V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar...

V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar ...weib.caib.es/Documentacio/biblioteques_escolars/Jornades_mallorcآ  page 1
V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar ...weib.caib.es/Documentacio/biblioteques_escolars/Jornades_mallorcآ  page 2
V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar ...weib.caib.es/Documentacio/biblioteques_escolars/Jornades_mallorcآ  page 3
download V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar ...weib.caib.es/Documentacio/biblioteques_escolars/Jornades_mallorcآ 

of 3

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar...

 • V JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS. La biblioteca escolar i els

  processos de transformació educativa (Mallorca)

  Curs: 2016-2017 Modalitat: Activitat puntual de formació

  Hores: 8 Places: 60 Àrea: Totes

  Àmbit: Mallorca Tipus d'estudi: Presencial

  Activitat: 990545 Esdeveniment: 15360

  Servei d'Innovació Educativa 21 de març de 2017

  Línia estratègica 1. Metodologies d'aprenentatge

  Destinataris La jornada va dirigida al professorat en actiu de tots els nivells educatius, de centres públics i concertats, per ordre d'inscripció. Tendran prioritat: en primer lloc, els coordinadors/responsables de la biblioteca escolar i els membres de la comissió de la biblioteca escolar del seu centre. En segon lloc, el professorat de centres que treballen per projectes amb ús de noves tecnologies.

  Criteris de selecció Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran, per aquest ordre: 1. L'ordre de preferència que figura a l'apartat de DESTINATARIS. 2. L'ordre d'inscripció.

  Objectius Conèixer el paper de les biblioteques escolars en els processos de canvi i transformació educativa que necessita l'escola. Conèixer la contribució de la biblioteca escolar a l'adquisició i desenvolupament de les competències informacionals (ALFIN/AMI). Dissenyar programes formatius de competència informacional a l'escola. Dissenyar projectes d'investigació a través de la biblioteca escolar. Facilitar models de gestió, activitats, projectes ... duts a terme des de la biblioteca escolar. Oferir un espai de reflexió entorn als diferents aspectes de la biblioteca escolar.

  Continguts Biblioteca escolar i adquisició de competències informacionals (ALFIN: Alfabetització Informacional/AMI: Alfabetització Mediàtica i Informacional). Programes formatius de competència informacional a l'escola. Projectes d'investigació des de la biblioteca escolar.

  Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//sfp.caib.es

 • Presentació de bones pràctiques educatives en biblioteca escolar. Contribució de la biblioteca escolar a l'accés i ús de la informació. Projectes educatius motivadors per als alumnes, els docents i la comunitat educativa des de la biblioteca escolar.

  Metodologia La jornada està estructurada en dos tipus d'activitats formatives: ponències i tallers pràctics d'aplicació dels continguts exposats a les conferències. Els tallers pràctics serviran per treballar la transferència de la formació a la pràctica educativa. Els alumnes podràn dissenyar un programa formatiu de competència informacional per aplicar a la seva escola des de la biblioteca escolar, o un projecte d'investigació a través de la biblioteca escolar.

  Lloc CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

  Horari 9:30 Arribada i recollida de documentació. 9:45 Inauguració de les Jornades. 10:00 Biblioteca escolar per a les escoles del segle XXI. La biblioteca escolar i els processo de transformació educativa que necessita l’escola, a càrrec de Glòria Durban. 11:30 Pausa. 12.00 Alfabetització en Mitjans i Informació, competència necessària. La contribució de la biblioteca escolar a la adquisició i desenvolupament de les competències informacionals, a càrrec de Rosa Piquín. 13:30 Informació del Servei de Material Didàctic. 14.00 Pausa/Dinar. 16:00 La biblioteca escolar i el nou context educatiu. Avui, més que mai, la biblioteca escolar té un paper cabdal, a càrrec d’Antònia Pol. 17:30 a 19:30 Tallers: cada taller tindrà una durada de 50 minuts. Es dividiran els assistents en dos grups i un cop finalitzat cada taller s’intercanviaran els participants. Tots els alumnes participaran en els dos tallers. Taller 1: Com dissenyar programes formatius de competència informacional a l’escola, a càrrec de Glòria Durban. Taller 2: Com dissenyar i viure els Projectes Documentals des de la biblioteca escolar, a càrrec de Rosa Piquín. 19:30 Cloenda.

  Inscripció Podeu fer la inscripció de dia 13 de febrer a dia 1 de març de 2017 de la manera següent:

  1. Entrau al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona. El professorat que no disposi de compte d'usuari, no podrà accedir al Portal del Personal. Per sol·licitar compte d'usuari heu d'anar a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm. Al menú principal de l'esquerra trobareu Formació dels DOCENTS. Clicau Sol·licitud cursos i seleccionau D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT.

  2. Us sortirà la llista de totes les activitats. Clicau a l'apartat INSCRIU-TE de l'activitat i emplenau tots els camps del formulari de la sol·licitud. Actualitzau les dades d'acord amb la vostra situació actual si s'escau.

  3. La llista d'admesos provisional es publicarà dia 3 de març de 2017. Podreu consultar si heu estat admesos cercant aquesta activitat al Portal del personal, al menú de l'esquerra Formació dels DOCENTS, Sol·licitud cursos seleccionant D.G. DE F. PROFESSIONAL I F. DEL PROFESSORAT. La llista d'espera, si s'escau, es publicarà també a la mateixa pàgina.

  4. Una vegada que hagi sortit la llista, si estau admesos, cal confirmar la vostra assistència de dia 3 a dia 12 de març de 2017 a l’apartat Confirma cursos, dins del menú Formació dels DOCENTS. La no confirmació dins aquest termini implicarà la pèrdua de plaça.

  5. La llista d'admesos s'actualitza automàticament en confirmar la inscripció.

  6. Si les places no s'han cobert amb els confirmats es telefonarà a les persones que estiguin a la llista d'espera per estricte ordre de preferència.

  Avaluació i certificació Assistència obligatòria mínima al 85% de la durada de la jornada i participació activa en els tallers proposats.

  Coordinació i informació Cristina Bellver Coll Servei d'Innovació Educativa cbellver@dgice.caib.es Tel. 971177781/971177899. Ext.62305

  Passatge de Guillem de Torrella, 1, 1r. 07002 Palma Tel.: 971 177 776 Fax: 971 176 950 Web: http//sfp.caib.es

 • Formadors Glòria Durban Roca

  Glòria Durban Roca. Llicenciada en Història de l’Art i en Documentació i actualment responsable de la biblioteca de l’Escola Jesuïtes El Clot a Barcelona. És autora dels continguts del portal http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es/ que manté a la xarxa des del 2003. Ha publicat diverses publicacions relacionades amb la biblioteca escolar i la competència informacional. La biblioteca escolar, avui. Un recurs estratègic pel centre (2010), editat per Graó i traduït al castellà i al portuguès. Coautora del llibre La competencia informacional del curriculum a l’aula (2011) editat per l’Associació de Mestres Rosa Sensat. També ha col·laborat amb la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

  en la publicació de dos Documents de referència: Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar (2012) y Nuevas dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad red (2014).

  Rosa Piquín Cancio Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, Diplomada en Audición y Lenguaje, Diplomada en Educación Musical. Ha sido profesora responsable de la Biblioteca escolar y coordinadora , durante 14 años, del Grupo de Trabajo del CP Pablo Iglesias que, en el curso 2005-2006, obtuvo uno de los Premios de Dinamización de Bibliotecas Escolares del MEC por el proyecto: “EN NUESTRA BIBLIOTECA ESCOLAR EMPLEAMOS PROYECTOS DOCUMENTALES INTEGRADOS PARA LEER, INVESTIGAR Y DESARROLLAR HABILIDADES DE INFORMACIÓN”. Creadora de ABAREQUE, Revista de Biblioteca Escolar en http://www.abareque.es ,a partir

  del Proyecto: “NOS INFORMAMOS, COMUNICAMOS Y APRENDEMOS CON INTERNET Y LOS MULTIMEDIA EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR” (licencia por estudios, curso 2001-2002) Ha impartido numerosas Ponencias en relación con las Bibliotecas Escolares, la Animación Lectora, la Literatura Infantil y Juvenil, Formación de Usuarios, las relaciones entre la Biblioteca Escolar /Biblioteca Pública y los Proyectos Documentales, en Centros de Profesores, colegios, y Escuelas de Verano en Alemania, Cataluña, Andorra, Andalucía, Cantabria ,Navarra, Extremadura, Galicia y Asturias. Ha sido Tutora telemática de cursos de Bibliotecas Escolares del CNICE (en convenio con Asturias, Galicia, Andalucía, La Rioja y territorio MEC) Asimismo, ha sido Tutora telemática de los cursos: Las NNTT aplicadas a transmitir el placer de leer, La prensa como recurso educativo y Las NNTT aplicadas a la Educación Primaria del PNTE. Gobierno de Navarra y de La prensa digital del ISFTIC Es Autora de publicaciones relacionadas con la Formación de Usuarios, la Animación Lectora, la relación Bibliotecas Escolares- Bibliotecas Públicas y sobre Proyectos Documentales Integrados, entre otras el monográfico BLITZ nº6 http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/PDIcastell.pdf

  En la actualidad es coordinadora de la BE del CP Veneranda Manzano y es profesora asociada en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo donde imparte la asignatura: Biblioteca Escolar: Centro de Recursos y Proyectos Interdisciplinares para 4º de los Grados de Infantil y Primaria de Magisterio.

  Antònia Pol Torres Mestra d'Educació Infantil i Primària. Formada en Pràctica Psicomotriu Educativa i Experta en Biblioteques Escolars. Desenvolupa la seva tasca docent al CEIP Badies des del 1994 on coordina el projecte de biblioteca, el qual va guanyar el Premi Nacional d