Power Point!!!

14
L’alimentació en l’etapa L’alimentació en l’etapa d’infantil d’infantil Vanessa Novell Marta Pérez

Transcript of Power Point!!!

Page 1: Power Point!!!

L’alimentació en l’etapa L’alimentació en l’etapa d’infantild’infantil

Vanessa NovellMarta Pérez

Page 2: Power Point!!!

Perquè és important una Perquè és important una bona alimentació?bona alimentació?

Page 3: Power Point!!!

Classificació dels Classificació dels alimentsaliments

Page 4: Power Point!!!

Conseqüències d’una Conseqüències d’una mala alimentaciómala alimentació

malalties cardiovascularsdiabetiscàncercàries dentalanèmiaanorèxia nerviosa, bulímia i obesitat

(TCA)

Page 5: Power Point!!!

Els TCA (trastorns de la Els TCA (trastorns de la conducta alimentària)conducta alimentària)

Personals.

Familiars.

Socials / Culturals.

Page 6: Power Point!!!

Obesitat infantilObesitat infantil

Page 7: Power Point!!!

Les càries Les càries

Page 8: Power Point!!!

Les hores de menjar Les hores de menjar com a moments com a moments

educatiuseducatius

Page 9: Power Point!!!

· Fer pipi abans de menjar.· Rentar-se mans i cara.· Eixugar mans i cara.· Utilització del pitet.· Us del vas o de la tassa.· Seure be i no aixecar-se de la cadira.· Saber esperar el torn.· Saber centrar-se en el menjar.· Saber respectar els altres infants.· Control del to de veu i del volum de soroll.

Passos a seguir abans Passos a seguir abans dels àpats.dels àpats.

Page 10: Power Point!!!

L’escola Salvador Lluch de L’escola Salvador Lluch de GavàGavà

Page 11: Power Point!!!
Page 12: Power Point!!!

ConclusionsConclusionsLes hores a menjar com a moments educatius són molt importants, ja que influeixen molt en els hàbits del infants i d’aquesta manera poden solucionar el no tenir en un futur transitrons en l’alimentació.

Les metodologies que poden utilitzar les escoles poden ser molt importants per el futur del nen.

Page 13: Power Point!!!

Bibliografia

-Serra, M. "Educació alimentaria a l'escola i a casa" Barcelona (2003)

-http:www.familiaformum.net/-http:www.guiainfantil.com-http://www.pedagogia.es/el-dia-de-la-fruta-en-las-aulas-de-3-anos/-http://alimentación.es

Page 14: Power Point!!!

Vídeo