSEMPRESES DE NOVA CREACIÓ < 1 any de vidaObert a tot el territori (Catalunya i Internacional)

Què: PRINCIPALMENT PLA DE VIABILITAT (Veure bases)

Quan: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS SEMPRE OBERTAACTUALMENT DISPONIBILITAT D’11 DESPATXOS.

Serveis Associats al lloguer: Promoció i Assessorament bàsic

DURADA D'1 A 3 ANYS PRORROGABLES

Descripció: Lloguer de despatxos amb condicions econòmiques avantatjoses per a facilitar i impulsar la creació i instal·lació de noves iniciatives empresarials.

LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA

Page 7: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

INSTAL·LACIONS LOGÍSTIQUES PER A NEGOCIS i ACTIVITATS

Qui: INICIATIVES EMPRESARIALSEMPRESES, ENTITATS i POBLACIÓ EN GENERALObert a tot el territori (Catalunya i Internacional)

Què: RESERVA PRÈVIA MITJANÇANT SOL·LICITUD

Quan: INSTAL·LACIONS JA DISPONIBLES

Serveis Associats al lloguer: zones de descans i manteniment

Descripció: Lloguer d’espais equipats per a realitzar reunions, celebració d’actes, activitats formatives i lloguer despatxos temporals per a negocis.

LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA

Aules de Formació, Sales de Reunions, Sala d’actes, Despatxos de negocis

Page 8: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

PUNT TIC

Qui: TOTES LES PERSONES INTERESSADESObert a tot el territori (Catalunya i Internacional)

Què: ACCEDIR DIRECTAMENT INSTAL·LACIONS

Quan: DINS L’HORARI ESTABLERT

Descripció: Sala d’informàtica equipada amb 14 ordinadors, ADSL, i altre equipament informàtic (escànner, impressores..)

LLOGUER SERVEIS LOGÍSTICS D’INFRAESTRUCTURA

Page 9: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

SUPORT TÈCNIC A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (Emprenedoria i Empreses consolidades)

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

POTENCIALITATS DE GENERAR NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Page 10: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

FORMACIÓ

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Cursos de formació orientats a la qualificació, reconversió o perfeccionament professional. Adreçats tant a persones aturades, persones treballadores i empresàries.

Finançament dels cursos per a empreses:

Transversal: Idiomes, Prevenció Riscos laborals, ISO, Gestió empresarial......

Subvencionats: les temàtiques prioritàries les estableix la convocatòria pública.

Bonificats: l’empresa es pot bonificar parcialment el preu del curs (sindicats).

Segons pressupost

Ubicació dels cursos per a empreses:

Aules agençades del CTFC: Edifici del Seminari i seus de Lleida, Espluga de Francolí....

A la pròpia empresa

Tipus de formació:

Específica: sobre temes tècnics, productius i normatius específics de cada sector.

Page 11: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

SUPORT TÈCNIC A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Són serveis tècnics orientats a donar suport en termes de competitivitat empresarial tant en les fases d'emprenedoria com en PIME ja consolidades (Gestió i cultura empresarial, Màrqueting i Comercial, Logística i Compres, Producció i Qualitat, Serveis Financers, Sistemes de la Informació, Innovació i Projectes de R+D, Internacionalització).

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Suport tècnic en la configuració de Propostes, Pressupostos i/o Plans de Viabilitat per l’obtenció de línies de finançament per a nous projectes d’emprenedoria, projectes innovadors, projectes de R+D.

Visita Personalitzada a empreses per petites diagnosis de necessitats competitives

Orientació i Contactes amb organismes de suport empresarial i Suport tècnic en aquesta relació

Àmbit Territorial: Principalment empreses de la Comarca del Solsonès i poblacions veïnes, o qualsevol iniciativa empresarial interessada en implementar relacions al territori.

Page 12: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

POTENCIALITATS DE GENERAR NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

El CTFC ja té establerta per la seva pròpia dinàmica tota una xarxa de contactes institucionals, tecnològics i empresarials tant a nivell nacional com internacional, els quals poden produir sinergies amb el teixit empresarial de tots els sectors econòmics.

Xarxes i Contactes:Vivers d'empreses: CEEI Lleida, CREAMED....Contactes Tecnològics: CREAF, ACTEC, INCAFUST, EFI.....Contactes Internacionals: Amb cambres de comerç, empreses, distribuïdors, licitacions públiques.......Possibilitats d’intercanvis internacionals de bones pràctiques.

Tecnologia i Capacitat innovadora del CTFC:Serveis Tècnics, Instal·lacions Tecnològiques, Capital humà qualificat, Dinàmica innovadora i de Creació de nous projectes, Know-How.

Aquestes sinergies i els seus serveis tècnics associats es posaran en funcionament a mesura que es detectin necessitats reals i concretes per part de les empreses i en base a la capacitat tècnica i finançament que es pugui obtenir.

Organització de jornades: Networking, informació sobre transferència de coneixements, informació sobre ajuts...

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Page 13: Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès

Gràcies per la vostra atenció!

www.ctfc.cat