Implicat amb la cloenda

19
PROPOSTES DE FUTUR CURS 2013-2014

Transcript of Implicat amb la cloenda

PROPOSTES DE FUTURCURS 2013-2014

fa un pas més per impulsar els valors

solidaris, treballant la consciència col·lectiva i projectant vies

cap a un futur social més just.

Propostes de futur

• Elaborar nous materials

didàctics

• Ampliar la xarxa d'escoles

solidàries

• Convocar la 2a Jornada

d’Escoles Solidàries

• Dissenyar un nou web

US IMPLIQUEU?CURS 2013-2014

CENTRES• Donant-vos d’alta com a

centres implicats

• Incorporant els valors de

l’educació per a la solidaritat

en tots els àmbits de la vida

del centre

• Compartint experiències

solidàries

PROFESSORAT

• Fomentant la solidaritat a les

aules

• Publicant els materials didàctics

• Participant en la Jornada

d’Escoles Solidàries

• Fent propostes solidàries

• Realitzant accions solidàries

ALUMNAT

AGRAÏMENTS

Assistents

Autors

A les seves famílies

Escola d’Hoteleria

Professorat implicat

Alumnat implicat

Centres implicats

Col·laboradors

Entitats implicades