Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… ·...

19

Transcript of Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… ·...

Page 1: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 2: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 3: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 4: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 5: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 6: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 7: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 8: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 9: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 10: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 11: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 12: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 13: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 14: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 15: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 16: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 17: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 18: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen
Page 19: Presentació del PowerPointdiposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/151844/2/URKUND_informes.p… · TREBALL W WEB FONTS ACTIVES FONTS PU8uCAC10 TOT EL DOCUMENT Tipus de fonts d'origen