Presentaciã³n projecto

15

Transcript of Presentaciã³n projecto

AN-TIC7 dies

7 tallers Un projecte...

El repte de seguir connectat.

TIC I SOCIALITZA

CIÓDesconec si la mort és el final de tot. Jo, que no em plantejo res més enllà de l´esfera eminentment terrenal,fa anys que no em dedico a perdre el temps amb el que em sembla impossible d´arribar a saber. Em preocupo del que És, i el que És, és avui, aquí i ara. El futur no existeix, si per cas existirà, i el passat forma part d´un núvol espès que quant més s´allunya menys clar es veu.Aleshores, del que estic completament segur, és de que la vida no acaba en vida...la jubilació no és una mort social,ni tan sols laboral, l´arribada a la meta del merescut descans no és el final de res, i pot ésser el principi o si més no,la continuació de tot.La vida es viu en el moment present,tinguem 4 o 84 anys, és igual, estem igual de vius i en el mateix moment. La tecnologia està al nostre abast perquè la utilitzem de la manera que millor ens ajudi en cada parcel.la de la vida i el dia a dia.

AJUDA A L'ASSISTÈNCIA ON LINE

L' accés a l'assistència mèdica i sanitària i és un dret de tots , ja tinguem 20 anys o bé 70 . Ens trobem però,

amb situacions de incapacitat, degudes a la edat,que impossibiliten a les persones i no els permeten accedir,

presencialment, al Servei Sanitari que desitgen. Per la qual cosa crec importantíssima l'ajuda que pot oferir la

nova tecnologia o TIC per tal de facilitar a aquelles persones que ho necessitin, un accés ràpid i eficaç. En

aquest sentit els organismes institucionals han treballat creant pàgines adients ,que faciliten la proximitat entre l'usuari i la programació mèdica que desitge.Important,

doncs, l' aprenentatge que es pugui oferir, a aquesta mena d'usuaris, per incorporar-los al món actual i no

deixar-los exclosos dels nous avenços que encara ens esperen en aquest camp, i en altres que fan referència

a les noves tecnologies. Com molt bé diu el meu company Pío , la vida no s'acaba amb la jubilació.

APRENENTATGE

L'aprenentatge s'ha de donar al llarg de tota la vida, allò que es coneix com a educació permanent és i ha de ser un element bàsic en la política a realitzar en relació a les persones grans en tant que condició sine qua non per aconseguir una millora real de la qualitat de vida, per aconseguir un increment i la seva autonomia personal, per millorar la seva xarxa de relacions socials i per possibilitar l'existència de suports socials, tant de caràcter formal com informal.

CUINA I LLAR

Actualment ens trobem a gent al domicili, majoritàriament homes /dones, que habitualment no han tingut el rol de ser els cuidadors i cuiners dins la

casa. Les circumstàncies bé per viudetat, o malaltia del company/a, cura dels néts, o simplement per ganes d'

aprendre fan que sigui necessari un tipus de Taller , dirigit a la mostra educativa d'aquests afers.Per allò

s'utilitzaran les TIC dins de la casa i també , es fomentarà l'ús social del casal, aconseguint així

explotar els recursos materials que ens ofereix el barri, en aquest cas, la cuina industrial. Tot es farà amb el

suport humà d'estudiants de la UOC d' Educació Social mostrant les TIC com facilitadores per allò, tant per la

cerca que es pot fer referent a nous menús, com la mostra de pàgines web de preparació d'aquests com també per el.laborar taules de planificació o fins i tot socialitzar el procés d'aprenentatge dins del blog del

Casal.

OCI

L' arribada de la jubilació és per la majoria una mena de temps de vacances permanent , no hi ha obligacions ni correcuïtes, per tant s'obre un ampli ventall de possibilitats d'esbarjo. Els viatges són part essencial d'aquest temps d'oci i l'accés a través d'Internet a les agències de viatges els servirà per poder agilitzar les compres i reserves de viatges. De la mateixa manera les TIC faran possible que aquelles persones que no puguin viatjar, tinguin una finestra oberta al món. Veure ciutats i fer-ne recorreguts virtuals, fins i tot visitar els seus museus més emblemàtics, serà a l'abast de tots, gràcies a les innovacions tecnològiques que seran capaços d'emprar amb l'aprenentatge de les TIC.

ALIMENTACIÓNo descobrirem res dient que la

nutrició forma part indispensable de la cura per la salut. Això és així

en totes les etapes de la vida, i molt especialment a la tercera edat. Quan el cos envelleig es

produeixen mancances i en alguns casos excessos, que cal regular

per tal de gaudir d´una bona qualitat de vida.

GESTIÓ BANCEn la societat actual,la possibilitat d'accedir als nostres comptes bancàries sense fer-ho de manera presencial,és un avantatge molt important.L'avenç que representa la gestió online és molt interessant, sobre tot per la 3a edat, on les dificultats físiques són un impediment .Accedir als nostres rebuts ,pensions i fer fins i tot pagaments,esdevé un ajut per a la seva autonomia.

RUTH AGUINACO

PÍO MARTÍ

NEUS TORRENT

PATRICIA MUÑOZ

COMPETÈNCIES TIC

Grup an-TIC

Projecte tercera

edat.

UOC Educació

Social 2012