Simulacre evacuació ins tortosa

26
SIMULACRE D’EVACUACIÓ Curs: 2010/11 Prevenció de Riscos laborals Coordinador: Manel Caballé

Transcript of Simulacre evacuació ins tortosa

Page 1: Simulacre evacuació ins tortosa

SIMULACRE D’EVACUACIÓ

Curs: 2010/11

Prevenció de Riscos

laborals

Coordinador: Manel Caballé

Page 2: Simulacre evacuació ins tortosa

Què farem en cas d’emergència?

- Evacuar el centre.(risc Intern)

-Confinar-nos. (risc extern)

Page 3: Simulacre evacuació ins tortosa

Senyals acústiques d’emergència de l' Institut de l’Ebre

Senyals acústiques (so)

–Evacuació (30”so 15” silenci). www--- - - - - - www--- - - - - - www--- - - - - - www--- - -

–Confinament (60”so 10” silenci). wwwww------ wwwww------ wwwww------

. També si es considera oportú, es pot anunciar per megafonia.

Page 4: Simulacre evacuació ins tortosa

Evacuar el centre

• Ens traslladarem a l’exterior, en un lloc segur (punt de concentració).

Page 5: Simulacre evacuació ins tortosa

Com ens organitzem en cas d’emergència?

Page 6: Simulacre evacuació ins tortosa

Com avisarem?

UN PROFESSOR/A DETECTA UNA EMERGÈNCIA

UN ALUMNE/A DETECTA UNA EMERGÈNCIA

AVISA A QUALSEVOL PROFESSOR/A

EL PROFESSOR/A HO COMPROVA

VA A AVISAR A QUALSEVOL MEMBRE DEL EQUIP DIRECTIU QUE ES EL RESPONSABLE DE DONAR L’ALARMA

EL RESPONSABLE ES AL DESPATX?

DONA L’ALARMA I AVISA ELS BOMBERS I EL CRA 112

SI

NOEL PROFESSOR/A

Page 7: Simulacre evacuació ins tortosa

Com evacuarem el centre?

Page 8: Simulacre evacuació ins tortosa

• Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales. Recorregut més curt.

• Es seguiran els rètols de les parets en cada recorregut.

• Els alumnes sortiran de forma ordenada i en fila

A.15

19.2A.14

19.1

A.13

SALA PROFES.COORDINADOR

DE PLANTA

EXEMPLE EVACUACIÓ DE CADA PLANTA (I)

Page 9: Simulacre evacuació ins tortosa

E8E7

E6

EXEMPLE EVACUACIÓ DE CADA PLANTA (II)

E5

COORDINADOR DE PLANTA

E9

Page 10: Simulacre evacuació ins tortosa

Ordre d’evacuació per plantes. (I)L’evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament, els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada

L’orde d’evacuació serà de les plantes inferiors a les plantes superiors.

L’evacuació per les escales dels alumnes es realitzarà en una sola fila.

Els alumnes que baixen les escales tindran prioritat.

Page 11: Simulacre evacuació ins tortosa

Ordre d’evacuació per plantes.(II)

• Si hi ha fum a les escales els alumnes evacuaran per l’altra escala i si no existeix es CONFINARAN a les aules.

Si es disposa d’un sistema de megafonia, s’informarà on es troba l’incident.

La planta on es troba l’incident serà la primera que es desallotjarà.

Seguidament s’evacuaran les plantes superiors on s’ha produït l’incident,

i per últim les inferiors.

Page 12: Simulacre evacuació ins tortosa

Recordeu en cas d’evacuació!• 1. Si detecteu un incendi aviseu immediatament el Parc de

Bombers. (112)• 2. S’utilitzaran les sortides habituals de l’edifici i les

d’emergència. No es consideren sortides les finestres, portes de terrasses, patis interiors, etc.

• 3. No s’han d’usar els ascensors ni els muntacàrregues.• 4. Quan sentiu el senyal d’alarma, deixeu el que estigueu

fent, sortiu de pressa, però sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.

• 5. Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls.

• 6. S’hauran de deixar els objectes personals, i no s’haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones.

Page 13: Simulacre evacuació ins tortosa

COORDINADORS/ES DE PLANTA(Professor/a Escombra)

Serà el professor/a que es trobi a l’aula més llunyana de la sortida de la planta.

• En cas d’evacuació:– Ha de vigilar que l’evacuació es faci ordenadament, per

les vies d’evacuació establertes.

– Ha de vigilar que no s’hagi quedat ningú als lavabos ni a les aules

– Serà l’últim/a d’abandonar la planta.

– Guiarà els seus alumnes cap a la sortida.

– Cronometrarà des que sona l’alarma fins que posa el peu en el primer esglaó de l’escala. (Simulacre)

Page 14: Simulacre evacuació ins tortosa

AULES AMB COORDINADOR/A DE PLANTA

• Planta baixa: E16, Secretaria, S.emergències, sala mestral i Taller Metall.

• Primer pis: E5, Sala Profes, Lab. 12, Secretaria Ins.Ebre i biblioteca.

• Segon pis: Aula 20.4, 23 i 26.

• Tercer pis: Aula 31 i 34.

• Quart pis: Aula dietètica.

Page 15: Simulacre evacuació ins tortosa

EL PROFESSORAT

El professor/a que hi hagi en el moment de l’emergència a cada aula és el responsable dels alumnes, i s’ha d’encarregar de:

• En cas d’evacuació:

- Complir les instruccions del coordinador/a de planta.

- Tancar les portes i les finestres de l’aula, abans d’evacuar-la.

- Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera que es faci una evacuació ordenada.

- Rebre i fer el recompte dels alumnes al punt de concentració.

Page 16: Simulacre evacuació ins tortosa

TUTORSEls tutors hauran d’informar als alumnes de com

han d’actuar durant el simulacre. • En cas d’evacuació els alumnes:1. Hauran d’anar a la seva aula si quan sona l’alarma són

fora de classe, o a l’aula més pròxima si són en una planta que no és la seva.

2. Quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe.

3. Deixaran els objectes personals i evacuaran l’aula de pressa, però sense córrer i sense tornar mai enrere.

4. Evacuaran en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia.

5. No s’utilitzà mai l’ascensor.

Page 17: Simulacre evacuació ins tortosa

Un repàs a la senyalització.

Page 18: Simulacre evacuació ins tortosa

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ segons norma UNE 23034:1988

Page 19: Simulacre evacuació ins tortosa

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDISsegons norma UNE 23033-1:1981

Page 20: Simulacre evacuació ins tortosa

COM UTILITZAR UN EXTINTOR?INCORRECTE CORRECTE

Page 21: Simulacre evacuació ins tortosa

Informació variada.

Page 22: Simulacre evacuació ins tortosa

ACCIDENTS DE TREBALLO ACTE DE SERVEI

- NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS.

- TIPUS D’ACCIDENTS.

- LA MÚTUA.

Page 23: Simulacre evacuació ins tortosa
Page 24: Simulacre evacuació ins tortosa

• També són accidents laborals o en acte de servei:

– IN ITINERE (anar o tornar de la feina pel trajecte habitual)

– IN MISION (desplaçaments fora del centre de treball, en compliment de les ordres rebudes)

– Exercici de càrrec electiu o sindical, incloent-hi els desplaçaments

Page 25: Simulacre evacuació ins tortosa

• Centres assistencials:

– MÚTUA ASEPEYO. (Clínica Terres de L’Ebre abans Aliança)Sols per professorat interí o substitut i PAS.

(Si la persona accidentada ha estat assistida prèviament per altres serveis mèdics, la visita posterior a la mútua es obligatòria. En la visita, l’accidentat ha d’informar d’on se l’ha assistit prèviament.)

Page 26: Simulacre evacuació ins tortosa

Gràcies per l’atenció.