Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

14
ESCOLA ELS PLANELLS Artesa de Segre (Noguera) PILE Interdisciplinary English Project:TITANIC 3r i 4t Cicle Mitjà Mireia Gonzàlez Finestres M. Eugènia Gómez Palomares 19 de setembre de 2013

description

Sres. Mireia González i M.Eugènia Gómez

Transcript of Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

Page 1: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

ESCOLA ELS PLANELLSArtesa de Segre (Noguera)

PILEInterdisciplinary English Project:TITANIC

3r i 4t Cicle MitjàMireia Gonzàlez Finestres

M. Eugènia Gómez Palomares

19 de setembre de 2013

Page 2: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

2

Presentació del projecteEXPERIÈNCIES PRÈVIES

��20072007--2010: PELE 2010: PELE Modalitat B Modalitat B Estratègies per millorar la competència oral en Anglès a tota laPrim ària

��20102010--2013: PELE 2013: PELE Modalitat A Modalitat A Introduccióde l’Anglès a EducacióInfantil

Page 3: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

3

Canvis en l’enfocament metodològic i avantatges

EXPERIÈNCIES PRÈVIES

Page 4: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

4

Innovació

PILE

Page 5: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

5

Com treballem ?

Page 6: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

6

•Presentació del projecte

PILE

Tema “TITANIC”

Interdisciplinari

Original

Expectació-Curiositat-Interès

Màgic-Secret

Universal-Transferible

�TITANIC

Page 7: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

7

Resultats obtinguts

PILE

� BLOC-PORTAFOLI: MILLOR EXEMPLE PER A EVIDENCIAR ELS RESULTATS OBTINGUTS

http://waterplanells.blogspot.com.es/

Page 8: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

8

Resultats obtinguts

PILE

� ANÈCDOTES � Aprenentatge significatiu

� Reforç de llengua-continguts

http://waterplanells.blogspot.com.es/search/label/Science%20Experiments

-

http://waterplanells.blogspot.com.es/search/label/T itanic%20Vocabulary

Page 9: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

9

Resultats obtinguts

PILE

� MOTIVACIÓ - IL·LUSIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=PeYbNDgbZZU

Page 10: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

10

PILE

Page 11: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

11

Resultats obtinguts: MOTIVACIÓ - IL·LUSIÓ

PILE

� “Your Little Pieces of Art”

“A Titanic with Pieces ”

Page 12: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

12

Proposta de continuïtat

PILE

Page 13: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

13

Proposta de continuïtat

PILE

�M. innovadora, interdisciplinària, que integra contingu t i idioma.

�Èxit obtingut i tot el que ha comportat aquest nou enfocament metodològic en el centre (canvis en la forma de pensa r, d’actuar, de relacionar-se…).

�Ha de perdurar i consolidar-se com a línia educativa a l'escola.

Page 14: Projecte PILE de l’escola Els Planells d’Artesa de Segre.

Mireia Gonzàlez [email protected]

M. Eugènia Gómez [email protected]

http://www.xtec.cat/centres/c5000638/blocs.html