TWITTER, INSTAGRAM I ALTRES APPS A LA CLASSE DE LLENGUA

38
TWITTER, INSTAGRAM I ALTRES APPS A LA CLASSE DE LLENGUA @vorovoro Voro Gómez Rosselló IES Antoni Llidó. Xàbia ALACANT, 4 juny 2015

Transcript of TWITTER, INSTAGRAM I ALTRES APPS A LA CLASSE DE LLENGUA

TWITTER,

INSTAGRAM I

ALTRES APPS A LA

CLASSE DE

LLENGUA

@vorovoroVoro Gómez Rosselló

IES Antoni Llidó. Xàbia

ALACANT, 4 juny 2015

QUÈ

PERQUÈ

@vorovoroVoro Gómez Rosselló

IES Antoni Llidó. Xàbia

EN QUIN MOMENT?

• 40% menors 2 anys• 90% 10-15 anys

INFORME FAROShttp://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/informe-faros-claus-evitar-fracas-escolar

TENS MÒBIL?

96%

4%

SÍNO

IES ANTONI LLIDÓ

4

USOS DE LES XARXES SOCIALS I INTERNET ENTRE L’ALUMNAT DE L’IES A. LLIDÓ DE XÀBIA, DESEMBRE 2012

MÒBIL AMB INTERNET

71%

29%Chart Title

NO

IES ANTONI LLIDÓ 5

USOS DE LES XARXES SOCIALS I INTERNET ENTRE L’ALUMNAT DE L’IES A. LLIDÓ DE XÀBIA, DESEMBRE 2012

VAL, PEV

USOS LINGÜÍSTICS

VAL, PIP

VAL, PEV

CAS, PIP

VAL, PEV

VAL, PEV

VAL, PEV

USOS LINGÜÍSTICS

JD(1r ESO PEV): Ara que YA estem acabant el curs…

• INTERFERÈNCIA• SUBMISSIÓ LINGÜÍSTICA

NADIUS DIGITALS

MÓN DE PANTALLES

MULTIMÈDIA

MULTITASCA

ESCRIPTURA DIGITAL

FOTO: www.impress-box.eu

ADOLESCENTS

RELACIONAR-SE

COMUNICAR-SE

INTEGRAR-SE

TRANSPARENTS

FOTO: wikimedia.org

TEXTOS REALS

OBSTACLES

NO SÉ

NO TINC WIFI

ÚS DE LA IMATGE

OBSTACLES

EXCLUSIÓ SOCIAL

EXCLUSIÓ GENERACIONAL

ATENCIÓ A

MOTIVACIÓ

OBLIGACIÓ

TWITTER

• Tuitejar la sessió• Presentació personal• Animació lectora• Brigada lingüística

#jeuv15

TUITEJANT UNA

EXPOSICIÓ

RESUM I VALOARACIÓ

EN TUITS

FOTOS INSTAGRAM

TWITTER

Brigada lingüística

TWITTER Personatges històrics

@Jaume_I

TWITTER 2016 ANY LLULL

#AnyLlull

INSTAGRAM

FRASES FETES

TREBALL PLANIFICACIÓ (en paper)

1. Triar la frase feta

2. Explicar el significat

3. Escriure una frase exemple

4. Panificar esbós foto

FRASES FETES

TREBALL PUBLICACIÓ (en bytes)

1. Crear compte

2. Publicar

3. Localitzar

4. Etiquetar

5. Comentar

FRASES FETES

#frfetes #iesllidó

#1rC #1rD #Xàbia

Instagram

FRASES FETES

#frfetes #iesllidó

#1rC #1rD #Xàbia

Instagram

FRASES FETES

#frfetes #iesllidó

#1rC #1rD #Xàbia

Instagram

REFRANYS

#frfetes2 #iesllidó

Instagram

EIXIR DE L’ARMARI

Instagram…

en vídeo

SNAPGUIDE

SNAPGUIDE

TEXTOS: INSTRUCTIUS

ARGUMENTATIUS,

DESCRIPTIUS

32

SOCRATIVE

33

SOCRATIVE

• CREACIÓ ENQUESTES• DEBATS• EXÀMENS

• EN LÍNIA I TEMSP REAL• WEB I APP

34

STORIFY

• INFORMES

• ETIQUETES

• EXPORTAR

• COMPARTIR

EL GENOVÉS II EL BOTIFARRA

PSP ZOO

NO PODEM OBLIDAR EL PASSAT

NO PODEM OBLIDAR EL FUTUR

…però sobretot…

@vorovoro

…moltes gràcies…