La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

16
LA SOPA PRIMITIVA Anna Calm Nina Cardelús Elisenda Solà Marta Soler

Transcript of La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

Page 1: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

LA SOPA PRIMITIVA

Anna CalmNina CardelúsElisenda Solà

Marta Soler

Page 2: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

INTRODUCCIÓ

La matèria és inerta, immòbil i incapaç de reproduir-se.

La vida resulta de la llarga evolució i no pas de l’agrupació accidental.

INTRODUCCIÓ

Page 3: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

És probable que hi hagi vida?

Per això necessecitem unes condicions determinades i específiques.

Cada vegada es creen organismes més complexos.

Page 4: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

Una distància apropiada d’un astre per produir vida.

Page 5: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

Una atmosfera densa, composta d’hidrogen, metà, amoníac, vapor d’aigua i gas carbònic.

Page 6: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

Desgasificació interna i una condensació que produeixi aigua líquida.

Page 7: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

Acumular molècules protegides dels raig ultraviolats en aquesta aigua.

Page 8: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

EXPERIMENTS

Recepta per fer un ratolí Intuició de Darwin L’ou i la gallina Planeta de les margarides L’alba de la vida Les pluges orgàniques

Page 9: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

RECEPTA PER FER UN RATOLÍ

Es creia que la vida naixia espontàniament de la matèria en descomposició i fins i tot es va donar la recepta per fer ratolins.

Page 10: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

EXPERIMENT DE PASTEUR

Page 11: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

Va establir un pont entre la matèria i la vida

Va descobrir el principi de l’evolució de les espècies vives

Va suggerir que la Terra primitiva devia haver experimentat una evolució de les molècules

LA INTUICIÓ DE DARWIN

Page 12: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

La vida descendeix de la matèria.

S’acaba amb la idea de l’ou i la gallina, que la vida provenia de la vida.

Les condicions de la terra primitiva, diferents a les actuals.

Apareix la idea de “previda”, etapa entre l’inert i la vida.

L’OU I LA GALLINA

Page 13: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

Experiment del jove químic Stanley Miller (l’any 1952).

Crea molècules de vida a partir dels elements primaris de la terra.

Page 14: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

EL PLANETA DE LES MARGARIDES

Els compostos de vida són la combinació de molècules simples.

Teoria del Planeta de les Margarides (James Lovelock).

Crear condicions òptimes a la terra (equilibri per totes les espècies)

Page 15: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

L’ALBA DE LA VIDA

Mescla de Gasos situada a l’espai.

Efecte dels rajos ultraviolats i dels violents llampecs. Creació

d’elements més complexos.

Umbert Reeves deia que el CARBONI era un dels elements més importants.

Formava part de les molècules de la vida juntament amb el H, O i N.

Els organismesObtenen l’energia del SOL.

formenEls quals:

Aquest

Page 16: La sopa primitiva (acte 2 escena 1) presentació

A causa d’aquestes han aparegut a la Terra els primers elements de la vida.

Les partícules obtingudes s’ajuntaran per formar-ne de més complexes.

La vida s’ha assegurat la seva pròpia supervivència(creació i protecció).

PLUGES ORGÀNIQUES