Presentació Punt Òmnia Tortosa

18

description

Jornades Òmnia al territori - juny 2014

Transcript of Presentació Punt Òmnia Tortosa

Page 1: Presentació Punt Òmnia Tortosa
Page 2: Presentació Punt Òmnia Tortosa

La ciutat: Tortosa Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Població: 33.992 hab.

Taxa d’atur: 26%

Comarca del Baix Ebre, població total: 81.514 hab.

Població immigrada: 22%

Índex elevat de fracàs escolar i risc de pobresa en barris desafavorits i famílies amb tots els membres a l’atur

Page 3: Presentació Punt Òmnia Tortosa

El Punt Òmnia Tortosa Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Formació

Tallers

Píndoles

Monogràfics

Inserció Social

Formació laboral

Inclusió social

Activitats per a discapacitats

Activitats per a la Gent Gran

Gent Gran Digital

Fotografia Digital

Internet i la Societat de la Informació

Actuacions per a joves en risc

d’exclusió social

Aula Oberta

PQPI – PTT

Centre Obert Sant Francesc de Tortosa

Casals d’estiu per a infants i joves

Art Total

Page 4: Presentació Punt Òmnia Tortosa

El “repte”: joves en un casal de gent gran? Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

2010

Primers contactes amb entitats que treballen amb joves

2011 /

12

Tallers per a joves del Centre Obert Sant Francesc de Tortosa i els CRAE

Programa d’Intervenció Educativa, 6.16, Pla Educatiu d’Entorn.

Comencen els PQPI.

2012

Casal d’estiu al Punt Òmnia Tortosa (juliol) per a xiquets i xiquetes amb risc d’exclusió social, d’entre 4 i 12 anys.

Prova pilot Art Total.

2013

Aula Oberta al PO, per oferir reforç escolar a joves.

Art Total 2013. 2014

PO Tortosa amb 12 hores de formació a la setmana dedicada als joves.

Page 5: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Què és Art Total? Art Total 2013 Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Art Total és un projecte de dinamització juvenil i artístic adreçat a joves entre 16 i 30 anys que vol fomentar la participació, l'accés a la cultura i la convivència entre els joves del municipi de Tortosa a través de l'educació no formal i les activitats de lleure.

Art Total vol crear un punt de trobada entre els joves de la ciutat on l’art, el treball en equip i la diversitat en siguin protagonistes.

Page 6: Presentació Punt Òmnia Tortosa

D’on surt la idea? Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Art Total és un projecte comunitari, que neix al 2012 per donar resposta a les diferents problemàtiques que pateixen joves de la ciutat, detectades per diverses administracions i entitats. Amb la posada en comú d’aquests dèficits dins del programa 6.16, esdevenen una sèrie d’actuacions, entre elles, el projecte Art Total. S’utilitza l’art com a fil conductor per als que els joves puguin expressar-se lliurement i fer-se seu el projecte mentre se’ls descobreix la ciutat i treballen amb altres joves per tal de millorar la convivència.

Page 7: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Objectius de l’activitat Art Total Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Art Total

Descobrir la ciutat

Accés a la cultura

Activitats de lleure

Inclusió social

Treball comunitari

Col·laboració entre joves

Participació

Convivència

Voluntariat

Accés al treball

Page 8: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Entitats i administracions participants

SINÈRGIA

Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Page 9: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Espais de treball Art Total 2013 Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Page 10: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Temporització i desenvolupament Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Inici 25 de setembre final 13 de desembre de 2013

2 sessions setmanals de dues hores cadascuna

dimecres i divendres de 17 a 19 hores

Dimecres – Creació – Punt Jove Tortosa Divendres – Muntatge i retoc – PO Tortosa

Nombre de participants: 20 joves

Presentació del vídeos creats a la Fira de la Solidaritat

de Tortosa el 14 de desembre

Page 11: Presentació Punt Òmnia Tortosa

L’activitat a l’aula del Punt Òmnia Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Taller d’animació amb la tècnica “Stop Motion”

Page 12: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Eines i recursos TIC utilitzats Art Total 2013 Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Programari

Maquinari

• Equips Òmnia • Càmera de fotografies digital • Disc dur extern • Ordinador portàtil

Page 13: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Un procés creatiu i participatiu Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Page 14: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Resultats obtinguts Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Millora en la sociabilització dels joves participants Millora dels itineraris formatius i l’accés al treball Coneixement de l’entorn i de la ciutat Formació amb eines TIC per elaborar creacions audiovisuals Creació de vídeos amb la tècnica “Stop Motion” i presentar-los en societat Creació d’un bloc per fer difusió de l’activitat

Page 15: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Experiència de l’activitat Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

La col·laboració conjunta d’entitats, voluntaris i administracions de la ciutat Oferir als joves activitats, coneixements i recursos que estan al seu abast Superació personal i descoberta de competències Treball en equip entre joves de diferents procedències i entorns Participació activa dels joves en la vida quotidiana de la ciutat

Page 16: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Dificultats Art Total 2013 Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Assistència dels participants Dificultats amb els entorns familiars i econòmics dels joves Conciliació amb els estudis, família o treball Dificultats tècniques a l’hora d’elaborar els treballs audiovisuals, degut a la falta de potència dels equips informàtics Una temporització reduïda amb poc temps per executar el projecte Esclaus del calendari (data límit), al tenir que presentar les creacions dins del marc de la Fira de la Solidaritat

Page 17: Presentació Punt Òmnia Tortosa

Un cas d’èxit - El futur de l’activitat Punt Òmnia Tortosa

Art Total 2013

Ampliació de l’activitat. L’ Art Total 2014 ha començat aquest passat abril i acabarà al desembre Augment de les activitats que s’ofereixen i dels seus participants. Creació de “l’Estiu Jove 2014” amb participació del PO Tortosa. Embrió del nou Casal de Joves que s’està creant a un espai del nucli antic de Tortosa. ...

Page 18: Presentació Punt Òmnia Tortosa