Disseny GràFic

of 17 /17
DISSENY GRÀFIC

Embed Size (px)

Transcript of Disseny GràFic

Page 1: Disseny GràFic

DISSENY GRÀFIC

Page 2: Disseny GràFic

El disseny gràfic és una professió la qual té la finalitat de concebre, programar, projectar i realitzar comunicacions visuals, produïdes en general per mitjans industrials i destinades a transmetre missatges específics a grups socials determinats. Aquesta és l’activitat que possibilita comunicar gràficament idees, fets i valors processats sintetitzats en termes de forma i comunicació, factors socials, culturals, econòmics, estètics i tecnològics.

També es coneix amb el nom de “disseny en comunicació visual”

Page 3: Disseny GràFic

SIGNESSÍMBOLSMARQUESPICTOGRAMES

Page 4: Disseny GràFic

SIGNE GRÀFIC

• Quan una imatge és molt simple i ha estat elaborada amb la intensió específica de transmetre, ràpidament un missatge clar a la majoria de la gent, es considera un signe.

Aquesta simplicitat s’obté utilitzant pocs elements i sovint s’estructuren amb formes geomètriques bàsiques.

Page 5: Disseny GràFic

SÍMBOL

• Un signe esdevé símbol quan, a més a més del significat temàtic, en té un altre, atribüit convencionalment.

Page 6: Disseny GràFic
Page 7: Disseny GràFic

LES IMATGES D’IDENTITAT: Les marques

Una marca és un signe convencional aplicat a una cosa, per a poder-ne deduir l’origen o identitat.

El disseny d’aquest tipus de signes ha de complir els requisits indispensables de la claretat i l’atracció visual.

Les marques generalment inclouen:

1- Logotips

2- Monogrames

3- Ideogrames

Page 8: Disseny GràFic
Page 9: Disseny GràFic
Page 10: Disseny GràFic
Page 11: Disseny GràFic

Sense marca

Page 12: Disseny GràFic

Els logotips

• Els logotips són signes gràfics que tant integren lletres com imatges.

Page 13: Disseny GràFic

Els monogrames

• S’anomenen monogrames quan contenen únicament lletres que formen un nom o les inicials d’un nom.

Page 14: Disseny GràFic

Els ideogrames

• Els ideogrames són signes els quals només estan formats per imatges.

Page 15: Disseny GràFic

ELS PICTOGRAMES

• Els pictogrames són símbols gràfics que expressen una idea molt concreta en imatges esquemàtiques d’objectes o conceptes.

Page 16: Disseny GràFic
Page 17: Disseny GràFic

ELABORACIÓ D’UN SIGNE