Palabra de Vida Noviembre

25
Palabr Palabr a de a de Vida Vida Novembro Novembro 2008 2008

Transcript of Palabra de Vida Noviembre

Page 1: Palabra de Vida Noviembre

PalabrPalabra dea deVidaVida

PalabrPalabra dea deVidaVidaNovembroNovembro 20082008NovembroNovembro 20082008

Page 2: Palabra de Vida Noviembre

«Se alguén me quere seguir, que renuncie a si mesmo, que cargue coa cruz de cada día, e que me siga» (Lc 9, 23) .

Page 3: Palabra de Vida Noviembre

Non creas que, porque estás no mundo, podes mergullarte nel como peixe na

auga.

Page 4: Palabra de Vida Noviembre

Non creas que, porque o mundo entre na túa casa a

través da radio e a televisión, estás autorizado a escoitar ou a ver calquera

programa.

Page 5: Palabra de Vida Noviembre

Non creas que, porque camiñas polas rúas do mundo, podes mirar impunemente todos os carteis e podes mercar no quiosco ou na libraría calquera

publicación sen discriminación algunha.

Page 6: Palabra de Vida Noviembre

Non creas que, porque estás no mundo, podes

asumir calquera modo de vivir do

mundo: as experiencias

fáciles, a inmoralidade, o

aborto, o divorcio, o odio, a

violencia, o roubo.

Page 7: Palabra de Vida Noviembre

Non, non. Ti estás no mundo. Que dúbida cabe?

Pero ti non es do mundo .E isto supón unha gran

diferencia.

Page 8: Palabra de Vida Noviembre

Isto clasifícate entre os que non se nutren das cousas que son do mundo, senón daquelas que

che expresa a voz de Deus dentro de ti.

Page 9: Palabra de Vida Noviembre

Esta voz atópase no corazón de cada home

e faite entrar -se a escoitas- nun reino que

non é deste mundo, onde se vive o amor

verdadeiro, a xustiza, a pureza, a mansedume, a pobreza, onde rexe o dominio de si mesmo.

Page 10: Palabra de Vida Noviembre

Por que se marchan moita mocidade a

Oriente, por exemplo á India, para atopar un pouco de silencio e captar o segredo dalgúns grandes

mestres espirituais que pola longa

mortificación do propio eu inferior,

deixan translucir un amor (...) que

impresiona a todos os que se lles

achegan?

Page 11: Palabra de Vida Noviembre

É a reacción natural contra o barullo do mundo, contra o ruído que hai fóra e dentro de nós, que non deixa sitio ao

silencio para escoitar a Deus.

Ai de min! Pero fai falta realmente ir á India, cando desde hai dous mil anos Cristo díxoche: «renuncia a ti mesmo, renuncia a ti mesmo»?

Page 12: Palabra de Vida Noviembre

O mundo empúxate como un río desbordado e ti

tes que nadar contra corrente.

A vida cómoda e tranquila non é propia do cristián; e Cristo non pediu e non che pide menos, se o queres

seguir.

Page 13: Palabra de Vida Noviembre

O mundo, para o cristián, é unha selva densa na que hai que ver onde se poñen os

pés.

Page 14: Palabra de Vida Noviembre

E onde hai que polos? Nesas pegadas que Cristo mesmo che

marcou ao pasar sobre esta terra: son as súas

palabras. Hoxe El vólveche dicir:

Page 15: Palabra de Vida Noviembre

«Se alguén me quere seguir, que renuncie a si mesmo...». …”.

Page 16: Palabra de Vida Noviembre

Isto quizais te exporá ao desprezo, á incomprensión, ás burlas, á calumnia;

deixarate illado, terás que aceptar

perder a túa sona e deixar un

cristianismo que está de moda.

Pero aínda máis:

Page 17: Palabra de Vida Noviembre

«Se alguén me quere seguir, que renuncie a si mesmo, que cargue coa cruz de cada día, e que me

siga»

Page 18: Palabra de Vida Noviembre

Quéiralo ou non, a dor amárganos a existencia a todos. Tamén a ti. E todos os días contamos con pequenas ou

grandes mágoas. Queres esquivalas? Rebélaste? Véñenche ganas de

maldicir? Entón non es cristián.

Page 19: Palabra de Vida Noviembre

O cristián ama a cruz que chega, ama a dor que chega, aínda no

medio das bágoas, porque sabe que teñen valor. Non por nada entre os innumerables medios que Deus tiña

á súa disposición para salvar á humanidade, elixiu a dor feito amor, mellor, o amor levado ao extremo.

Page 20: Palabra de Vida Noviembre

Pero El -recórdao- logo de levar a cruz e ser cravado nela, resucitou.

Page 21: Palabra de Vida Noviembre

A resurrección é tamén o teu destino, se no canto de desprezar a dor que che procura a túa coherencia cristiá e todo o que a vida che manda, sabes aceptalo con amor,

sabes transformalo en amor. Mentres poidas facer algo por superalo, faino. Onde no

chegues: acepta, ofrece, ama.

Page 22: Palabra de Vida Noviembre

E xa non envexarás a ninguén. Entón poderaste chamar seguidor de

Cristo:

Entón experimentarás que a cruz, expresión máxima do amor e do amor levado ata o extremo, é o camiño, xa

desde esta terra, cara a unha alegría endexamais experimentada; a vida da túa alma comezará a crecer: o reino de Deus en ti adquirirá consistencia e fóra o mundo desaparecerá pouco a pouco dos teus ollos e parecerache

de cartón.

Page 23: Palabra de Vida Noviembre

«Se alguén me quere seguir, que renuncie a si mesmo, que cargue coa cruz de cada día, e que

me siga»

Page 24: Palabra de Vida Noviembre

E como Cristo, ao que seguiches, serás luz e

amor para as innumerables chagas que desgarran á humanidade

de hoxe

Page 25: Palabra de Vida Noviembre

Plan Pastoral Diocesano 2008-09

Diocese deSantiago de Compostela