Introduccio agilisme

52

Transcript of Introduccio agilisme

Page 1: Introduccio agilisme
Page 2: Introduccio agilisme

Oliver Hernàndez Valls

Page 3: Introduccio agilisme

Introducció a l'Agilisme

Page 4: Introduccio agilisme

Com afrontem un projecte informàtic?

Page 5: Introduccio agilisme
Page 6: Introduccio agilisme

Presa de

requeriments

Anàlisis

Disseny

Implementació

Testeig

Posta en

produccióEn el model en cascadaTots els requeriments són igual d'importants

Page 7: Introduccio agilisme
Page 8: Introduccio agilisme

Agilisme

Page 9: Introduccio agilisme

Individus i interaccions per davant de processos i eines

Programari funcional per davant de documentació comprensiva

Col·laboració amb el client per davant de negociacions contractuals

Resposta al canvi per davant de seguir un pla

Agilisme

Page 10: Introduccio agilisme

http://www.agilemanifesto.org

Agilisme

Page 11: Introduccio agilisme

Desenvolupament iteratiu

Comencem per lo més essencial és a dir prioritzem segons valor

Funcionalitat bàsica però complerta apunt per producció

Anem afegint funcionalitats una vegada completada la funcionalitat anterior

Fem un nou pas una vegada tenim el pas anterior assentat

Page 12: Introduccio agilisme
Page 13: Introduccio agilisme
Page 14: Introduccio agilisme
Page 15: Introduccio agilisme

Una vegada venuda la moto...

Page 16: Introduccio agilisme

Agilisme

Scrum

XP

Kanban

Lean

Page 17: Introduccio agilisme

Scrum

Compromís vs implicació

Page 18: Introduccio agilisme

Pigs<<executors>>

Chickens<<enablers>>

Un aspecte important de les visions Àgils és la pràctica d'involucrar usuaris, departaments operatius i clients en diferents parts del desenvolupament per tal que aportin feedback a l'equip.

Page 19: Introduccio agilisme

?

?

?

??

Page 20: Introduccio agilisme

Scrum == melé

Page 21: Introduccio agilisme

Qui és qui a la melé?

Membres core (porcs) Product owner: representant del client. És el responsable de que l'equip produeixi programari valuós pel negoci.

Equip: responsable de produir. S'autogestiona.

ScrumMaster: És el responsable d'eliminar els impediments que obstaculitzin la tasca de l'equip. S'assegura que el procés Scrum es segueixi de la forma prevista. No és el lider de l'equip encara que hi fa respectar les normes.

Page 22: Introduccio agilisme

Product Owner

Representa als inversors, i en comparteix la visió! És el responsable de maximitzar el valor del projecte Accepta/Rebutja funcionalitats Gestiona el Backlog del producte Defineix i prioritza funcionalitats

Page 23: Introduccio agilisme

Product Owner

Page 24: Introduccio agilisme

Scrum master

S'assegura que el procés es segueix de la forma prevista Ha d'eliminar els impediments que obstaculitzen la tasca de l'equip. No és el líder de l'equip, però hi fa respectar les normes

https://www.youtube.com/watch?v=P6v-I9VvTq4

Page 25: Introduccio agilisme

L'equip scrum

Autoorganitzat

Amb poder de decisió

Page 26: Introduccio agilisme

El millor equip

Gent motivada i implicada Personal qualificat

Persones comunicativesInterdisciplinar(no tothom pot fer-ho tot)

Page 27: Introduccio agilisme

Elements de l'Scrum

Page 28: Introduccio agilisme

Product backlog

Llista única i ordenada per importància amb les històries que s'han d'incorporar al producte.

Conté el “Què s'ha de construir?”

Les històries corresponen a funcionalitats/característiques relatives al producte.

Gestionada per un únic product owner. És l'únic que pot assignar i canviar la importància de les històries.

Page 29: Introduccio agilisme

Reunió de planificació de l'sprint

Què negociem?

abast

estimació importància

Assignacions

Del responsable del producte Abast Importància

De l'equip Estimació

Page 30: Introduccio agilisme

Planificant l'sprint

Page 31: Introduccio agilisme

La velocitat estimada

Velocitat estimada d'un sprint(dies-home disponibles) x (dedicació)= velocitat

Dedicació a l'últim sprintdedicació= (velocitat actual) / (dies-home disponibles)

Exemple18 punts / 45 dies-home= 40% de dedicació50 dies-home x 40% dedicació = 20 punts

Page 32: Introduccio agilisme

Fi de la planificació

Page 33: Introduccio agilisme
Page 34: Introduccio agilisme

Seguiment Diari

Page 35: Introduccio agilisme
Page 36: Introduccio agilisme
Page 37: Introduccio agilisme

La demo

Page 38: Introduccio agilisme

Reunió de millora

Ajustem contínuament per

tal de trobar el millor ritme

possible

Page 39: Introduccio agilisme

Valors amb què es basa Scrum

Focus. Com que tenim clares les coses prioritàries i a cada iteració treballem en un conjunt reduït de tasques, ens podem centrar en fer un millor treball i de més valor.

Page 40: Introduccio agilisme

Valors amb què es basa Scrum

Coratge. L'SM té el coratge de protegir i guiar l'equip. El PO té el coratge de decidir què és el que aporta més valor al producte independentment del que digui el client o l'equip. L'equip ha de tenir el coratge de comprometre's agressivament amb el màxim de feina que cregui que es pot dur a terme a cada sprint.

Page 41: Introduccio agilisme

Valors amb què es basa Scrum

Transparència. Tothom dona visibilitat al que li correspon,

Per tal de poder prendre decisions el més aviat possible

El PO té un backlog prioritzat

L'equip amb el plafó de tasques i el burndown.

Page 42: Introduccio agilisme

Valors amb què es basa Scrum

Compromís. Com que tenim un major control sobre les nostres decisions, estem més compromesos amb l'èxit.

Page 43: Introduccio agilisme

Valors amb què es basa Scrum

Esperit obert. Inspecció i adaptació

Tothom està obert a acceptar canvis, alternatives i noves idees. Tothom està obert a comentar problemes i coses a millorar per tal de poder-les adreçar.

És a dir, corregim sobre la marxa

Page 44: Introduccio agilisme

Valors amb què es basa Scrum

Respecte. Compartim èxits i fracassos, això fa que ens ajudem i respectem mútuament. També ens hem de fer mereixedors d'aquest respecte

Page 45: Introduccio agilisme

Quins eren el principis #4 i #6 del manifest àgil?

Page 46: Introduccio agilisme

Agilisme

Scrum

XP

Kanban

Lean

Page 47: Introduccio agilisme

Què vol resoldre el Kanban?

Page 48: Introduccio agilisme

Kanban: dividim les tasques en subtasques “assequibles”

Page 49: Introduccio agilisme

Kanban: definim el procés a seguir fins a tancar una tasca

Page 50: Introduccio agilisme

Els límits per columna ens ajuden a trobar colls d'ampolla

Page 51: Introduccio agilisme

Un altre taulell de Kanban

Page 52: Introduccio agilisme

Que tingueu un bon Scrum

Oliver Hernàndez [email protected]