Presentació de cloenda ivjdl2013

11

Transcript of Presentació de cloenda ivjdl2013

Manifestacions de la cultura

La participació ciutadana

Tenir-part. Prendre-part Ser-part

Cultura i participació NO és ...

Assistir passiu, Consumir, perseguir

Informar-se, votar, Ser consultat

Orkestra i EconCult

● Miren Larrea Aranguren. i Pau Rausell Köster

Experiencias de cultura para el desarrollo

Okonomia, Estrategia Comboi i Blog Educadores sociales

Temps, espai i activitat

Bancs del temps. Horts socials, Espais desolats

territori innovador, economia creativa i la cultura com a motiu.

● ,

Altres experiències de cultura per al desenvolupament