Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

18

description

 

Transcript of Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Page 1: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010
Page 2: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Denúncia fotogràfica

Seguiment:

• Illes soterrades• Illes superfície• Voluminosos• Gestió municipal• Localitzacions contenidors

Page 3: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Compliment ordenança

Principis bàsics.

Municipi més net

Separació i tractament en origen

Qualitat tècnica

Informació i educació social

Aprofundir consciència

Page 4: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Compliment ordenança

Un Mar de Flors 2009

Inauguració Biblioteca Municipal

Separació i tractament en origen

Festa Major 2009

Page 5: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Recollida indiscriminadaMercat Municipal

Qualitat tècnica, social i econòmica

Compliment ordenança

Dades errònies i contradictòries

Page 6: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Sr. Ferrer: “Actualment (contenidors) es recicla més que el millor any del PAP (54%)”Declaracions EitbVdM'Informa: Amb els contenidors el nivell de reciclatge és del 48,78%VdM'informa Gener 2010

Febrer 2010

Qualitat tècnica, social i econòmica

Compliment ordenança

Page 7: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Compliment ordenançaQualitat tècnica, social i

econòmica

Taxa Residus Comercials ERROR DE CÀLCULRECTIFICACIÓ

Page 8: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

La Plataforma al carrer

Butlletí EmPAPa't

Page 9: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

La Plataforma al carrer

Sant Jordi 2010

Page 10: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Formació

“Jornadas Internacionales Puerta a Puerta”

Usurbil – Hernani /27 i 28 març 2010.

– Ciutadans actius, responsables i lliures.

– Moviment Zero Global Waste.

– Botigues self service (Itàlia).

Page 11: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Formació

“1 repte, 10 anys, 100 municipis.

La recollida selectiva PAP”

Tiana – 3 juny 2010.

Page 12: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

NosaltresNosaltres

Visites al bloc

Nosaltres - Visites al bloc

Page 13: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Nosaltres

Vine a les reunions de la Plataforma:

ens trobem cada dimarts al Tucutuc

a les 20h00 del vespre

Ens pots trobar un diumenge

al mes al carrer Sant Joan

Penja la teva banderola

Participa

Page 14: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

www.endefensadelpap.blogspot.com

Més informació

Page 15: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

PRESSUPOST MUNICIPAL2010. RSIDUS MUNICIPALS.DESPESSES SERVEI INVERSIONS TOTAL

162 Recollida, eliminació i tractament de residus 2.050.000 495.500 2.545.500

INGRESSOS SERVEI INVERSIONS TOTAL302.00 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES 1.350.000

302.01 SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS 310.000

399.01 VENDA PAPER PER A RECICLATGE 24.000

399.02 ECOVIDRIO, RECOLLIDA SELECTIVA VIDRE 35.000

399.03 CONVENIS VENDA EXCEDENTS DRETS INCINERACIÓ BROSSA 40.000

399.04 ECOEMBES RECOLLIDA SELECTIVA ENVASOS LLEUGERS 100.000

399.05 PARTICIPACIÓ AJUNTAMENTS CABRERA I CABRILS GESTIÓ DEIXALLERIA 95.000

450.802 75.000

450.803 GENERALITAT AGÈNCIA DE RESIDUS, RETORN CANON DEIXALLERIA 25.000

750.601 320.500

761.03 DIPUTACIÓ PER A ADQUISICIÓ CONTENIDORS SOTERRATS (XARXA 2010) 175.000

total ingressos 2.054.000 2.549.500

GENERALITAT AGÈNCIA DE RESIDUS, RETORN CANON RECOLLIDA SELECTIVA

GENERALITAT PER A ADQUISICIÓ CONTENIDORS SOTERRATS (PUOSC 2010)

Page 16: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

PRESSUPOST MUNICIPAL 2010. RESIDUS MUNICIPALS. DESPESSES.DESPESA CORRENT PAP 2004

CO

STO

S

Rec

ollid

a

industrial 2.729,95 € iglús CCM - € indiferenciada - € recollida contenidors FORMrecollida trastos vells 76.540,91 € PAP domèstic 484.962,70 € PAP comercial 82.794,73 € bujols horaris 277.452,98 € transferència 85.279,73 € gestió CCM (2% del que tramita) 4.115,08 €

Subtotal recollida 1.013.876,07 €

Trac

tam

ent

Fixe capacitat tractament CTRM 347.017,80 € Variable Resta dins capacitat CTRM 24.018,25 € Excedent Resta capacitat CTRM - € FORM, CGRVO 96.584,77 € plàstics agrícoles 2.558,19 € tractament trastos vells 22.937,58 €

Subtotal tractament 493.116,59 €

Altr

es

gestió deixalleria 115.257,54 € informadors 92.253,11 € assessorament extern 5.568,00 € gestió taxes diputació 19.963,32 € leasing cubells 31.622,16 € amortitzacions 61.954,39 € campanyes comunicació 17.054,32 €

subtotal altres 343.672,84 €

162 2.050.000,00 € Total Costos 1.850.665,50 € Recollida, eliminació i tractament de residus

Page 17: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

INGRESSOS 2010 INGRESSOS 2004

SIG

399.02 35.000,00 €

SIG

Recollida vidre Ecovidrio 23.590,64 € Campanyes Ecoembes - €

399.04 100.000,00 €Recollida envasos Ecoembes 103.363,21 € Recollida paper dom Ecoembes 17.240,91 €

Recollida paper com Ecoembes 8.342,06 € Valorització energètica Ecoembes 45.919,09 €

Subtotal SIG 135.000,00 € Subtotal SIG 198.455,92 € -63.455,92

Agè

ncia

RC 450.802 75.000,00 €

Agè

ncia

RC

Subvenció campanya implantació FORM - € Retorn canon recollida FORM 39.613,64 €

Retorn canon tractament FORM 89.804,91 €

450.803 25.000,00 €

Retorn canon recollida paper 27.324,53 €

Retorn canon fixe deixalleria 18.875,65 €

Retorn canon variable deixalleria - € Subtotal ARC 100.000,00 € Subtotal ARC 175.618,73 € -75.618,73

Altr

es

399.01 VENDA PAPER PER A RECICLATGE 24.000,00 €

Altr

es

Vendra paper a recuperador 26.695,80 €

399.03 40.000,00 €Cessió capacitat tractament CTRM 188.321,08 €

Venda PH a recuperador 267,83 €

399.05 95.000,00 €Subv. Dep Treball per informadors - € Aportació Aj. Cabrils gestió deixalleria 23.567,23 €

Aportació Aj. Cabrera gestió deixalleria 15.980,10 € Subtotal altres 159.000,00 € Subtotal altres 254.832,04 € -95.832,04

Taxe

s 302.00 SERVEI DE RECOLLIDA DOMÈSTICA 1.350.000,00 €

Taxe

s

Taxa brossa domèstica 826.757,54 €

Taxa brossa comercial 171.408,31 €

302.01 SERVEI DE RECOLLIDA COMERCIAL 310.000,00 € Taxa brossa industrial - €

Subtotal taxes 1.660.000,00 € Subtotal taxes 998.165,85 € 661.834,15

Total Despeses 2.054.000,00 € Total Ingressos 1.627.072,54 €

Aportació pressupost municipal 223.592,96 €

% Suficiciència global taxes brossa 82%

ECOVIDRIO, RECOLLIDA SELECTIVA VIDRE

ECOEMBES RECOLLIDA SELECTIVA ENVASOS LLEUGERS

GENERALITAT AGÈNCIA DE RESIDUS, RETORN CANON RECOLLIDA SELECTIVA

GENERALITAT AGÈNCIA DE RESIDUS, RETORN CANON DEIXALLERIA

CONVENIS VENDA EXCEDENTS DRETS INCINERACIÓ BROSSA

PARTICIPACIÓ AJUNTAMENTS CABRERA I CABRILS GESTIÓ DEIXALLERIA

Page 18: Plataforma Presentació Acte Cloenda 2010

Dades extretes web Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya.

Municipi Padró Vidre Paper i cartró totals

VILASSAR DE MAR_2004 18.558 2.531,16 521,06 805,38 556,74 3.501,20 7.915,54VILASSAR DE MAR_2008 19.090 2.362,54 188,33 256,25 136,20 5.609,42 8.552,74

532 -168,62 -332,73 -549,13 -420,54 2.108,22 637,2

Matèria orgànica

Envasos lleugers

Fracció Resta directa a

Incineració

Font:

Departament de Medi Ambient - Generalitat de Catalunya (http://mediambient.gencat.cat/)

Agència Catalana de Residus (http://arc-cat.net)

PRODUCCIONS DIVERSES FRACCIONS