Orient 1º bach 2014

download Orient 1º bach 2014

of 97

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  430
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Orient 1º bach 2014

Presentacin de PowerPoint

ORIENTACIN 1 BACHARELATODepartamento de OrientacinLourdes Otero RodrguezCurso 2013/14

En que itinerario ests?

MATERIAS COMNS EN 2 BACHARELATO

MATERIAS DE MODALIDADE

MATERIAS DE MODALIDADE

MATERIAS QUE NON SON OBXECTO DE EXAME DAS PROBAS PAU Mtodos estadsticos e numricostica e Filosofa do dereitoFilosofa da Ciencia e TecnoloxaXeografa e Historia de GaliciaLiteratura Galega do Sculo XX e da actualidadeXeoloxa2 Lingua EstranxeiraAnda que non forman parte das probas PAU os contidos que se imparten son fundamentales para algunhas titulacins.A acreditacin destes coecementos previos poder ser:Superando a materia correspondente de 1 de ESOCursala como materia pendente cando pola organizacin do centro o alumno non poida asistir clase da materia de primeiroOu calquer procedemento que vea establecido polos Departamentos didcticos correspondentes que consistir na superacin dunha proba especfica ou no desenvolvemento e superacin de traballos que versarn sobre aqueles contidos includos nas correspondentes materias de primeiro COMO ACREDITO ESTES COECEMENTOSPAU - Proba de Acceso UniversidadeDas partes: Fase Xeral e Fase EspecficaFase Xeral (obrigatoria): cinco exercicios.Fase Especfica (voluntaria): mximo de catro materias de modalidade.En cada exercicio: das propostas/opcins de exame das que o alumnado elixir unha.Duracin de cada exercicio: unha hora e media.Cualificacins das materias: de 0 e 10 puntos (parciais de 0,25 puntos) con das cifras decimais.Fase Xeral - Materias comns1 exercicio: Lingua Castel e Literatura2 exercicio: Lingua Galega e Literatura3 exercicio: Lingua Estranxeira (a elixir na matrcula entre alemn, francs, ingls, italiano ou portugus)4 exercicio: Historia de Espaa ou Historia da Filosofa (elixir na matrcula)5 exercicio: unha materia de modalidade distinta s da Fase Especfica (elixir na matrcula)Dereito de exencin de Lingua Galega: alumnado que non cursase, nalgn dos cursos do Bacharelato, a materia de Lingua Galega.Cualificacin da Fase XeralMedia aritmtica dos cinco exercicios.Expresarase con tres cifras decimais: arredondada milsima mis prxima e en caso de equidistancia superior.Fase Especfica - Materias de ModalidadeMximo de catro materias de modalidade. Deberanse elixir na solicitude de matrcula. Non podern coincidir coa materia de modalidade elixida para a Fase Xeral. Superacin dunha materia: nota de cinco puntos ou superior para poder ponderarse polo parmetro de ponderacin de 0,1 ou 0,2. Cualificacin inferior a cinco puntos: non se pondera. Nota igual ou superior a cinco puntos.

Nota de admisin = 60% NMB + 40% NFX

NMB = Nota media do Bacharelato (das cifras decimais)

NFX = Nota da Fase Xeral (mnimo de catro puntos)Validez da Fase Xeral: indefinida.Superacin da Proba de AccesoFase Especfica - Materias de Modalidade Mximo de catro materias de modalidade. Deberanse elixir na solicitude de matrcula. Non podern coincidir coa materia de modalidade elixida para a Fase Xeral. Superacin dunha materia: nota de cinco puntos ou superior para poder ponderarse polo parmetro de ponderacin de 0,1 ou 0,2. Cualificacin inferior a cinco puntos: non se pondera.

Cualificacins da Fase Especfica Cualificacins das materias: de 0 e 10 puntos (parciais de 0,25 puntos) con das cifras decimais. Superacin dunha materia: nota igual ou superior a cinco puntos. Validez de superacin: dous anos acadmicos.Exemplo cunha materia non superada para acceder a un Grao da Rama de Coecemento de CC. da SadeBioloxa = 8,50 x 0,2 = 1,7Qumica = 4,85 x 0,0 = 0,0Ciencias da Terra e Ambientais = 900 x 0,1 = 0,9

Nota de admisinEstudos de Grao con nmero de solicitudes superior ao nmero de prazas.Expresarase con tres cifras decimais: arredondada milsima mis prxima e en caso de equidistancia superior.

Nota de admisin = 60% NMB + 40% NFX + a*M1 + b*M2NMB = Nota media do Bacharelato (das cifras decimais).NFX = Nota da Fase Xeral (mnimo de catro puntos).M1, M2 = As das materias superadas da fase especfica con mellor cualificacin unha vez aplicados os parmetros.a, b = parmetros de ponderacin das materias.

CLCULO DA NOTA DE ADMISINA nota de admisin incorporar as cualificacins das materias superadas da Fase Especfica cando as materias estean adscritas Rama do Coecemento do Grao que se quera cursar (Anexo I Orde EDU/1434).CLCULO DA NOTA DE ADMISIN

QUE NOTA NECESITO PARA SUPERAR A PROBA DE ACCESO UNIVERSIDADE ?Se acadas un 4 na fase xeral necesitars alomenos un 567 en Bacharelato para superar a PAU. O clculo as: (567 * 060)+ (4* 040) = 5. Se acadas menos dun 567 en Bacharelato, necesitars acadar mis dun 4 en Selectividade para que a media ponderada sexa alomenos o 5 necesario para aprobar.

COMO SE CALCULA A NOTA QUE PODO SUMAR QUE OBTEO PRESENTNDOME FASE ESPECFICA?

Se te examinas de das materias cualificadas como prioritarias para a titulacin que queres estudar, e acadas un 10 en ambas, sumars 4 puntos adicionais directamente ta nota de admisin. Calclase as: (10*02) + (10*02) = 4Poamos outro exemplo:- Nota de Bacharelato: 780- Nota da fase xeral: 7200- Nota de acceso: (060*780) + (040*7200) = 7560 Fase especfica:- Materia 1 (clasificada como prioritaria): 920- Materia 2 (clasificada como non prioritaria): 840 - Puntos adicionais: (920*02) * (84*01) = 268- Nota de admisin: 7560 + 268 = 10240

COMO SE CALCULA A NOTA QUE PODO SUMAR QUE OBTEO PRESENTNDOME FASE ESPECFICA?

DIFERENTES NOTAS DE ADMISINNota de admisin para acceder a Medicia:- Nota media de bacharelato: 900Nota da fase xeral: 800Fase especfica:Materia 1: Qumica 850Materia 2: Bioloxa 820

Nota final= (060*900) + (040*800) + (02*850) + (02*820) = 11940

DIFERENTES NOTAS DE ADMISINNota de admisin para acceder a Psicoloxa- Nota media de bacharelato: 900Nota da fase xeral: 800Fase especfica:Materia 1: Qumica 850Materia 2: Bioloxa 820060*900) + (040*800) + (01*850) + (02*820) =11.09

Normativa para a PreinscricinPresentacin da solicitude en prazo.nica solicitude de admisin por alumno e curso.Mximo de cinco titulacins diferentes.Mximo de dez titulacins (titulacins repetidas en diferentes campus).Orde de preferencia das titulacins solicitadas (o alumnado soamente sair admitido nunha nica titulacin, a solicitada en maior preferencia na que acade a nota de corte).29Orde de prelacin na adxudicacinAs universidades adxudicarn as prazas da cota xeral atendendo aos seguintes criterios:a)En primeiro lugar: convocatoria ordinaria do ano en curso ou en convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores.b)En segundo lugar: convocatoria extrordinaria do ano en curso.c)En todo caso: ter en conta que o alumnado que presente na convocatoria de setembro a sa solicitude de admisin (preinscricin), ter prioridade de setembro na adxudicacin de prazas.30Consulta das listaxes de admitidosAlumno/a admitido/a na sa 1 preferencia

PCd.TitulacinCampusPrioridadeN Orde ListaMATPrioridadelt. conv.N listaltimo conv.14181Lic. MedicinaSantiago12,368324D200011,95240024182Lic. OdontoloxaSantiago12,3680031L200011,340004536822Grao en FisioterapiaA Corua12,3680025L200011,172006042821Grao en FisioterapiaPontevedra12,3680020L200010,969005054811Grao en QumicaSantiago12,3680010L200006,210007531Consulta das listaxes de admitidosSituacin nas listaxesAlumno/a admitido/a na 3 ou posteriores preferenciasPCd.TitulacinCampusPrioridadeN Orde ListaMATPrioridadelt. conv.N listalt. conv.14181Lic. MedicinaSantiago11,1720586P200011,95240024182Lic. OdontoloxaSantiago11,1720063E200011,3404536822Grao en FisioterapiaA Corua11,1720060D200011,1726042821Grao en FisioterapiaPontevedra11,1720041L200010,9695054811Grao en QumicaSantiago11,1720016L200006,210007532Como ponderan as materias que se cursan no Instituto segundo os parmetros de ponderacin?

NOTAS DE CORTE

Formacin profesional especfica. oferta formativa22 familias profesionais.143 ciclos formativos.64 ciclos medios.79 ciclos superiores.

49Os contidos estn organizados en Mdulos ProfesionaisOrganzase en Familias profesionis: conxunto de ciclos formativos con carctersticas e contidos afns a un sector productivoEn cada familias profesional hai Ciclos Formativos de Grao Medio e Ciclos Formativos de Grao SuperiorFORMACIN PROFESIONAL

Consulta a oferta de formacin Profesional. Accede pinchando na imaxeA nova formacin profesionalAmpliacin da duracin de todos osciclos a 2.000 horasEquiparacin da titulacin co resto dos pases da comunidade europeaCertificado de prevencin de riscos laborais (nivel bsico) e carn profesionalAcceso a calquera estudo universitario desde calquera ciclo formativo de grao superiorValidacin dos estudos de FPGS por crditos universitarios (Sistema Europeo de transferencia de crditos)53Acceso directo: Titulo de Bacharelato Proba de acceso: ter 19 anos ou 18 co titulo de tcnico dunha familia afnProbas libres para a obtencin do titulo Tcnico SuperiorAcreditacin de competenciasA FORMACIN PROFESIONALProbas de acceso: Grao medioParte socio-lingstica

Lingua GalegaLingua Castel Ciencias SociaisParte MatemticaMatemticasParte cientfico-tcnicaC. da NaturezaTecnoloxaProbas de acceso: Grao SuperiorParte comn

Lingua GalegaLingua Castel MatemticasParte Especfica

Opcin A: Economa, L. Estranxeira e Filosofa e CidadanaOpcin B: Debuxo Tcnico, Tecnoloxa Industrial e FsicaOpcin C: Ciencias da Terra e ambientis, Qumica e BioloxaOpcins por familias profesionais nas probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao superiorOPCIN AEconoma da empresaLingua Estranxeira ( Ingls ou FrancsFilosofa e CidadanaAdministracin e XestinComercio e MarketngHostalara e TurismoServizos socioculturais e comunidadeImaxe e son ( s o ciclo de Producin de audiovisuais e espectculos )Opcins por familias profesionais nas probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao superiorOPCIN BDebuxo TcnicoTecnoloxa IndustrialFisicaArtes GrficasEdificacin e Obra CivilElectricidade e electrn