Cloenda 2n ESO AB - curs 2011 12

18

Transcript of Cloenda 2n ESO AB - curs 2011 12

CERTIFICA

Que l’alumn@ CRISTIAN CAMACHO PEREZ de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els

estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el

curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ LAURA CANO BAÑO de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ AITANA DE PABLO VALERO de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els

estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el

curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ AINARA ESCRIVA QUILIS de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els

estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el

curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ SONIA GIL SEMPERE de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ PABLO MIRA SILVESTRE de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ LUCAS MOLLÀ MUÑOZ de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ ROGER UREÑA BLANQUER de 2n ESO A ha realitzat satisfactòriament els

estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el

curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ LORENA CABANES HERRERO de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els

estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el

curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ SARA CERDÁ CASTRO de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ ANDREA GALLEGO LLOPIS de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els

estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el

curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ DAVID GANDIA ALBERT de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ CARLES HERNÀNDEZ ESPÍ de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els

estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el

curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ IRENE SOLER ALBERT de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ ALFONSO SOLER SAN ANSELMO de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament

els estudis corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA

durant el curs acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ JORDI TARREGA SANZ de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES

CERTIFICA

Que l’alumn@ LAURA TORMO VAÑÓ de 2n ESO B ha realitzat satisfactòriament els estudis

corresponents a l'assignatura COMUNICACIONS PER INTERNET I OFIMÀTICA durant el curs

acadèmic 2011-2012.

I, perquè conste als efectes oportuns, expedisc aquest certificat en Albaida, 21 de juny

de 2012.

Signat: Lourdes Pla

IES JOSÉ SEGRELLES