Renacemento do Quattrocento

64

Transcript of Renacemento do Quattrocento

Page 1: Renacemento do Quattrocento
Page 2: Renacemento do Quattrocento

As cidades italianas amosan tres características:1. Restos da civilización romana2. Riqueza: dominan o comercio no Mediterráneo3. Eran independentes (cidades-estado), cun forte “orgullo cívico”

Só Flandes amosa un nivel económico similar pero sen o pasado clásico

Fundamentalmente burgueses e nobres, xunto aos gobernadores: príncipes, duques ou Papas (son verdadeiros CONDOTTIERI: Federico de Montefeltro en Urbino, Sforza en Milán ou Gonzaga en Mantua).

Nas Repúblicas, os mecenas eran varios, ligados ás familias máis poderosas: MÉDICI, STROZZI, RUCELLAI ou PAZZI en Florencia.

A igrexa ten un papel secundario no século XV

Page 3: Renacemento do Quattrocento

DEIXA DE SER UNHA ACTIVIDADE ARTESANAL, É ALGO ESPIRITUAL: a concepción mental é máis importante que a plasmación da idea.

OS ARTISTAS SON AGORA HOMES CULTOS, INVESTIGAN, ESCRIBEN TRATADOS... É UNHA PROFESIÓN LIBERAL. Xa non son artesáns adscritos a gremios.

IDEALISMO FRONTE AO REALISMO GÓTICO. No Renacemento domina o NEOPLATONISMO: é unha filosofía idealista

NO SÉCULO XV ITALIANO HAI UNHA VOLTA AO MUNDO CLÁSICO. No só nas artes plásticas, tamén na filosofía ou a política

Page 4: Renacemento do Quattrocento

A orixe está en FLORENCIA, espállase ao resto de Italia e, coas invasións estranxeiras de Francisco I ou Carlos V, ao resto de Europa.

NOVA VALORACIÓN DO SER HUMANO. Pasa de novo a ser o centro de tódalas cousa e isto reflíctese na arte: A. Na temática: desenvolvemento do retratoB. No plantexamento da figura humana: estudos

anatómicos de Leonardo ou Miguel Anxo, por exemplo.

PINTURANOVA FORMULACIÓN TEÓRICA DA ARTE CUN NOVO PLANTEXAMENTO DA PERSPECTIVA. A base será a xeometría de Euclides. Uso da PERSPECTIVA LINEAL desde principios do século XV e desenvolvemento da PERSPECTIVA AÉREA.

O PINTOR ACOMODA AS FIGURAS ÁS LIÑAS DE PERSPECTIVA

Page 5: Renacemento do Quattrocento

PERSPECTIVA LINEAL: diminución do tamaño dos obxectos canto máis alonxados están do primeiro plano e existencia dun punto ideal onde converxen tódolos eixes visuais (é un efecto óptico que nos permite calcular distancias)

PERSPECTIVA AÉREA: as figuras ao alonxarse degradan a súa intensidade cromática e desfigúranse os contornos

“Os obxectos que están lonxe de nós se nos aparecen máis pequenos polo moito aire interposto entre o obxecto e o ollo, pois a cantidade de aire impide, cando é grande, distinguir a forma deses obxectos, quedando os detalles indiscernibles". “A distancia necesita moito aire, a cantidade de aire forma unha capa espesa e impide ao ollo percibir as pequenas particularidades dos obxectos". “O pintor faite apreciar as distancias variando as coloracións con respecto ao aire interposto entre os obxectos e a vista". "Sen a perspectiva das cores, a perspectiva lineal non bastaría para determinar as distancias". (Do Tratado da Pintura de Leonardo).

Page 6: Renacemento do Quattrocento

ENORME INTERESE NA PINTURA POLA NATUREZA, buscando a fidelidade na representación.

NOVA TEMÁTICA: desacralización e auxe da temática mitolóxica, o retrato ou a paisaxe.

CAMBIO NA COR: vai ser unha cor mediatizada pola luz (cor tonal) fronte as grandes masas de cor uniforme (cor local)

ARQUITECTURADIFICULTADES PARA INSPIRARSE NO MUNDO CLÁSICO: só hai ruínas e coñécese só o tratado de Vitrubio

ESTUDO DAS PROPORCIÓNS: o edificio e o resultado dun cálculo científico baseado nas matemáticas

NA CONCEPCION DO ESPAZO, PREFIREN O PLAN CENTRAL (rotondas, cruz grega...) as igrexas teñen un valor estético, non só relixioso.

Page 7: Renacemento do Quattrocento

NA ARQUITECTURA CIVIL, IMITAN O EDIFICIO DOMÉSTICO ROMANO: patio central. Para as fachadas acoden ao Coliseo coa superposición de ordes.

EsculturaMÁIS FACILIDADES PARA INSPIRARSE NO MUNDO CLÁSICO: hai esculturas e sartegos

FUNDAMENTALMENTE RELIXIOSA NO SÉCULO XV. Pero aparece a escultura monumental, o busto conmemorativo, a de tema mitolóxico..

NOVO TRATAMENTO NA CONCEPCION DO ESPAZO: BUSCA O VULTO REDONDO. Non haberá un punto de vista privilexiado e o seu movemento non vén determinado polo marco arquitectónico. Aplicará tamén as normas da perspectiva científica para crear a ilusión do espazo nos RELEVOS.

Page 8: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHISta. Mª das Flores. Florencia1418-1446

Page 9: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHISta. Mª das Flores. Florencia1418-1446

Page 10: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI Hospital dos Inocentes. Florencia 1419

Page 11: Renacemento do Quattrocento

Está conformada por un hemisferio cortado verticalmente por dous pares de planos, paralelos entre si, e perpendiculares aos outros dous. Pola súa configuración final é moi apropiado para cubrir espazos cadrados.

De feito, se se seccionase por un plano horizontal tanxente aos arcos laterais só quedarían catro triángulos esféricos que no son senón as típicas pendentes que se utilizaron para soportar cúpulas circulares sobre os vértices dun cadrado.

Page 12: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI San Lorenzo. Florencia 1419-1428

Page 13: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI San Lorenzo. Florencia 1419-1428

Page 14: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI Sto Espírito. Florencia 1436-1446

Page 15: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI Sto Espírito. Florencia 1434-1444

Page 16: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI Capela Pazzi. Florencia 1429

Page 17: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI Capela Pazzi. Florencia 1429

Page 18: Renacemento do Quattrocento

BRUNELLESCHI Capela Pazzi. Florencia 1429

Page 19: Renacemento do Quattrocento

ALBERTI Sta. Mª Novela. Florencia 1455-1470

Page 20: Renacemento do Quattrocento

ALBERTI Templo Malatestiano, Rímini 1450-1468

Page 21: Renacemento do Quattrocento

ALBERTI San Andrés. Mantua aprox. 1470

Page 22: Renacemento do Quattrocento

ALBERTI San Andrés. Mantua aprox. 1470

Page 23: Renacemento do Quattrocento

ALBERTI (Deseño)Pazo Rucellai. Florencia aprox. 1446-51

Page 24: Renacemento do Quattrocento

MICHELOZZOPazo Médici-Ricardi. Florencia aprox. 1444-59

Page 25: Renacemento do Quattrocento

GHIBERTI. Sacrificio de Isaac. 1401

BRUNELLESCHI. Sacrificio de Isaac1401

Page 26: Renacemento do Quattrocento

GHIBERTI. Porta do Paraíso. 1425-52 (ano do remate)

Son 10 escenas do Antigo Testamento

Page 27: Renacemento do Quattrocento

GHIBERTIA creación de Eva, Adán e a expulsión.

Page 28: Renacemento do Quattrocento

GHIBERTIA historia de Xosé

Page 29: Renacemento do Quattrocento

DONATELLO San Xurxo. 1415

Page 31: Renacemento do Quattrocento

DONATELLO David. 1444-46

Page 33: Renacemento do Quattrocento

DONATELLOMaría Magdalena1445

DONATELLOJudith e Holofernes 1455-1460

Page 35: Renacemento do Quattrocento

VERROCCHIO . Bartolomeo Colleoni. 1479-1488. Fundición, Bronce

Page 36: Renacemento do Quattrocento

DONATELLO O festín de Herodes. 1427

Page 37: Renacemento do Quattrocento

DONATELLO Cantoría catedral de Florencia. 1439

Page 38: Renacemento do Quattrocento
Page 39: Renacemento do Quattrocento

MASACCIO A capela Brancacci. 1424-1428 (con Masolino e rematada por Filippino Lippi 1481)

Page 40: Renacemento do Quattrocento

MASACCIO A capela Brancacci. 1424-1428 (con Masolino e rematada por Filippino Lippi 1481)

Page 41: Renacemento do Quattrocento

MASACCIO A capela Brancacci (escenas coa vida de Pedro). 1424-1428 (con Masolino e Filippino Lippi-1481 )

Page 42: Renacemento do Quattrocento

MASACCIO. A capela Brancacci, O tributo. 1424-1428

Page 43: Renacemento do Quattrocento

MASACCIO. A capela Brancacci. A expulsión de Adán e Eva e San Pedro curando coa súa sombra. 1424-1428

Page 44: Renacemento do Quattrocento

MASACCIO. A capela Brancacci, Resurreción do fillo de Teófilo e San Pedro na cátedra. 1424-1428

Page 45: Renacemento do Quattrocento

MASACCIO. Fresco da Trinidade1426-28

Page 46: Renacemento do Quattrocento

FRA ANGÉLICO. A anunciación. Fresco do convento de San Marcos 1440-41

Page 47: Renacemento do Quattrocento

FRA ANGÉLICO. A anunciación. Óleo sobre táboa 1430-32

Page 48: Renacemento do Quattrocento

PIERO DELLA FRANCESCA. A flaxelación de Cristo 1470 aprox.

Page 49: Renacemento do Quattrocento

PIERO DELLA FRANCESCA. A Resurrección 1463-65

Page 50: Renacemento do Quattrocento

PIERO DELLA FRANCESCA. Os duques de Urbino 1472

Page 51: Renacemento do Quattrocento

PIERO DELLA FRANCESCA. A pala de BreraÓleo sobre táboa1472

Page 52: Renacemento do Quattrocento

PIERO DELLA FRANCESCA. Lenda da verdadeira cruz 1452-66. Arezzo. Pintura ao fresco

Page 53: Renacemento do Quattrocento
Page 54: Renacemento do Quattrocento

PIERO DELLA FRANCESCA. Lenda da verdadeira cruz 1452-66.O soño de ConstantinoArezzo. Pintura ao fresco

ELEMENTOS DESTACADOS DE PIERO:

• O USO DA PERSPECTIVA PARA CREAR ESPAZOS PICTÓRICOS

• MONUMENTALIDADE DAS FIGURAS

• XEOMETRIZACIÓN DAS FORMAS (todo como variacións de esferas, conos, cilindros, cubos, pirámides...)

Page 55: Renacemento do Quattrocento

UCCELLO. Tríptico da batalla de San Romano 1456-60

Recolle a loita entre florentinos e sieneses en 1432.

O cadro é un pretexto para solucionar o problema da perspectiva

Page 56: Renacemento do Quattrocento

MANTEGNA. A lamentación ante Cristo morto 1490

Busca a inspiración na escultura (Donatello) e tamén a relación co espectador. O dramatismo é moi nórdico

Page 57: Renacemento do Quattrocento

BOTTICELLI. A Primavera. 1481-2. Temple

Page 58: Renacemento do Quattrocento

BOTTICELLI. A Primavera (detalle). 1485. Temple

Page 59: Renacemento do Quattrocento

BOTTICELLI. O nacemento de Venus. 1484. Temple

Page 60: Renacemento do Quattrocento
Page 61: Renacemento do Quattrocento

BOTTICELLI. Venus e Marte. 1483. Temple e óleo sobre táboa

Page 62: Renacemento do Quattrocento

BOTTICELLI. Historia de Nastagio. 1483. Temple sobre táboa

Page 63: Renacemento do Quattrocento

BOTTICELLI. Retrato dun home coaMedalla de Cosme o Vello1475. Temple sobre táboa

Page 64: Renacemento do Quattrocento

BOTTICELLI. A calumnia. 1495. Temple sobre táboa