Projecte Interdisciplinar Al Cicle Inicial

download Projecte Interdisciplinar Al Cicle Inicial

of 42

 • date post

  22-Oct-2014
 • Category

  Documents

 • view

  115
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Projecte Interdisciplinar Al Cicle Inicial

PROJECTE INTERDISCIPLINAR AL CICLE INICIAL

Treball per projectes : JOAN ABELL

Gui

del projecte: Justificaci del projecte pg. 4 Durada i distribuci temporal al llarg del cicle pg. 4 Competncies bsiques, rea principal i altres rees que es treballen pg. 4 Objectius didctics pg. 7 Continguts pg. 9 Criteris davaluaci pg. 16 Metodologia 1. Aspectes organitzatius i metodolgics pg. 20 2. Materials pg. 21 3. Interessos dels alumnes i propostes pg. 22 4. Desenvolupament de les activitats pg. 23 5. tems davaluaci pg. 33 Reflexi sobre la prctica pg. 38 Fotos dalguna de les activitats. Pg. 39

JustificaciEl cicle Inicial ha decidit treballar el projecte del pintor Joan Abell. Els mestres han pensat que aquest tipus de proposta aposten per formar als nens i nenes com individus actius i inventius. Es parteix duna formaci on els coneixements es van construint i formen part duna xarxa sense fi, que comena a lescola, continua a casa , i es desenvolupa tamb en els moments de lleure. Aquesta activitat utilitza lart, el joc i el viatge com a mitjans per promoure la reflexi i estimular la capacitat de pensar. Lart permet desenvolupar el llenguatge expressiu, el llenguatge dels sentits (sensacions, formes, colors, impressions) i tamb conceptes. El joc es fa servir com a punt de partida, com a instrument daprenentatge, com a comunicaci, com a exploraci i descoberta, i per tant com a element social.

Durada i distribuci temporal al llarg del cicleAlumnes del Cicle Inicial: primer i segon. Es far durant el segon trimestre del curs.

Competncies bsiquesLrea principal s lrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural Altres rees o mbits: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera (angls), educaci artstica i matemtiques. Competncia comunicativa lingstica i audiovisual Ls social de la llengua. Competncia oral: interacci- escolta i producci-, mediaci gran grup i grups reduts. Ser progressivament competent en lexpressi i comprensi dels missatges orals i escrits que sintercanvien amb utilitzaci activa i efectiva dels codis i habilitats verbals i no verbals i de les regles prpies de lintercanvi comunicatiu en diferents situacions. Ser capa dusar funcionalment la reflexi,revisant i reformulant les seves produccions. Transferir el que ha aprs en altres situacions Valorar el seu treball i a decidir com millorar-lo Cercar, triar i processar la informaci provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals. Comprendre i composar missatges diferents, amb intencions comunicatives o creatives, i en suports diversos.

Gestionar els problemes de les interaccions multilinges, respectar altres maneres de veure el mn.

Competncia artstica i cultural Crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnolgiques, representacions i anlisi de la realitat. Elaborar idees, regular sentiments propis i aliens i trobar fonts, formes i vies dexpressi Expressar-se mitjanant codis artstics. Habilitats de cooperaci; apreciar iniciatives i collaboracions daltri. Tractament de la informaci i competncia digital Utilitzaci de les tecnologies de la informaci per cercar informaci i seleccionar-la, registrar-la i processar-la Comunicar la informaci i els coneixements adquirits. Emprant de manera creativa recursos expressius que incorporin les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informaci i la comunicaci. Ls reflexiu de les tecnologies. Competncia matemtica Comprendre, utilitzar i relacionar: els nmeros, les seves operacions bsiques, els smbols i les formes dexpressi i raonament matemtic; per produir i interpretar diferents tipus dinformaci, per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana, Posar en prctica processos de raonament que condueixin: A la soluci de problemes i a la obtenci de la informaci Disposici favorable i de progressiva confiana vers les situacions que contenen elements i suports matemtics. Competncia daprendre a aprendre Ladquisici de la conscincia de les prpies capacitats intellectuals, emocionals I fsiques del procs i les estratgies per a desenvolupar-les del que pot fer amb ajuda daltres persones o recursos. Ser conscient del que sap i del que cal aprendre, de com saprn i de com es gestionen i controlen els processos daprenentatge. Ser conscient de les carncies i tenir motivaci i voluntat per superar-les Augmentar progressivament la seguretat per afrontar nous reptes daprenentatge.

Tenir conscincia i regulaci conscient de les capacitats que entren en joc en laprenentatge: latenci, la concentraci, la memria, la comprensi, lexpressi lingstica, Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles Ser capa: dautoavaluar-se i autoregular-se, dadquirir responsabilitat i comproms personal, saber administrar lesfor, acceptar les errades i aprendre de i amb les altres persones.

Competncia dautonomia i iniciativa personal Tenir una actitud positiva davant dels canvis, amb flexibilitat, per adaptar-se als canvis. Relacionar-se, cooperar tenir empatia, valorar les idees dels altres, dialogar, negociar, fer saber als altres les prpies decisions-, treballar en equip. Ser capa: dimaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o petits projectes individuals o collectius- amb creativitat, confiana, responsabilitat i sentit crtic.

Competncia en el coneixement i la interacci amb el mn fsic Aplicaci de conceptes cientfics i tcnics, teories cientfiques bsiques: Identificar i plantejar problemes rellevants, Realitzar observacions directes i indirectes Plantejar i contrastar solucions o hiptesis Identificar el coneixement disponible Comunicar conclusions Ls responsable dels recursos naturals. La cura del medi ambient.

Objectius didcticsLlengua catalana i literatura Comunicar-se. Dir expressions entenedores. Saber trobar la informaci que necessita. Llegir i interpretar la informaci Explicar qu ha llegit amb les prpies paraules. Escriure amb les seves paraules la informaci llegida. Ajudar-se a escriure la informaci i a corregir-la. Copiar correctament el text corregit. Saber exposar la informaci. Triar i decidir-se Interpretar la informaci que li dna la imatge Llengua castellana i literatura Llegir poemes. Declamar petits poemes Coneixement del medi natural i social Trobar criteris de relaci entre les caracterstiques. Treballar compartint. Deixar el full ben presentat. Manipular amb molta cura, els estris dexperimentaci. Esforar-se en fer el dibuix descriptiu Desar el material que ha utilitzat. Observaci, manipulaci i experimentaci. Observaci de mapes. Conixer Joan Abell com a un personatge important a la seva poblaci Conixer i valorar el patrimoni cultural propi. Prendre conscincia de pertinena en lentorn ms proper, reconeixent les prpies responsabilitats: participaci i civisme. Identificar i reconixer els diferents serveis pblics. Reconixer diferents mitjans de transport i el medi en que sutilitzen. Matemtiques Resoldre problemes de sumar i de restar. Escoltar quan el llegeix o lexplica la mestra. Llegir el problema. Trobar estratgies de resoluci: Material, dibuix i recursos numrics. Diferenciar les accions de ms i de menys. Aplicar el signe de sumar o de restar.

Explicar, oralment, per qu s de sumar o per qu s de restar. Explicar, per escrit, per qu s de sumar o per qu s de restar. Resoldre problemes de suma portant-ne. Deixar el full ben presentat. Esforar-se per concentrar-se des dun primer moment. Escriure la resposta del problema correctament. Resoldre problemes de sumands iguals. Distingir lnies, superfcies i fronteres Constatar que els cossos ocupen un espai i distingir la superfcie de lespai exterior. Identificar els punts dintersecci de lnies. Reconixer el polgon com a superfcie limitada per una lnia poligonal Mostrar inters per participar en jocs de descoberta i exploraci Orientaci espaial Reconixer imatges i colors de lobra de Joan Abell

Educaci artstica Combinar colors, formes. Dibuixar amb molta cura quant els detalls. Tenir cura del tra, els detalls, els colors. Deixar el full ben presentat. Angls Observar una imatge dun punt emblemtic de Londres. Discriminar els colors que surten a la imatge. Veure levoluci del lloc a travs de laudiovisual.

Continguts

Llengua Catalana i literatura Dimensi comunicativa PARLAR I CONVERSAR Explicaci oral dexperincies, dobservacions. Apreciaci de la necessitat de pensar el que es vol comunicar. Ganes de compartir les vivncies. Ganes de fer-se entendre i de millorar la prpia expressi. Memoritzaci i declamaci de poesies. Sensibilitat per la declamaci. Inters i gust per participar Espontanetat en prendre la iniciativa. Respecte al torn de paraules. s de la diferenciaci de la persona del verb. s de la diferenciaci del temps del verb: Present, passat, futur. s de les formes de passat: Vaig, vam o varem. He, hi ha ... s del possessiu: "casa meva". s delements de situaci espai, temps-. ESCOLTAR I COMPRENDRE Gust en lactitud descoltar. Comprensi de les informacions que aporta la mestra i els seus companys i companyes. Comprensi de relats audiovisuals Diferenciaci entre el mn real i la seva representaci audiovisual. LLEGIR I COMPRENDRE Lectura dimatges Anlisi de fotografies de quadres de Joan Abell. Lectura de paraules conegudes en un text escrit. Lectura dels seus escrits. Lectura de contes. Lectura de textos senzills. La relaci entre les diferents frases. Identificaci de la idea principal dun text. Lectura mental de textos senzills. Lectura de pgines del diari Contrapunt. (article sobre el 10 aniversari de la inauguraci del Museu de Joan Abell) s destratgies en la lectura de paraules difcils anar ms a poc a poc, r