Presentaci_Orientacio 2014

45
I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

description

 

Transcript of Presentaci_Orientacio 2014

Page 1: Presentaci_Orientacio 2014

I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

Page 3: Presentaci_Orientacio 2014

PQPI

Page 4: Presentaci_Orientacio 2014

OBJECTIUS:•Assolir competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1•Possibilitat d’inserció sociolaboral•Ampliar competències bàsiques per prosseguir estudis

A QUI S’ADREÇA?:S’adrecen a nois i noies que finalitzen l’etapa d’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria ESO.

ESTUDIS PQPI

Page 5: Presentaci_Orientacio 2014

PQPI: Programes de Qualificació Professional Inicial

PQPI

Mòduls voluntaris: C

ESO sense acreditar

PQPI

Mòduls obligatoris: A, B

Món laboral i formació permanent

[Prova accés amb reconeixement PQPI]

Cicles formatius de grau mitjà

(CFGM)

Cicles formatius de grau superior

(CFGS)

[Prova i curs accés]

Certificació acadèmica

i professional

Títol GESO

Page 6: Presentaci_Orientacio 2014

PQPI: Estructura

MÒDULS DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

MÒDULS OBLIGATORIS1 curs escolar (800 - 1.100 hores)

MÒDULS VOLUNTARIS(7 mòduls currículum GESO)

MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL

MÒDULS PER A L’OBTENCIÓ

DEL GESO

• Competències professionals

referides a qualificacions de

nivell 1 per a: inserció laboral i

formació professional

• Competències bàsiques per a:

la transició al món laboral i la

continuació educativa

• Aspectes bàsics del currículum de l’ESO

MÒDULS A MÒDULS B MÒDULS C

Page 7: Presentaci_Orientacio 2014

PQPI SANT BOI DE LLOBREGAT

INSTITUT CAMPS BLANCS•Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVCFUNDACIÓ MARIANAO•Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics.PTT SANT BOI DE LLOBREGAT•Auxiliar de vendes ,oficina i atenció al públic•Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.

Page 8: Presentaci_Orientacio 2014

Cicles Formatius de

Grau Mig

Page 9: Presentaci_Orientacio 2014

•Quins cicles hi ha?•Com estan organitzats?•On es fan?

Page 11: Presentaci_Orientacio 2014

Cicles Formatius de grau mitjàd’arts plàstiques i disseny

•Què són: Són els ensenyaments reglats que permeten exercir un ofici artesà o una professió en l’àmbit de les arts plàstiques i disseny

• Durada: 1 o 2 cursos acadèmics ( 950 h-1600 h)

• Com s’hi accedeix? Titulació de graduat en educació secundària i superar una prova d’aptitud específica relacionada amb l’ àrea d’educació visual i plàstica

Page 12: Presentaci_Orientacio 2014

Cicles Formatius de grau mitjà d’esports

•Què són: Els cicles de grau mitjà d’esports serveixen per aprendre el que cal fer per organitzar activitats de formació, entrenament i pràctica de l’esport escollit. El seu àmbit de competència són les categories de cadets i juvenils.• S’organitzen en dos nivells. El primer té una durada de 500h, el segon també té una durada de 500/700 h, quan s’aprova s’obté el títol de tècnic d’esports en l’especialitat escollida.• Com s’hi accedeix? Titulació de graduat en educació secundària i superar una prova específica d’esports.

Page 13: Presentaci_Orientacio 2014

Com estan organitzats els Cicles Formatius de formació

professionalESTRUCTURA

DURADA: Engloba les hores destinades a la formació en centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1300h /2000h , un o dos cursos acadèmics.PRÀCTIQUES EN EMPRESES: Unes 400 hores d’estada a l’empresa

TITULACIÓ: Tècnic/a

ACCÉS:Amb titulació: Títol Graduat en Educació Secundària ObligatòriaSense titulació : Mitjançant la prova d’accés a C. Formatius de Grau Mitjà.Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 17 anys o complir-los l’any de realització de la prova. Curs Específic . CAM.: La superació d’aquests estudis ( durada aprox. de 600 h ) permeten l ’accés directe als cicles de grau mitjà

Page 14: Presentaci_Orientacio 2014

CFGM INSTITUT CAMPS BLANCS

• Gestió Administrativa• Electromecànica de vehicles automòbils• Carrosseria• Instal·lacions de telecomunicacions• Atenció a les persones en situació de dependència• Perruqueria i cosmètica capilar• Estètica personal decorativa

Page 15: Presentaci_Orientacio 2014

CFGM INSTITUT MARIANAO

• Comerç• Mecanització• Sistemes microinformàtics i xarxes• Curs de preparació de part comuna de les

proves per accés a fpgs (amb títol de tècnic).

Page 16: Presentaci_Orientacio 2014

CFGM CORNELLÀINSTITUT ESTEVE TERRADES•Gestió Admistrativa•Preimpressió en arts gràfiques• Preimpressió digital•Electromecànica de vehicles automòbils•Mecanització•Sistemes microinformàtics i xarxes•Instal·lació i manteniment de maquinària i conducció de línies • Manteniment electromecànic

Page 17: Presentaci_Orientacio 2014

CFGM CORNELLÀ

INSTITUT MIQUEL MARTÍ I POL•Instal·lacions elèctriques i automàtiques• Instal·lació i moblament•Cures auxiliars d'infermeria•Farmàcia i Parafarmàcia

Page 18: Presentaci_Orientacio 2014

CFGM VILADECANS

INSTITUT SALES•Cures auxiliars d'infermeria•Farmàcia i parafarmàcia

INSTITUT TORRE ROJA•Gestió Administrativa•Comerç•Instal·lacions elèctriques i automàtiques•Sistemes microinformàtics i xarxes

Page 19: Presentaci_Orientacio 2014

CFGM SANT VICENÇ DELS HORTSINSTITUT GABRIELA MISTRAL•Atenció a les persones en situació de dependència•Sistemes microinformàtics i xarxes

INSTITUT MEDITERRANEA•Gestió Administrativa•Comerç

CFGM CASTELLDEFELS

Page 20: Presentaci_Orientacio 2014

PROVA D’ACCÉS ALS CFGM

Què són:Són els ensenyaments que preparen per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Condicions d’accés :Les persones amb 17 anys complerts o que els compleixen durant el 2014 i que no tenen el graduat en educació secundària.

Sortides :Cicles Formatius de Grau Mitjà (Si superen la prova )

Page 21: Presentaci_Orientacio 2014

PROVA D’ACCÉS ALS CFGM

Aquestes proves tenen per objectiu demostrar suficiència, a un nivell similar a quart d’ESO, en coneixements de les àrees següents :

• Àrea de Llengua ( català i castellà)• Àrea de Llengües estrangeres•Àrea de matemàtiques•Àrea de Ciències Socials•À rea de Ciències de la Naturalesa•Àrea de Tecnologia•Àrea d’Educació Visual i Plàstica

Prova d’accés al grau mitjà de formació professional

Page 22: Presentaci_Orientacio 2014
Page 23: Presentaci_Orientacio 2014
Page 24: Presentaci_Orientacio 2014

Tu tries els Estudis

AutoconeixementEl GR eina per arribar allà on volsDe què t’agradaria treballar ?

Page 25: Presentaci_Orientacio 2014

Batxillerat

Page 26: Presentaci_Orientacio 2014

Batxillerat

IES PLA DE L’ESTANYESTUDIAR BATXILLERAT

•El batxillerat consta de dos cursos acadèmicsLes matèries de batxillerat s’estructuren en crèdits. Els alumnes fan un total de 62 crèdits al llarg dels dos cursos, repartits de la següent manera:

- 26 crèdits de matèries comunes- 32 crèdits de matèries de modalitat i optatives- 2 crèdits de treball de recerca- 2 crèdits de tutoria

Page 27: Presentaci_Orientacio 2014

Matèries comunes1r curs

Llengua catalana i literatura (2h)Llengua castellana i literatura (2h)Anglès (3h)Filosofia i ciutadania (2h)Ciències per al món contemporani(2h)Educació física (2h)Tutoria (1h)

2n curs

Llengua catalana i literatura (2h)Llengua castellana i literatura (2h)Anglès (3h)Història de la Filosofia (3h)Història (3h)Tutoria (1h)Treball de recerca

IES PLA DE L’ESTANYESTUDIAR BATXILLERAT

Page 28: Presentaci_Orientacio 2014

Les modalidats del batxillerat són:

• Arts- Arts plàstiques, imatge i disseny- Arts escèniques, música i dansa

• Ciències i tecnologia

• Humanitats i ciències socials

ESTUDIAR BATXILLERAT

Page 29: Presentaci_Orientacio 2014

Matèries de modalitat (4h):

Via d’Arts plàstiques, imatge i disseny

Cultura audiovisualDibuix artístic I i IIDibuix tècnic I i IIDissenyHistòria de l’artTècniques d’expressió graficoplàsticaVolum

Anàlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escèniquesCultura audiovisualHistòria de la música i de la dansaLlenguatge i pràctica musicalLiteratura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana

Via d’Arts escèniques, música i dansa

BATXILLERAT D’ARTS

ESTUDIAR BATXILLERAT

Page 30: Presentaci_Orientacio 2014

Matèries de modalitat (4h):

Biologia I i IICiències de la Terra i del medi ambient I i IIDibuix tècnic I i IIElectrotècniaFísica I i IIMatemàtiques I i IIQuímica I i IITecnologia industrial I i II

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ESTUDIAR BATXILLERAT

Page 31: Presentaci_Orientacio 2014

Matèries de modalitat (4h):

EconomiaEconomia de l’empresa I i IIGeografiaGrec I i IIHistòria de l’artHistòria del món contemporaniLlatí I i IIMatemàtiques aplicades a les ciències socials I i IILiteratura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana

BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ESTUDIAR BATXILLERAT

Page 32: Presentaci_Orientacio 2014

Matèries primer i segon curs de Batxillerat Institut Rafael Casanova

Modalitat Humanitats i Ciències Socials

Modalitat Ciències i tecnologia.

• L’alumne ha de triar una matèria per cada franja (de la modalitat triada, d’una altra modalitat o optatives).

• Entre primer i segon ha de cursar cinc matèries de la modalitat de batxillerat escollida.

Page 33: Presentaci_Orientacio 2014

Batxillerat Institut Rafael CasanovaPRIMER CURS SEGON CURS

FRANJA 1 (4 h)MODALITAT

CT MatemàtiquesHS Matemàtiques C. SocHS GREC

CT MatemàtiquesHS Matemàtiques C. SocHS GREC

FRANJA 2 (4h))MODALITAT

CT FísicaCT CT i Medi AmbientHS Economia de l’empresaHS Llatí

CT FísicaCT i Medi AmbientHS Economia i EmpresaHS Llatí

FRANJA 3 (4h)MODALITAT

CT QuímicaCT Tecnologia IndustrialHS Història M ContemporaniHS Literatura Universal (anglès)

CT QuímicaCT Tecnologia IndustrialHS GeografiaHS Literatura Castellana

FRANJA 4 (4h)MODALITAT-OPTATIVA

CT BiologiaCT Dibuix tècnicOP MecànicaHS EconomiaOP FrancèsOP H. Música i Dansa

CT BiologiaCT Dibuix tècnicCT ElectrotècniaHS Història de l’ArtHS Literatura Catalana

Page 34: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

PAU

PAUFase General(obligatòria)

Fase Específica(optativa per a pujar nota)

Llengua catalana i literaturaLlengua castellana i literaturaLlengua estrangeraHistòria o Filosofia(a triar-ne una)Una matèria de modalitat a triar

Matèries de modalitat associadesla branca de coneixement del grau que es vol cursar

Què puc estudiar a les universitats catalanes ?

Page 35: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

Nota d'admissió (5..14)Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2

NMB Nota Mitjana de Batxillerat

QFG Qualificació Fase General

M1, M2 millors qualificacions >=5 (part específica)

a, b paràmetres de ponderació (0,1 - 0,2)

Taules coeficients a,b segons grau i universitat:

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_10809166_1.pdf

Page 36: Presentaci_Orientacio 2014

FASE ESPECÍFICA PAU

Dibuix artístic

6,50 0,2 1,30

Geografia 6,00 0,2 1,20

Disseny 5,00

Matèries ponderades = a*M1+b*M2 2,50

ESTUDIAR BATXILLERAT

Ex1: Educació Primària

M1

M2

a

bFASE GENERAL PAU (QFG)

Llengua castellana

7,00

Llengua catalana

6,50

Alemany 6,00

Filosofia 7,50

Grec 6,50

QFG 6,700

BATXILLERAT (NMB)

NMB 8,20

Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2

= 0,6 * 8,2 + 0,4 * 6,7 + 2,5 = 10,1

= 10,1

Page 37: Presentaci_Orientacio 2014

FASE ESPECÍFICA PAU

Biologia 6,50 0,2 1,30

Química 8,50 0,2 1,70

Dibuix Tècnic

5,00

Matèries ponderades = a*M1+b*M2 3,00

ESTUDIAR BATXILLERAT

Ex2: Medicina

M1

M2

a

bFASE GENERAL PAU (QFG)

Llengua castellana

5,00

Llengua catalana

7,50

Anglès 6,00

Filosofia 7,50

Física 4,50

QFG 6,100

BATXILLERAT (NMB)

NMB 7,80

Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2

= 0,6 * 7,8 + 0,4 * 6,1 + 3,0 = 10,12

= 10,12

Page 38: Presentaci_Orientacio 2014

FASE ESPECÍFICA PAU

Química 6,50 0,2 1,30

Física 5 0,2 1,00

Tecnologia Industrial

7,00 0,1 0,7

Matèries ponderades = a*M1+b*M2 2,30

ESTUDIAR BATXILLERAT

Ex3: Biotecnologia

M1

M2

a

bFASE GENERAL PAU (QFG)

Llengua castellana

7,00

Llengua catalana

5,50

Francès 6,00

Història 7,50

Biologia 8,50

QFG 7,80

BATXILLERAT (NMB)

NMB 6,80

Nota d’admissió = 0,6 * NMB + 0,4 * QFG + a * M1 + b * M2

= 0,6 * 6,8 + 0,4 * 7,8 + 2,3 = 9,5

= 9,5

Page 39: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

Matèries de modalitat (vinculació branques de coneixement)•Arts i Humanitats

Anàlisi musical I-IICultura audiovisualDibuix artístic I-IIDibuix tècnic I-IIDissenyGeografiaGrec I-IIHistòria de l’ArtLlatí I-IILiteratura catalanaLiteratura castellanaTècniques d’expressió gràfico-plàstica

•Ciències Socials i JurídiquesEconomia de l’empresaGeografiaLlatí I-IILiteratura catalanaLiteratura castellanaMatemàtiques aplicades a les Ciències Socials

•CiènciesBiologiaCiències de la Terra i MediambientFísicaMatemàtiques I-IIQuímica

•Ciències de la SalutBiologiaCiències de la Terra i MediambientFísicaMatemàtiques I-IIQuímica

•Enginyeria i ArquitecturaCiències de la Terra i MediambientDibuix tècnic I-IIElectrotècniaFísicaMatemàtiques I-IIQuímicaTecnologia Industrial

Page 40: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

Graus associats a Arts i Humanitats Anglès  

Arqueologia  

Arts i disseny

Belles arts

Ciències de la cultura  

Cinema i mitjans audiovisuals  

Comunicació cultural  

Comunicació i periodisme audiovisual  

Conservació-Restauració

Disseny  

Estudis anglesos  

Estudis àrabs i hebreus  

Estudis catalans i occitans  

Estudis clàssics

Estudia d’anglès i català

Estudis d’anglès i clàssiques

Estudis d’anglès i espanyol

Estudis d’anglès i francès 

Estudis d'Àsia Oriental – japonès

Estudis d’Àsia Oriental – xinès

Estudis de català i clàssiques

Estudis de català i espanyol

Estudis de francès i català

Estudis de francès i clàssiques

Estudis de francès i espanyol

Estudis d’espanyol i clàssiques

Estudis francesos

Estudis francesos + Traducció i interpretació - francès

Estudis hispànics: llengua i literatura  

Estudis internacionals  

Estudis literaris  

Filologia catalana  

Filologia clàssica  

Filologia hispànica  

Filologia romànica  

Filosofia  Geografia i ordenació del territori  

Història  

Història de l'art  

Humanitats  

Lingüística  

Llengua i literatura catalanes  

Llengua i literatura espanyola  

Llengua i literatura espanyoles  

Llengua i literatura hispàniques  

Llengües aplicades  

Llengües aplicades i comunicació intercultural

Llengües i literatures modernes  

Musicologia  

Traducció i interpretació  

Traducció i interpretació – alemany

Traducció i interpretació – anglès

Traducció i interpretació - francès

Page 41: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

Graus associats a Ciències Socials i Jurídiques Administració d’empreses i gestió de la innovació

Administració i direcció d'empreses  

Administració i direcció d’empreses + Dret

Administració i direcció d’empreses+Publicitat i relacions públiques

Antropologia social i cultural  

Audiovisual i multimèdia  

Ciència política i gestió pública  

Ciències de l'activitat física i de l'esport  

Ciències empresarials  

Ciències polítiques i de l'Administració  

Comptabilitat i finances  

Comunicació audiovisual  

Criminologia  

Criminologia i polítiques públiques de prevenció  

Direcció de comerç i distribució

Direcció d'empreses (BBA)  

Direcció hotelera  

Dret  

Dret i ciència política

Economia  

Educació infantil  

Educació primària  

Educació social  

Empresa i tecnologia  

Estadística  

Finances i comptabilitat  

Geografia  

Geografia i ordenació del territori  

Geografia i ordenació del territori- en xarxa

Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient  

Gestió aeronàutica  

Gestió comercial i màrqueting

Gestió de recursos humans

Gestió d’empreses

Gestió empresarial

Gestió i Administració pública  

Informació i documentació  

Internacional businnes economics

Mitjans audiovisuals  

Negocis i marquèting internacionals -ESCI

Pedagogia  

Periodisme  

Prevenció i seguretat integral  

Publicitat i relacions públiques  

Relacions laborals  

Relacions laborals i ocupació  

Relacions laborals i recursos humans  

Sociologia  

Treball social  

Turisme  

Turisme i gestió del lleure  

Page 42: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

Graus associats a Ciències de la Salut

Biologia humana  

Ciència i tecnologia dels alumnes

Ciències biomèdiques

Ciències de l'activitat física i de l'esport  

Ciències i salut animal

Ciències mèdiques bàsiques

Farmàcia  

Fisioteràpia  

Infermeria  

Infermeria - EUIM

Logopèdia  Medicina  

Nutrició humana i dietètica  

Odontologia  

Òptica i optometria  

Podologia  

Psicologia  

Teràpia ocupacional  

Veterinària

Page 43: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

Graus associats a Ciències

Biologia  

Biologia ambiental  

Bioquímica  

Bioquímica i biologia molecular  

Biotecnologia  

Ciència i tecnologia d’aliments

Ciències

Ciències ambientals  

Ciències biomèdiques  

Ciències químiques i biomoleculars  

Enologia  

Estadística aplicada

Física  

Física - Matemàtiques

Genètica  

Geologia  

Matemàtiques  

Matemàtiques – Administració i direcció d’empreses

Microbiologia  

Nanociència i nanotecnologia

Química  

Tecnologia i gestió alimentària

Page 44: Presentaci_Orientacio 2014

ESTUDIAR BATXILLERAT

Graus associats a Enginyeria i ArquitecturaArquitectura  

Ciències i tecnologies de la telecomunicació

Disseny- Elisava

Enginyeria agrària i alimentària

Enginyeria agrícola  

Enginyeria agroalimentària

Enginyeria agroalimentària i del paisatge

Enginyeria alimentària  

Enginyeria biomèdica  

Enginyeria Civil

Enginyeria d’aeronavegació

Enginyeria d’aeroports

Enginyeria de disseny industrial  

 

Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte  

Enginyeria de l'energia  

Enginyeria de mines Enginyeria d’integració de sistemes TIC

Enginyeria de la construcció

Enginyeria de l’energia

Enginyeria de les tecnologies de la informació i la comunicació

Enginyeria de materials

Enginyeria de mines

Enginyeria de sistemes audiovisuals  

Enginyeria de sistemes de telecomunicació  

Enginyeria de sistemes electrònics  

Enginyeria de tecnologia naval

Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil  

Enginyeria de tecnologies industrials

Enginyeria d'edificació

Enginyeria d’edificació-Elisava 

Enginyeria elèctrica  

Enginyeria electrònica de telecomunicació  

Enginyeria electrònica industrial i automàtica  

Enginyeria en organització industrial

Enginyeria de sistemes biològics

Enginyeria en tecnologies aeroespacials

Enginyeria forestal

Enginyeria geològica

Enginyeria geomàtica i topografia

Enginyeria informàtica  

Enginyeria marina

Enginyeria mecànica  

Enginyeria mecatrònica

Enginyeria nàutica i transport marítim 

Enginyeria química  

Enginyeria telemàtica  

Fotografia i creació digital  

Informàtica i serveis  

Matemàtiques  

Matemàtiques-Enginyeria informàtica

Multimèdia  

Page 45: Presentaci_Orientacio 2014

I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?