Resolucion XI Congreso

57

description

Resolucion XI Congreso

Transcript of Resolucion XI Congreso

Page 1: Resolucion XI Congreso
Page 2: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

1

ÍNDEX EL SOCIALISME AVUI ...................................................................................................... 2 UN PROJECTE SOCIALISTA INTEGRADOR................................................................... 4

LES ILLES BALEARS I EUROPA............................................................................................. 4 LES ILLES BALEARS PARTICIPEN DE LA POLÍTICA GENERAL DE L’ESTAT ................................ 6

EL SOCIALISME A LES ILLES BALEARS................................................................................. 9

Anàlisi de la situació política: el PSIB com a eix vertebrador del Govern de les Illes Balears ... 9 EL PAÍS QUE VOLEM: COMPROMISOS I ESTRATÈGIES DEL SOCIALISTES BALEARS ............... 13

Les Illes Balears dins l’estat de les autonomies: Desenvolupar el nou estatut....................... 13 El territori, equilibri i sostenibilitat.................................................................................... 15 El model econòmic balear: Una major prosperitat compartida ............................................ 19 Fer de l'educació un instrument bàsic de redreçament del país........................................... 25 Les persones, la raó de les polítiques de salut................................................................... 30 Donar prioritat a les persones: més atenció, més equitat, més igualtat d'oportunitats. ......... 35 Cultura i identitat en una societat diversa ......................................................................... 40

EL PSIB-PSOE: UN PARTIT QUE S’ADAPTA ALS CANVIS......................................... 45

ELS VALORS I LES PRIORITATS......................................................................................... 45 ESCOLTAR LA GENT ......................................................................................................... 46 MOBILITZACIÓ SOCIAL .................................................................................................... 47 EL REPTE DE DIGNIFICAR LA VIDA POLÍTICA .................................................................... 47 LES ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER A RESPONDRE A LES NECESSITATS DE LA SOCIETAT I A LA VOCACIÓ DE PARTIT MAJORITARI .......................................................... 48

L'aprovació de l'Estatut.................................................................................................... 48 Promoure la revalorització de la tasca orgànica.................................................................. 49 Objectius i plans de treball del PSIB-PSOE pels propers 4 anys ........................................... 50 Altres plans de treball per complir els objectius marcats ..................................................... 53 L'organització del partit a les grans ciutats: un nou i més eficient model d'organització dels socialistes a Palma ......................................................................................................... 54 Les Joventuts Socialistes.................................................................................................. 55 Altres propostes per la millor organització del Partit ........................................................... 56

Page 3: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

2

EL SOCIALISME AVUI

El socialisme del segle XXI ha de ser capaç de mantenir, i fins i tot de reforçar, els trets característics que l’han definit des dels seus orígens. És a dir, la reducció i la progressiva eliminació de les desigualtats i la injustícia, i la lluita constant per aconseguir la plena llibertat de la persona com a part essencial de la societat. Al mateix temps, juntament amb aquest reforçament dels valors tradicionals del socialisme, necessitem anar el més lluny possible en l’actualització dels nostres mètodes i dels nostres objectius, d’acord amb la societat del segle XXI, que està canviant constantment i acceleradament. Dins aquest món de canvis constants, el socialisme s’ha d’avançar i marcar el camí. La capacitat de negociar i arribar a pactes en el compliment del nostre projecte polític és l’eina fonamental del lideratge que la societat necessita i per tant, es converteix pels i per les socialistes en un instrument valuós principal de l’acció política. Es tracta d’enfrontar la idea d’acord, enfront a la idea d’ordre i imposició, que pretén capitalitzar la dreta i d’entendre que estem parlant de dos estils ben diferents de comprendre i d’exercir la manera de governar. Els socialistes volem que els governs que impulsem siguin reconeguts per la seva capacitat de dialogar i pactar i volem que cali en la societat la idea de què socialisme ha de ser sinònim de progrés, de concòrdia i de capacitat d'arribar a acords . Però alhora, els socialistes també volem deixar palès que només defensem els pactes que es fan en funció del interès general, i coherents amb el nostre projecte polític, i rebutgem de forma contundent els acords basats en la defensa de privilegis o d’interessos concrets. Aquesta capacitat de Pacte no vol dir en cap cas que el PSIB-PSOE renunci a constituir-se en alternativa de govern per si mateix, ni a la aplicació íntegra del seu programa electoral. El pacte en política ha de ser un compromís social i no exclusivament un acord econòmic. Els socialistes creiem en els acords que inclouen al conjunt d’agents socials, econòmics i a la societat civil, en línia amb allò que marca el nostre Estatut d’Autonomia en el seu article 15, quan explicita que “Els poders públics promouran la participació dels agents econòmics i socials del conjunt de la societat civil en els assumptes públics”.

Page 4: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

3

La política socialista té com a centre a la persona , entesa aquesta com un ésser amb un conjunt de drets i obligacions. El socialisme modern s’ha d’assegurar que l'Estat posa els mitjans per tal que les persones puguin assolir la condició de ciutadans amb igualtat de condicions. Volem ciutadans i ciutadanes formats i lliures com la millor garantia d’una societat de progrés Una de les idees centrals del socialisme actual és la d’ampliar la idea d’habitatge. La persona, com a protagonista i centre de l’acció política, no viu només a casa seva, viu també al seu carrer, al seu barri i al seu municipi. Per això, els i les socialistes pensem que les administracions públiques han de garantir també el dret de tot ciutadà a que llur lloc de residència sigui el més digne i ben equipat possible i sigui respectuós amb la natura. Es tracta de potenciar nuclis urbans còmodes per a les persones que els utilitzen les 24 hores del dia, amb espais públics adients, zones verdes, oferta cultural i un transport públic eficient. Els socialistes volem unes ciutats i uns pobles en els que les persones considerin els seus carrers i els seus barris com una prolongació del seus habitatges. És dins aquesta ampliació de la idea d’habitatge que els ciutadans i les ciutadanes, poden trobar les millors condicions per desenvolupar les seves potencialitats. La sostenibilitat és un concepte del que el socialisme que es desenvolupa en un món globalitzat i amb un repartiment profundament injust de l'accés a les matèries primeres i als drets més bàsics, n’ha de fer senyera. El socialisme modern ha de ser capdavanter dins aquelles corrents que cerquen un creixement econòmic estable i sostenible per a la humanitat. La sostenibilitat només serà possible si va acompanyada de més educació i formació per ciutadà. És necessari fomentar la promoció d’una nova cultura de consum on els ciutadans/consumidors siguin conscients dels impactes sobre el medi (local i global) que generen els seus actes de consum. Sense un consum saludable, on els actes es realitzin de forma segura, ecològica i solidària, la sostenibilitat no serà mai completa. La sostenibilitat ha de ser entesa des d’una visió àmplia que conjuga els aspectes socials, ecològics i econòmics, fent especial èmfasi en la lluita contra el canvi climàtic que pot provocar conseqüències sobre els recursos naturals i sobre les nostres economies, posant en perill el futur del planeta i de la humanitat. La política socialista ha de promoure una nova cultura del consum que sigui sostenible i solidària amb el seu entorn i que sigui segura en termes de salut per les persones.

Page 5: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

4

El socialisme que vol atendre les necessitats de la societat treballant pel seu progrés, ha de recuperar el concepte d’austeritat enfront del consumisme desmesurat i l’estètica megalòmana que tant agrada a la dreta, i de la qual el Govern del PP de la passada legislatura va deixar uns quants exemples prou coneguts a la nostra Comunitat Autònoma. És necessari donç, lluitar contra l’economia exclusivament especulativa, però no hem d’oblidar que el socialisme ha d’estar al costat dels sectors econòmics productius que generen empreses i llocs de feina, en un marc de sostenibilitat per les nostres illes en condicions de dignitat, justícia i seguretat. La immigració és un dels fenòmens socials més determinant a l’actualitat per les societats receptores d’immigrants, com és el cas de les Balears, ja que aquestes van assumint alts graus de mestissatge. El socialisme modern ha de tenir com objectiu convertir-se en un factor dinamitzador d’aquesta nova societat que ha de ser – enfront de cap altre consideració- justa, igualitària i respectuosa tant amb la cultura receptora com amb la de les persones nouvingudes, amb la finalitat d’aconseguir el mutu enriquiment. UN PROJECTE SOCIALISTA INTEGRADOR LES ILLES BALEARS I EUROPA

Els socialistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera entenem la Unió Europea com un marc eficaç de progrés i convivència, per això, juntament amb els nostres companys i companyes de la resta de l'Estat i de la resta d'Europa, hem estat sempre compromesos amb la construcció política, social i econòmica d’Europa des d'una òptica de progrés. La comunicació entre el grup de socialistes europeus i balears ha de ser continua i s’ha de millorar. Els i les socialistes hem de tenir clar quin model d’Europa volem. Hem de contraposar la defensa d'una Europa social i forta políticament a les polítiques neolliberals i conservadores que s'estan desenvolupant. La presidència Espanyola de la Unió en el 2010 serà sens dubte decisiva per a reactivar la il�lusió del projecte europeu. La signatura el passat mes de desembre a Lisboa del nou Tractat pot iniciar una nova etapa d’aprofundiment de la Unió posant en marxa els mecanismes institucionals i polítics necessaris per avançar cap a una Unió Europea més propera a la ciutadania, més democràtica, i més eficaç.

Page 6: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

5

El nou Tractat és un pas positiu a l’hora de tenir millors garanties per fer realitat les nostres aspiracions i el paper de les Illes Balears dins la Unió, però són molts encara els desafiaments que queden per davant. Els i les socialistes de les Illes Balears ens proposem seguir treballant, juntament amb els nostres companys i companyes de la resta de l’Estat, des de les institucions i dins del marc del Partit dels Socialistes Europeus (PSE) per encarar els reptes pendents, que són: Primer repte. Construir la Europa Política: ciutadania, diversitat i seguretat. Els i les socialistes, considerem que el futur d’Europa, passa per l’aprofundiment dels principis que ens uneixen i per presentar-los de manera que siguin percebuts clarament per la ciutadania. Europa és diversa i, a més, ha fet d’aquesta diversitat enriquidora , la seva bandera. Els socialistes illencs hem de seguir estant al capdavant d’aquesta reivindicació. En un món d’interdependències, un dels grans reptes de la Unió Europea és garantir un sentiment de pertinença comuna independentment del lloc on s'hagi nascut i de la llengua que es parli. Garantir el dret de ciutadania, en una Europa plenament democràtica requereix una presència equilibrada d’homes i dones a les institucions públiques i privades. Les i els socialistes illencs estem compromesos a treballar perquè aquest dret sigui reconegut per llei a tots els territoris de la UE. Construir l’Europa dels ciutadans i ciutadanes passa també per la creació d’un espai de llibertat, seguretat i justícia. Amb aquest objectiu impulsarem polítiques per lluitar de manera més eficaç contra totes les formes de delinqüència i de discriminació, des del respecte als drets i les llibertats fonamentals, per avançar cap a un autèntic espai europeu de justícia. Segon repte. Aprofundir en la cohesió: La Europa social i la insularitat. Les i els socialistes illencs hem apostat sempre per una governança econòmica i social de la Unió, que tingui en compte les necessitats reals i diverses del conjunt dels seus territoris i que sigui exercida tenint presents a les persones que els conformen.

Page 7: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

6

Les i els socialistes de les Illes Balears seguirem treballant per enfortir el paper de la Euroregió Pirineus Mediterrània dins del context comunitari, amb l’objectiu d’aconseguir un major reconeixement de les regions europees i especialment de la insularitat dins la pròpia organització territorial comunitària, com la millor garantia per fer realitat les nostres aspiracions i el paper de les Illes Balears dins la Unió. Per avançar cap a una veritable Europa Social que tendeixi a equiparar els drets i el benestar del conjunt de totes les persones, donarem suport a les decisions per a reforçar un creixement sostenible basat en el coneixement, la formació i més investigació , la innovació, que es tradueixi en més progrés, cohesió, competitivitat i benestar. I ens oposarem a polítiques regressives en el camp de les conquestes socials que posin en perill la societat del Benestar. Tercer repte. Situar Europa dins un món globalitzat: el compromís de les Illes Balears Perquè la Unió Europea tingui un paper més rellevant a nivell internacional, creiem imprescindible dotar-la d’una autèntica Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC). La Unió Europea ha de fer valer la condició de primer donant mundial d'ajuda al desenvolupament per tal d’ampliar la seva capacitat d’influència per la millora de la governança, la pau, el progrés i la democràcia en els països tercers. I els i les socialistes de les Illes Balears volem fer servir la nostra situació geogràfica i les nostres capacitats per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones a països tercers i el respecte als drets humans, treballant especialment en els països de l’espai euromediterrani. LES ILLES BALEARS PARTICIPEN DE LA POLÍTICA GENERAL DE L’ESTAT

El PSIB-PSOE comparteix amb la resta de companys i companyes socialistes un projecte d’Estat. Un Estat que és plural i que té una voluntat clara de seguir treballant per allò que ens uneix: una realitat estatal basada en la llibertat, la igualtat d’oportunitats, la solidaritat i la justícia social. Des d’aquesta perspectiva, considerem que l’evolució de la societat espanyola en el seu conjunt ara ens permet avançar des de l’Estat de les Autonomies actual cap a un model federal, que tot recollint les bases de l’estructura actual, sigui capaç d’integrar les diferents comunitats nacionals. Un model federal que des del PSOE ha estat defensat com una alternativa viable i eficaç i com la millor via de desenvolupament per l’Estat de les Autonomies actual.

Page 8: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

7

Tenint en compte que per a una transformació veritable de l’Estat cal una voluntat política forta, on tots els pobles s'hi puguin sentir el més còmodament possible, la figura ideal és la de l'Estat federal. Es en aquesta línia on els socialistes estam treballant des de fa temps, cercant una Espanya més pròspera i dinàmica. Un país on la descentralització política i econòmica fos un fet real a nivell de Comunitat Autònoma; on els tres Poders (Executiu, Legislatiu i sobretot Judicial) focin realment independents els uns dels altres, on el Senat actués de veritable Cambra Territorial - principi fonamental del Federalisme- i on l'Estat del Benestar fos un Dret irrenunciable dels ciutadans i ciutadanes espanyols i espanyoles. Tot aquests objectius són compartits pels socialistes illencs i estem especialment interessats en arribar-hi en un futur ben pròxim. En aquest sentit, per aconseguir aquests objectius els socialistes hem de treballar per fer del Senat la Cambra Territorial d'Espanya, allà on les Comunitats Autònomes hi puguin fer sentir la seva veu i les seves demandes i acordar amb el govern central aquelles polítiques i desenvolupaments normatius que els siguin de comú interès. Les Comunitats Autònomes han d'estar presents en totes aquelles institucions de l'Estat que sigui possible, per aconseguir el màxim enfortiment de les seves estructures i participar al màxim nivell de totes aquelles decisions que els puguin ser d'interès. Els i les socialistes de les Illes Balears som conscients que la descentralització política, entesa únicament com a traspàs de competències, no posa les bases per acomodar el pluralisme nacional existent a l’Estat espanyol, i que aquest aspecte requereix una transformació en els fets i les formes de les institucions centrals tant en el terreny cultural com en el lingüístic, simbòlic i històric. L’explicació i assumpció del pluralisme nacional com un tret distintiu a conservar, passa per l’educació i l’impuls de la pluralitat des de tots i per tots els espais. Per aquests motius, les i els socialistes illencs estem especialment interessats en donar a conèixer les necessitats de la ciutadania d’aquesta terra, fent-les entenedores per a la resta de companys i companyes del partit arreu de l’Estat, i introduint-les dins l’agenda institucional del govern central. Estem davant una realitat política diferent a la de fa 4 anys: els i les socialistes al Govern Central, al Govern de les Illes Balears, als quatre Consells Insulars, i a altres institucions importants com l'Ajuntament de Palma, el de Maó i el d'Eivissa. . I som govern amb un marc institucional diferent, amb un Estatut aprovat fa poc més d’un any que impulsa tant una nova realitat dins la nostra Comunitat Autònoma com, especialment, una realitat diferent amb l’Estat.

Page 9: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

8

Un Estatut que defineix, consolida i millora l’estructura institucional de la nostra Comunitat Autònoma (CA) i que posa les bases d’una relació més equitativa amb l’Estat. La participació dels i de les socialistes balears a les institucions nacionals, ha d’ajudar decididament a combatre uns desequilibris territorials que fa massa anys que duren i que s’han de resoldre millorant les infrastructures i els serveis que reben la gent d’aquestes illes. Ara que de manera palesa s’està reconeixent que la nostra CA té un sistema de finançament profundament discriminador en comparació als altres territoris de l’Estat, els i les socialistes hem de treballar decididament, des del Govern de les Illes Balears i des dels diferents càrrecs de representació estatals que desenvolupem, per fer arribar les nostres justes reivindicacions fins els llocs de la pressa de decisions de l’àmbit estatal, explicant que la realitat insular és un aspecte clau i que les inversions són necessàries per aconseguir la qualitat de vida que la gent d’aquestes Illes es mereix. En conseqüència, els i les socialistes de les Illes apostem per aprofundir en l’Estat de les Autonomies, convertint-lo en un veritable sistema d’estructura federal, replantejant el sistema de finançament i adaptant-lo a la realitat competencial existent. Una realitat on les Comunitats Autònomes es fan càrrec, amb la suficiència financera adequada, dels pilars de l’Estat del Benestar (educació, salut i dependència). Els i les socialistes balears participem plenament dels objectius que s’ha marcat el nou govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Compartim les seves prioritats: l’habitatge, l’educació 0-3 anys, el canvi climàtic i les polítiques sostenibles de territori i de recursos, les polítiques socials i els esforços per avançar amb una igualtat efectiva entre homes i dones, l’aposta per una nova societat on el coneixement i la formació siguin elements claus i també la inversió en I+D+I. Tots aquests i molts d’altres són objectius que hem d’ajudar al govern central a desenvolupar, vetllant per tal que la nostra Comunitat Autònoma estigui en el vagó de primera a l’hora de l’aplicació d’aquestes polítiques. Les i els socialistes illencs volem participar en l’acompliment dels objectius del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, especialment amb aquells que fan relació amb la millora de les comunicacions aèries i marítimes com un element clau de cohesió dels diferents territoris que conformen l’Estat espanyol i, singularment, per les illes menors que pateixen els greuges d’una doble o triple insularitat. I a l’igual que la comunicació de persones és important, també ho és el de mercaderies, per a les seves conseqüències econòmiques i de competitivitat dels nostres productes. Igualment,

Page 10: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

9

hem de treballar en el govern central per promoure un model productiu que es fomenti amb un gran pacte entre institucions i empresariat per treure el màxim profit dels nostres valors, recursos i capacitats. EL SOCIALISME A LES ILLES BALEARS

Anàlisi de la situació política: el PSIB com a eix vertebrador del Govern de les Illes Balears

Els resultats de les eleccions autonòmiques de maig de 2007 varen suposar un canvi profund en la vida política de la Comunitat . La nova correlació de forces polítiques va fer possible la constitució d’un nou govern de centresquerra a les Illes. Aquest escenari polític a les Illes es va produir després d’una legislatura d’hegemonia quasi absoluta del Partit Popular en la majoria d’institucions, amb l’excepció important del Consell de Menorca i els Ajuntaments d'Eivissa , Formentera i Maó. El quadrienni del Govern del Partit Popular a les Illes Balears serà recordat com la culminació d’una etapa política caracteritzada per la frenètica obsessió per dur endavant els seus projectes sense el diàleg necessari amb la societat que governaven. Aquesta política va donar lloc a un escenari d’excessos en què la corrupció (cas Andratx…), el malbaratament dels diners públics (l’Òpera, el Palma Arena), la destrucció del territori amb obres públiques desproporcionades (autovies d’Eivissa…) i la pèssima gestió de moltes d’aquestes obres (metro…), s’apropiaren la vida política i social de la Comunitat Aquesta sensació de “fugida cap endavant”, sense atendre cap discrepància i duta a terme amb intensitat, sobretot en els darrers anys de la legislatura, es va anar introduint en la societat de les Illes. El clima polític que es va instal�lar en la societat va provocar un procés gradual de pèrdua de confiança en aquell Govern, fins i tot en estaments de la societat proclius a l’opció conservadora. La dèria del PP per aconseguir la majoria absoluta, que el dugué a sotmetre qualsevol opció política que pogués restar-li vots, el va incapacitar per a la negociació amb qualsevol altra formació política. La seva determinació a dur a terme la política del “tot o res” va provocar una sensació d’inseguretat i de confusió en importants sectors econòmics i socials que veieren amb preocupació el final del quadrienni. En aquell escenari turbulent, el PSIB va dur a terme una campanya electoral presentant una nova forma de governar amb uns eixos d’actuació molt ben definits: garantir un canvi prudent i realista, amb consensos bàsics en una economia

Page 11: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

10

compartida, i governar pensant en l’interès general i en polítiques socials i territorials com a trets definitoris de la seva acció política. Aquell missatge d’honestedat i serenor, liderat per un candidat socialista que podia donar l’exemple d’ambdós trets, i amb el mirall d’una gestió política progressista del Govern central del president Zapatero, va provocar que el PSIB experimentés un important increment de vots. Tot i així el Partit Popular va obtenir un resultat electoral similar al de les eleccions anteriors, amb una discreta variació a la baixa en el numero de diputats que, va implicar, per la seva part, la pèrdua de la majoria absoluta. Les altres forces polítiques mantingueren pràcticament els seus resultats anteriors (Unió Mallorquina 3 escons i el Bloc per Mallorca 4 escons) i es comprometeren amb el PSIB a garantir l’estabilitat política i a promoure un futur de progrés i modernitat per a les Illes. Per això signaren l’acord que permetia la formació d’un govern de centresquerra a les Illes Balears. El PSIB, com a partit majoritari de la coalició de govern, es convertia en “l’eix vertebrador” d’aquell acord basat en les línies d’actuació següents: desplegar el nou Estatut, configurar un territori equilibrat i sostenible, promoure la consecució d’una major prosperitat compartida, fer de l’educació un instrument bàsic, garantir una sanitat moderna i de qualitat per a tothom, donar prioritat a les persones, avançar cap a una societat més informada i situar la nostra identitat cultural en un món divers. El nou Govern de centresquerra, presidit pel socialista Francesc Antich, va ser acollit per la ciutadania amb expectació i amb una actitud positiva envers el canvi polític, que va quedar reflectida en els editorials i en les pàgines i els debats d’opinió de la major part dels mitjans de comunicació. En definitiva, es va constituir un nou govern caracteritzat per un seguit de trets definidors: un executiu format per persones amb experiència professional i tarannà conciliador; un govern sòlid fonamentat en l’aliança PSIB,UM,BLOC-PSM Verds i Eivissa pel Canvi i el suport del Govern central, la qual cosa reforçava el lideratge del PSIB; amb la presència de conselleres en llocs importants de decisió; amb un president amb més autoritat de coordinació, i amb una encertada distribució de les àrees de govern entre els partits. Sens dubte, la ciutadania va percebre que era un govern diferent i que la seva línia política aniria per un camí distint.

Page 12: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

11

Per iniciar l’acció de govern, El Secretari General i actual President Antich va pronunciar un discurs d’investidura en què va exposar el marc conceptual de valors que impregnaria la seva política: el reconeixement de les accions positives de l’anterior Govern per donar una sensació d’estabilitat i dur a terme una política de sumar esforços; l’aposta decidida per una política de consensos amb els sectors empresarials i sindicals per garantir una economia sòlida i estable; la potenciació dels consensos d’inclusió, propiciant l’eixamplament de les classes mitjanes; la conciliació d’alternatives polítiques amb l’interès general com a únic objectiu; el fet de propiciar un canvi basat en pactes socials amb la sostenibilitat com a eix principal; el desenvolupament de polítiques en defensa del territori amb la necessària vertebració a través d’un transport públic eficient; la consolidació i el reconeixement de la indústria turística com el motor principal de la nostra economia; el foment de les polítiques socials (educació, sanitat, habitatge) amb la família com a eix transversal. En definitiva, uns valors que fessin possible un canvi no traumàtic, d’inclusió, de mirada llarga i amb les persones com a protagonistes. Cent vint dies després de la investidura es va iniciar el debat de la Comunitat , en què el president va pronunciar un discurs en el qual va exposar els projectes que el Govern volia dur a terme en el marc de valors anteriorment establert: projectes de govern compartits amb la societat amb una visió positiva i engrescadora, orientada cap a la consecució d’un futur sostenible amb una millor qualitat de vida per a tota la ciutadania de les Illes. En canvi, l’herència rebuda de l’anterior Govern del Partit Popular, amb un dèficit pressupostari molt elevat, juntament amb importants desviacions pressupostàries i pèssimes gestions com la del metro de Palma, pràcticament no varen tenir cabuda en el discurs conciliador, de progrés i de reptes de la societat que va articular el president Antich. El Govern es va comprometre a liderar els projectes estratègics en totes les àrees de la societat, des de l’economia, fins al turisme, passant per l’habitatge, la defensa del territori, l'educació , els transports en totes les seves modalitats, la cultura, la sanitat i l'administració pública, sense oblidar a les persones necessitades d’especial atenció, la immigració i la defensa del pluralisme informatiu. També cal fer esment de la cooperació política i institucional amb els Consells i els municipis de les Illes. Considerem que els municipis són les institucions més properes als ciutadans per solucionar els seus problemes principals i per aquest motiu impulsarem un Pacte local que resolgui la precària situació econòmica que molts

Page 13: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

12

pateixen i que els doti d’una veritable autonomia local i suficiència financera per poder dur a terme amb eficàcia les seves funcions. Igualment els i les socialistes promourem una nova Llei de finançament dels Consells Insulars que garanteixi aquelles competències que ja exerceixen o que el nou Estatut d'Autonomia contempla transferir. El Govern socialista de les Illes Balears té la voluntat de fer polítiques de futur, assumint la consecució d’un seguit de reptes: el desplegament del nou Estatut d’autonomia; millorar el model de finançament autonòmic de la nostra Comunitat , amb la finalitat que sigui més just tenint en compte l’evolució de la població, amb la inclusió de la població flotant i la modificació dels criteris del fons de solidaritat entre comunitats; apostar decididament per un model turístic que consolidi l’actual estructura, però que al mateix temps ofereixi una major qualitat dels serveis, potenciant la imatge i el prestigi de les nostres illes arreu del món; diversificar l’economia productiva amb un impuls ferm diversificar l'economia productiva amb un impuls ferm de l'economia del coneixement , la recerca i la innovació per poder competir en un sistema econòmic cada vegada més globalitzat. Per poder realitzar aquesta política de futur, el Govern necessita comptar amb un PSIB fort, que sigui un referent clar del PSOE a les illes, arrelat a la societat i capaç de vertebrar l’acció de govern. Per això és important consolidar-lo en tots els territoris de les Illes, amb uns valors i uns projectes basats en la complicitat amb els sectors empresarials i els agents sindicals a través del diàleg permanent i amb un impuls decidit del coneixement, la recerca i la innovació per aconseguir una societat més competitiva que trobi en la política social una forma d’esmorteir les desigualtats de les persones. El colofó d’aquesta anàlisi de la situació política són, sens dubte, les eleccions generals de març de 2008. No podem oblidar que eren unes eleccions d’Estat i, per tant, es votava per elegir un nou govern a Espanya liderat pel president Zapatero. Però certament és necessari destacar els resultats històrics aconseguits pel PSIB-PSOE a les Illes, que, per primera vegada des de 1989 es convertí en la primera força política de la Comunitat .Els resultats obtinguts també venen determinats per la tasca realitzada en cada una de les illes, així l'estabilitat i la fortalesa del partit són avals per a la consecució de bons resultats. Per tant, és important seguir enfortint el PSIB-PSOE des de cada una de les federacions. En aquests moments, la situació internacional política i econòmica és complicada, hem de viure i treballar en un món cada vegada més globalitzat amb profundes incerteses i enormes desigualtats. Per això és important tenir clar el model polític que el PSIB vol

Page 14: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

13

dur endavant: un model que s’haurà de basar en les polítiques de consens amb la societat per fomentar una economia innovadora que tingui en el turisme el seu motor principal. Una Comunitat que aposti pel coneixement per aconseguir majors nivells de llibertat i un major benestar. El PSIB, per la seva importància política, s’ha de consolidar com l’autèntic eix vertebrador del Govern de les Illes Balears. I això només es podrà aconseguir amb treball, diàleg i humilitat, i una visió de futur propi pels partits amb vocació de lideratge. EL PAÍS QUE VOLEM: COMPROMISOS I ESTRATÈGIES DEL SOCIALISTES BALEARS Les Illes Balears dins l’estat de les autonomies: Desenvolupar el nou estatut

De tots és conegut el caràcter plural de la nostra Comunitat Autònoma, el qual ha de ser viscut com una oportunitat d’aprofundiment en la nostra identitat col�lectiva, conjunta de Illes, basant-nos en la participació i el respecte a la pluralitat i identitat de cadascuna de les Illes. Els i les socialistes apostem per una identitat col�lectiva que ens uneixi i doni força i que ens serveixi per garantir els drets bàsics i fonamentals del ciutadans i ciutadanes balears i per tenir mes pes i participació en les Institucions de l’Estat espanyol i de la Unió Europea. Sens dubte, l'existència d’una tradició cultural i històrica comú a totes les Illes Balears i el fet de compartir la llengua catalana, són els elements més indicatius d’aquesta identitat comuna, que ens singularitza respecte d’altres indrets de la Mediterrània. En aquests moments, la primera obligació del PSIB-PSOE és respondre a la confiança atorgada pels ciutadans, complint les promeses fetes i els projectes continguts a l’ideari socialista. Així, parlant de l’autonomia de la nostra Comunitat, és notori –perquè així consta a les resolucions del 10è. Congrés del PSIB de juliol del 2004, entre altres documents- que, després de vint anys de vigència, era necessari escometre una profunda reforma de l’Estatut d’Autonomia per ampliar les matèries, les atribucions i en definitiva, l’autogovern del nostre país. Així, avui podem parlar de feina feta, de paraula complida. El programa electoral del PSIB-PSOE de l’any 2007 duia com títol “defensa el teu futur” i, sense dubte, el procés de reforma, impulsat pels i per les socialistes i que va

Page 15: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

14

desembocar en l’aprovació d’un nou Estatut d’Autonomia, és un referent bàsic per la defensa concreta dels drets i els desigs dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. El nou Estatut suposa, en línies generals, un avanç enorme en varis aspectes fonamentals. Els aspectes mes destacats els podem resumir en els següents punts: Primer. Un major autogovern. El nou articulat suposa una major capacitat i iniciativa per assumir determinades competències i crear òrgans que considerem son de la major importància com son l’establiment de l’Agència Tributaria balear, la creació de la Policia autonòmica, l’assumpció de la coordinació i regulació de les policies locals i de les competències en matèria d’investigació farmacèutica, i en justícia. Segon. Els Consells Insulars. La reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears ha augmentat molt considerablement els poders (les responsabilitats i competències) del Consells Insulars. Ara els quatre Consells s’integren dins el sistema institucional autonòmic, passant a ser peces bàsiques del mateix. Des de l’aprovació de la nostra norma bàsica, els Consells Insulars son els titulars de les competències que l’Estatut reconeix a aquests com a pròpies, ja que aquestes competències s’assumeixen directament per disposició estatutària. En conseqüència, l’exercici pel Govern d’aquestes funcions que corresponen als Consells per mandat estatutari, és provisional, fins que es dugui a terme el traspàs amb la corresponent dotació econòmica. En tal sentit, els socialistes promourem l'execució de les previsions estatutàries i fer efectives per als Consells Insulars totes les seves noves competències. En aquest sentit, les i els socialistes illencs, volem que el procés de traspàs de competències es faci de forma eficaç i sigui una oportunitat per construir des de l’acord i la pluralitat, una Comunitat més cohesionada com a garant de la igualtat d’oportunitats per totes les persones que hi habiten. Tercer. La Conferència de Presidents. Fins la darrera reforma estatutària no hi havia un fòrum adequat per a mantenir relacions estables entre el President del Govern de les Illes i els quatre Presidents i Presidentes dels Consells Insulars. Per aquest motiu, ens sembla especialment adient l’establiment d’un punt de trobada permanent que asseguri la comunicació i faciliti la pressa de decisions en tots els temes d’interès comú. Quart. Els municipis. El nou Estatut preveu, per primera vegada, un capítol específic dedicat als municipis i altres entitats locals de les nostres illes, a on, entre altres qüestions, fa referència a l’exercici competencial, a la capacitat de rebre transferències

Page 16: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

15

i competències dels Consells i del Govern de la Comunitat Autònoma, l’aprovació d’una llei de règim local autonòmica i la creació d’un fons de cooperació local. Ara el que cal és que els i les socialistes, des de totes les institucions i àmbits d’influència, treballem pel desenvolupament de l'Estatut. Aquesta feina comporta el nostre compromís de repensar el país tots plegats amb el desplegament de la nova arquitectura institucional establerta en l’Estatut, l’assumpció de noves competències, com la de justícia i la potenciació de la Conferència de Presidents, de la Comissió Mixta de Transferències Govern – Consells Insulars. El territori, equilibri i sostenibilitat És necessària una major atenció a la terra i a tots els seus habitants presents i futurs, això és el que proposa el desenvolupament sostenible. Els i les socialistes entenem el territori com la suma d’allà on vivim, on produïm, on passegem, i en definitiva on compartim el que tenim. Les Illes Balears són el nostre territori i ara amb la important responsabilitat de gestionar-lo, ho hem de fer amb i per a la gent. En un món que ha d’afrontar grans desafiaments globals, des canvi climàtic, la provisió d’energies suficients i segures, la provisió d’aliments suficients per abolir la pobresa, els moviments migratoris deguts als elements anteriors, caldran polítiques decidides i, des de cada territori prendre les mesures concretes. Partint d’aquesta convicció, les i els socialistes balears fem nostra la idea de que cal pensar globalment i actuar localment. Els i les socialistes, hem de governar amb determinació per contribuir a la prevenció del canvi climàtic, prendre decisions en la direcció del desenvolupament sostenible, essent especialment exigents en el nostre territori, un dels més exposats als seus efectes. Hem de conscienciar la nostra societat que el desenvolupament sostenible és l’única opció de desenvolupament que tenim. Un model que preservi el patrimoni natural i cultural i que es basi en el coneixement, en la ciència, en la investigació, en el consum sostenible i les noves tecnologies per produir millor, conservar i alhora generar també un rendiment social i econòmic d'allò que tenim, posant en valor aquest patrimoni.

Page 17: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

16

La disponibilitat d’energia és un factor determinant en la vida quotidiana dels ciutadans i per a l’activitat econòmica. Els i les socialistes creiem imprescindible i urgent l’arribada del gas natural a les nostres Illes, tant per a ús domèstic com a combustible per la generació d’energia i l’energia elèctrica . Apostem pel gasoducte, i pel cable elèctric submarí pel mínim impacte ambiental que suposa enfront d’altres propostes. Cal que el marc que ha de garantir l’equilibri i la sostenibilitat territorial, sigui clar, senzill i que permeti que l’activitat econòmica sigui compatible amb la qualitat de vida de les persones. La revisió de les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT), dels Plans Territorials, de les normes de disciplina urbanística, i sobre tot l’aprovació d’una Llei del Sol, són tasques legislatives que des de el PSIB-PSOE ens comprometem a impulsar, en la línia de preservació del territori i de sostenibilitat. L’aigua és un recurs limitat i precisa d’un ús racional i sostenible. Per això, els socialistes de les Illes Balears promourem una nova cultura de l’aigua, basada en l’estalvi i el foment de la reutilització planificada. Igualment cal revifar la cultura ancestral mediterrània model d’equilibri entre l’activitat humana i la natura. En aquest sentit, s’ha de fer un especial esment als sistemes de recollida d’aigua tradicionals i per altra banda, cal recuperar el model de construccions que s’adaptava a les necessitats pròpies del nostre territori i clima pel que fa l’aprofitament energètic. Això implica, entre d’altres, sensibilització, comunicació i educació ambientals, tractament responsable del cicle hidràulic i assegurar la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears. Els i les socialistes hem d’impulsar un Pla de residus solvent i realista i apostar per a l’aprovació d’una Llei de residus de les Illes Balears que prioritzi la reducció, el reciclatge i la reutilització dels residus, alhora que estableixi sistemes d’eliminació segurs per la salut i que no facin malbé al medi ambient. Les infrastructures han d’estar pensades des del territori que les ha de suportar i per a les persones que les han d’utilitzar. És a dir, compatibles amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. La revisió de les ja fetes i l’esment en la construcció de les noves és el que marcarà el futur. L’energia és l’altre dels pilars de la planificació necessària pel futur del territori per la qual cosa, tant la revisió i l’execució del Pla energètic de les Illes esdevé un altre eix fonamental.

Page 18: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

17

La disponibilitat d’energia és un factor determinant en la vida quotidiana dels ciutadans i per a l’activitat econòmica. Els i les socialistes creiem imprescindible i urgent l’arribada del gas natural a les nostres Illes, tant per a ús domèstic com a combustible per la generació d’energia elèctrica. Apostem pel gasoducte, i pel cable elèctric submarí, pel mínim impacte ambiental que suposa enfront d’altres propostes. Paral�lelament, és més necessari que mai, promoure un consum responsable de tots els recursos, fomentar nous hàbits ecològics de consum, promoure energies renovables/alternatives i dissenyar polítiques de xoc per controlar la contaminació ambiental. Igualment, des de l’àmbit de la Unió Europea, les i els socialistes de les Illes treballarem per aconseguir una política energètica comuna i sostenible, compromesa amb la diversificació i l'estalvi energètics i amb els objectius que com a europeus ens hem marcat pel 2020 de reduir un 20% d’emissions de CO2, utilitzar un 20% d’energies renovables, i millorar en un 20% l'eficiència energètica. Pels i les socialistes balears, la protecció del patrimoni natural i els entorns culturals significa apostar per la qualitat de vida i per un territori equilibrat. Els espais naturals són per a les Illes Balears un signe de qualitat, un valor afegit per la nostra principal activitat econòmica. Per això, volem regular la protecció del territori, entès com un tot, la flora i fauna, els seus hàbitats, els espais naturals i reserves marines, els boscos, els terrenys de conreu, i el patrimoni etnològic, arqueològic i arquitectònic. Establir les regulacions necessàries relatives en matèria d’aigua, gestió forestal, caça i pesca, i usos recreatius del medi natural així com ampliar-ne la seva extensió, són les noves prioritats. Entenem necessari organitzar-ne la gestió i les competències. Gestionar el territori de forma sostenible, exigeix coordinar-lo amb les activitats que s’hi desenvolupen, pensar en gestionar l’agricultura, la ramaderia, la pesca, l'entorn cultural i l'ús dels boscos... en sintonia amb el territori. Els socialistes defensem una gestió integradora dels espais naturals i dels entorns culturals, que compti amb la participació de tothom (pagesos, propietaris, etc.) i impulsi l’educació ambiental de les persones. No cal ordenar el territori, ens cal reordenar-lo, interpretar-lo de nou. Per això, des del PSIB promourem la urgent redacció i aprovació de la Llei del sol.

Page 19: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

18

Dins de la política territorial, i pla de desenvolupament de les nostres illes, té una implicació fonamental, una bona planificació i gestió de la mobilitat de persones i mercaderies. La política de mobilitat ha de ser coherent amb l’aposta decidida i ferma de salvaguarda del paisatge, la natura i defensa del territori, sent part de la nostra imatge que hem d’oferir a milions de turistes que ens visiten. La nostra alternativa passa per un model de comunicació on el gran protagonista sigui el transport públic. Així es pot canalitzar el desplaçament poblacional cap a nuclis urbans on hi ha la parada de tren o d’autobús, reforçant la centralitat d’aquests petits pobles i ciutats i mantenint i potenciant les seves senyes d’identitat. En aquest sentit apostem per l’ampliació i modernització de la actual xarxa ferroviària i de transport públic col�lectiu. La necessitat dels ciutadans de desplaçar-se i d’exercir el seu dret a la mobilitat s’ha de compaginar amb un territori limitat pel fet insular, una afluència de visitants especialment elevada i uns valors paisatgístics i recursos naturals a preservar. Per això volem vies de circulació fluides, segures i amb poc impacte sobre el medi. Potenciant i promocionant l’ús dels mitjans de transport alternatius al cotxe, més ecològics. En aquest escenari, l’agricultura és un sector econòmic estratègic. Un dels seus objectius és satisfer les necessitats alimentàries, així com reduir la dependència de l’exterior. El concepte de política agrícola és sinònim de previsió i d’integració dins d’una política de benestar global. L’agricultura juga un paper considerable a nivell de valorització del medi rural i de conservació del paisatge i per tant, entenem que política agrària també és sinònim de política de protecció del medi ambient. Els i les socialistes entenem que l’objectiu del desenvolupament sostenible és la preservació, al temps que es valora i s’explota la diversitat. Així, resultats, com els productes de cultiu ecològic, un turisme de qualitat, la producció de manufactures basades en recursos locals i un determinat “modus” de vida arrelat a la cultura pròpia, permeten conciliar desenvolupament i medi ambient. Per això, les i els socialistes balears treballarem per trobar una línia de coherència entre les distintes aspiracions ecològiques, socials i econòmiques. El ciutadà ha d’estar sensibilitzat, ha d’estar informat i ha de participar en les decisions compromeses, integrant aquesta mobilització col�lectiva dins el que s’anomena “governança”, és a

Page 20: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

19

dir el procés on els representants públics, els sectors econòmics i la societat civil, cooperen. El model econòmic balears: Una major prosperitat compartida

Els i les socialistes balears treballem per a un sistema econòmic sà, dinàmic i amb un creixement sostenible de manera que tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes tinguin un bona qualitat de vida i per a que es puguin generar oportunitats per a tothom. L’objectiu del nostre projecte econòmic ha de ser la millora de la competitivitat, la cohesió social i el creixement econòmic sostenible, que ha d'estar al servei de la ciutadania, per oferir més i millor benestar i donar respostes als nous reptes i a les demandes socials. L’economia de lliure mercat és l’actual model econòmic. Per aconseguir la distribució equitativa de la riquesa i la cohesió social, els i les socialistes, considerem necessària l’aposta ferma per la política social, el foment de la responsabilitat social de les empreses, la protecció dels consumidors i la plena ocupació; per així mantenir un Estat de Benestar fort i aconseguir una societat més justa, responsable, solidària i més cohesionada. Volem una economia productiva on sigui compatible el desenvolupament i la preservació i conservació de recursos. Volem també una economia integrativa on hi càpiguen i es vegin representats tots els sectors productius. Els i les socialistes valorem la diversificació econòmica com a eina per a fer front a les fluctuacions dels mercats. La globalització de l’economia, tret característic de l’economia del s.XXI, fa que els fets no es puguin analitzar individualment sinó que du implícit una transcendència econòmica internacional. En aquesta situació es requereix d’un sistema econòmic flexible, dinàmic, obert i adaptable, capaç de donar resposta a les necessitats actuals de la ciutadania i avançar-se a les noves, preveient tot allò que passi dins i fora del nostre territori i que el pugui afectar. Plantegem un sistema que estableixi bases sòlides per fer front als reptes del futur, anticipant-se a les diferents conjuntures internacionals. La política econòmica, i especialment en el sector públic, ha d’impulsar polítiques de competitivitat que generin creixement sostenible i contribueixin a la cohesió social

Page 21: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

20

Als instruments pressupostaris i fiscals, cal afegir-ne d’altres com instruments financers, inversions en societats publiques de promoció d’activitat. S’ha de modernitzar el sector públic i millorar l’eficiència dels serveis econòmics que presta. Ens hem de qüestionar (revisar i actualitzar) tota l’estructura pública de promoció econòmica. L’objectiu dels i les socialistes és facilitar, incentivar l’activitat econòmica i promoure aquells sector més febles, evitant d’aquesta forma la creació de monopolis i oligopolis i mantenint el principi bàsic de defensa de la competència. Volem crear un marc de seguretat i garanties que afavoreixin l’activitat empresarial, simplificant al màxim els processos administratius. Les empreses i l’activitat econòmica són el motor de la nostra economia: creen llocs de feina i produeixen ingressos fiscals, en definitiva, sustenten l’Estat de benestar que volem. Per això, promourem entorns favorables a l’augment de l’activitat econòmica i empresarial amb la conseqüent creació de llocs de feina i inversions. D’aquesta manera, també afavorirem i potenciarem als emprenedors i als joves en la creació de nuclis empresarials. L’eina fonamental per aconseguir els objectius d’un creixement econòmic sostenible és impulsar el diàleg per a la creació d’acords i pactes amb tots els agents econòmics perquè el model sigui consensuat i tingui el recolzament de tota la societat. Així, fer front conjuntament, als diferents reptes econòmics i socials. Els i les socialistes illencs ens hem de marcar com a objectiu que la tasca reguladora de l’activitat econòmica garanteixi els principis d’equitat, igualtat d’oportunitats i lliure concurrència en el funcionament del sistema. Valorem especialment la tasca d’emprenedors i autònoms Cooperatives i societats laborals com a generadors d’ocupació de qualitat, com a innovadors i creadors de nous espais econòmics. Per això, des de el PSIB-PSOE, promourem el seu accés als diversos tipus d’instruments financers. Per tots aquests motius, des del Govern de les Illes Balears, els socialistes promourem el Pacte per la competitivitat i la cohesió social, per fer possible el desenvolupament d’una economia competitiva i sostenible, entorn de dues grans meses, ja

Page 22: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

21

constituïdes, una d’economia, amb especial atenció al turisme, i l’altra de cohesió social, amb l’ocupació com a eix principal. Es tracta d’uns espais d’anàlisi i de negociació amb els representants sindicals i les organitzacions empresarials i de consumidors per aprofundir en la diversificació de l’economia en termes d’innovació i recerca, de formació i educació, de desestacionalització, però també de medi ambient, habitatge, afers socials, immigració i normalització lingüística, amb l’objectiu de garantir la qualitat de vida i el futur sostenible de les nostres illes. En els propers anys, ens trobarem amb un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes. L’objectiu dels socialistes de les Illes Balears és aconseguir un sistema de finançament que cobreixi les necessitats de la ciutadania, i que ens permeti adequar els recursos rebuts a l’exercici de les competències amb el nivell de qualitat al que tenen dret els ciutadans i ciutadanes de la nostre Comunitat . En relació al model econòmic de les Illes Balears es farà especial esment als àmbits estratègics que es desenvolupa a continuació: El turisme és el principal motor de l’economia balear. El que té entre efecte directe com indirecte un pes del 80% sobre el nostre PIB. És per això que el nostre model turístic ha d'estar basat en la preservació del territori com espai de convivència i de futur. Hem d’impulsar la creació d’un model turístic, on l’allargament de la temporada sigui un dels objectius principals, basats amb la recerca de fets diferenciadors davant altres zones turístiques de manera que turistes i residents gaudeixin d’igual forma de totes les avantatges. Innovar, invertir en recerca i formació marcaran la diferència amb altres models turístics. La recerca de la “diferència”, de la “diversificació” seran els eixos fonamentals. La tecnologia evoluciona constantment i hem de fer una aposta per no quedar enrere. Apostem per a la diversificació i per combatre l’estacionalitat a través de la promoció turística de congressos i fires (que donarà un pas endavant amb el nou Palau de Congressos de Palma i el nou recinte firal), com també la promoció turística en l’àmbit de la cultura, l'esport i els valors paisatgístics .

Page 23: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

22

S’ha d’aconseguir una millora de la qualitat del servei des de la millora de les infrastructures, de la formació i de les condiciones laborals dels treballadors, tot preservant l’entorn. Els i les socialistes treballarem per promoure el diàleg amb tots els agents per a consensuar del model turístic. Hem de ser un referent internacional, i això ho hem de fer des del diàleg amb tots els agents implicats del sector. Així mateix, impulsarem els plans de modernització i regeneració de zones degradades, on tant turistes com residents conviuen. El model turístic s’ha d’interrelacionar amb el model territorial i model econòmic que volem, on l’ús de les noves tecnologies ha de ser l’eix principal. En definitiva pujar-nos al tren de la innovació i de la globalització. La posada en marxa del Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma significarà una experiència pionera de reconversió de zones turístiques madures, a partir d’un pla pactat amb empresaris i agents socials i amb la col�laboració del Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i la participació del Consell de Mallorca i els ajuntaments de Palma i Llucmajor. A més, per tal de promoure la innovació i la competitivitat de les empreses turístiques, tan importants per l’economia de les Illes Balears, impulsarem el paper de la Unió Europea perquè complementi l’acció dels Estats, en matèria turística creant un entorn favorable al desenvolupament d’empreses i fomentant la cooperació entre Estats mitjançant el intercanvi de bones pràctiques i el turisme social. El comerç i la indústria és un àmbit estratègic d’especial atenció. No podem dependre únicament de l’activitat turística i, per tant, apostem per a la diversificació de la nostra activitat econòmica. Hem de fomentar la creació d’empreses com l’impuls d’aquells sectors econòmics més febles i subjectes a les fluctuacions dels mercats. S’ha de promocionar la creativitat en el disseny de nous productes, la millora de la competitivitat i la productivitat. La qualitat en els productes, com a fet diferencial i valor afegit, per promoure la internacionalització dels mateixos. En definitiva, la creació d’un model econòmic competitiu, que potenciï el capital humà existent i és per això que els i les socialistes apostem per la innovació i les noves tecnologies; per a la creació d’indústries tecnològiques, clústers empresarials i poder convertir-nos en un referent internacional.

Page 24: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

23

La formació contínua dels treballadors i la qualitat del treball en són eixos fonamentals. L’agricultura, la ramaderia i la pesca són fonamentals tant per la preservació del nostre entorn com del nostre model econòmic. Per tant, els socialistes balears tenim molt present la importància de preservar i recolzar aquestes activitats que necessiten especial atenció, atès que formen part de la nostra història i la nostra cultura. Cal impulsar la promoció i la defensa dels nostres productes, tant pel mercat local, com de cara a la internacionalització. Impuls a la incorporació i a la formació dels joves en aquest sector econòmic, que suposarà també un via més per a la creació de llocs de treball. Per això, apostem per un model econòmic on es primi: agricultura respectuosa amb els recursos vegetals i animals, la millora de l’eficiència tècnica, econòmica i mediambiental dels recursos hídrics, una nova cultura de consum, la protecció dels boscos i els paisatges rurals, la lluita contra el canvi climàtic, l’agricultura ecològica, foment d’activitat lligada al medi ambient i a l’equilibri territorial. Igualment, volem, juntament amb les organitzacions agràries, valoritzar el paper de l’agricultura en el conjunt de l’activitat econòmica de les Illes Balears. Els socialistes apostem per la recerca el desenvolupament tecnològic i la innovació. Apostem per un model productiu on la tecnologia i la innovació tinguin un lloc prioritari i estigui consensuat amb institucions i empreses. Volem convertir les nostres illes amb un referent, amb un centre tecnològic atractiu als inversors. Un capital humà dedicat a la investigació i a la innovació és un valor que hem de preservar i fomentar, tant des de l’administració publica, com a través d’acords amb empreses. R+D+I han de servir perquè la societat balear estigui al nivell de les societats més desenvolupades. La globalització, l’increment de la mobilitat, les oportunitats de captar més recursos, la innovació tecnològica i la investigació aplicada, i l’aparició de nous mercats produiran noves oportunitats. Una societat que vulgui viure de manera competitiva necessita tenir infrastructures de telecomunicació eficients i de qualitat homologada amb el seu entorn global. Hem de treballar amb les TIC tots els nivell i àmbits, perquè l’efecte sobre la millora de la societat sigui veritablement democràtic i arribi a tots. Els socialistes apostem de manera clara pel coneixement obert, per fomentar estructures de cooperació en els sistemes d'innovació. Per això pensem que

Page 25: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

24

el camí del programari lliure és el més adient per a construir una nova societat digital dinàmica, oberta i participativa. Pel que fa a la societat del coneixement, cal considerar que ens trobem immersos en món globalitzat, on el teixit productiu dins un entorn competitiu, no es basa únicament en la mà d’obra sinó també amb la capacitat d’innovar, en la informació i les comunicacions. Aquesta nova forma de relació social ens afecta a tots en tant que ciutadans (noves necessitats d'interactivitat, nova educació), treballadors (noves estructures de relacions laborals, noves necessitats de formació), governants (nova economia, nous reptes). La nostra és la societat de la informació. Assistim a l'evolució del paradigma industrial, on la informació s'aplicava sobre la tecnologia a un altre paradigma, on la tecnologia s'aplica sobre la informació. A la societat del coneixement s'hi arribarà mitjançant les oportunitats que representen els medis i la humanització de les societats actuals, la qual cosa implica la comprensió, per part de cada individu, de com funciona aquesta societat: les seves normes i les relacions socials. La societat del coneixement serà possible i efectiva quan tots puguem gaudir d'igualtat d'oportunitats a l'àmbit de l'educació i a l'accés a les noves tecnologies. És a dir, una societat on un dels principals valors productius és el coneixement . Els i les socialistes hem de recollir aquest canvi d’entorn productiu i apostar clarament per la innovació, la transferència de coneixements, la formació de qualitat i l’especialització dels treballadors. El partit socialista ha volgut sempre estar a l'avantguarda dels drets cívics. Les noves tecnologies obren un nou món de possibilitats a la participació de la ciutadania en les qüestions de l'afecten en les quals el PSIB- PSOE no es pot quedar enrera: nous mecanismes basats en les possibilitats que donen les TIC: xarxes socials, debats en línia i blogs de militància. Les i les socialistes volem garantir l’accés a l’habitatge i donar, així, solució al problema que tenen els ciutadans i les ciutadanes de les illes balears, on l’esforç econòmic per aconseguir-lo és dels més alts del país. Som conscients que aquest problema és un dels principals obstacles per a la cohesió social i és per això que cal fer diàleg amb tot el sector per fer front a aquesta realitat. L’aposta efectiva per la construcció d’habitatge públic, facilitar especialment l’accés dels joves a l’habitatge, promoure el lloguer i impulsar la rehabilitació són formes per a crear més habitatges i preservar el territori.

Page 26: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

25

Cal fer referència a l’aprovació d’una Llei d’habitatge amb el consens de totes les forces polítiques del Parlament. Es tracta d’una llei impulsada amb determinació pel president Antich, que suposarà la construcció de 5.000 habitatges socials a final de legislatura, juntament amb una aposta decidida per la rehabilitació d’edificis i barris de les principals ciutats. Per a moltes de les dones i dels homes de les Illes Balears, qualitat de vida és sinònim de qualitat dels serveis públics: l'educació pública, la sanitat pública, els transports públics, els serveis socials públics... tots ells són elements bàsics del nostre estat de Benestar. Per això, els principis i valors que propugnem els socialistes per als serveis públics com són la proximitat, l'accessibilitat, l'equitat, la transparència, l'eficàcia i l'eficiència, han d'estar presents en la manera de dissenyar, planificar, desenvolupar i avaluar l'activitat educativa. Volem que e l conjunt dels resultats d'aquesta activitat pública estiguin a la mateixa alçada d'altres territoris de l'Estat espanyol amb més recursos humans i financers actualment , com els de la mitjana de la Comunitats Autònomes. Fer de l’educació un instrument bàsic de redreçament del país

L’educació per als i les socialistes és un tret d’identitat i un dret bàsic de les persones, sense el qual resulta impossible el desenvolupament. És garantia de progrés social i econòmic i, alhora, una eina valuosíssima per a la cohesió social i per fomentar els valors ciutadans, imprescindibles per a una bona convivència. Quan parlem d’educació, l’entenem com un servei públic de qualitat; gratuït, universal, laic, democràtic, compensador, integrador i a la vegada, respectuós amb la diversitat, el resultat del qual és ciutadanes i ciutadans lliures i responsables, capacitats per assolir el seu desenvolupament personal al llarg de la vida i pel desenvolupament social, cultural i econòmic de la societat. La responsabilitat d'educar un infant recau en tota la societat, per això no es pot pretendre descarregar únicament damunt l'escola aquesta responsabilitat. S'han de compartir les tasques educatives fent que tots els estaments, les institucions i les administracions, en siguin responsables. Les xifres que darrerament ens han presentat, pel que fa als resultats acadèmics i a l’abandonament escolar a la nostra Comunitat Autònoma, ens mostren una situació preocupant. Sens dubte, aquesta situació, especial i específica, necessita de mesures també, especials. No ens podem conformar amb mesures puntuals o improvisades.

Page 27: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

26

L’objectiu immediat (que també Europa ens ha posat de referència), és posar fre a l’abandonament prematur del sistema escolar i incrementar el percentatge de persones graduades en ESO. Ambdós reptes, necessiten un tractament multidimensional perquè les seves causes són diverses i estan interrelacionades. L’èxit escolar depèn de l’alumne i del sistema educatiu, però també de la família, la societat, els centres docents, la disposició de l’alumnat i de la despesa pública invertida, entre d’altres. Per tant, els i les socialistes illencs ens proposem mostrar a la societat que “estudiar val la pena”. Volem que el conjunt de la ciutadania faci seva la idea de que l’educació significa progrés a tots els nivells, i que és una inversió necessària per a la completa emancipació de la persona i la manera d'aconseguir una societat dinàmica, competitiva i igualitària. Una de les que considerem que és l’eina cabdal per aconseguir-ho és fer de la nostra societat, una societat de lectors i lectores. La lectura no s’ha de limitar al marc escolar ni a campanyes o iniciatives puntuals, sinó que hem de començar per convertir l’escola en una comunitat de lectores i lectors. Igualment, les famílies són un puntal fonamental a l’hora de la motivació i responsabilització dels infants envers l’educació. Necessitem de la seva actitud participativa, que s’impliquin dins el procés i de la seva exigència d’esforç i responsabilitat als infants. Per això apostem per la formació de les famílies, de pares i mares, potenciant les seves possibilitats. Els centres educatius son l'espai per dur a terme l’acte educatiu. La dignitat de les instal�lacions escolars és un requisit previ a l’acció educativa i una mostra de respecte cap a les persones implicades. Volem centres dignes, preparats, adequats, suficients, que siguin el marc per oferir una educació de qualitat i amb igualtat d’oportunitats. Per aquests motius, els i les socialistes de les Illes donarem suport a un pla a llarg termini de construcció, rehabilitació, ampliació i reformes per als centres educatius de la nostra Comunitat. D'altre banda, entenent l'acte educatiu com una transmissió de coneixements, d’actituds, i de valors com la igualtat d’oportunitats i la solidaritat, és necessari adequar el nombre de personal docent a les necessitats dels centres i introduir les figures professionals per a que l’educació publica sigui garantia de la consecució de persones ben formades i preparades per a la vida en la societat. Volem centres escolars integrats a l’entorn, construccions de qualitat, que permetin ampliacions futures, la conservació i la durabilitat, amb espais adients i els recursos necessaris. Recursos que haurien d'ésser especialment importants en tot el que fa

Page 28: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

27

referència a les noves tecnologies i especialment per aconseguir escoles on el coneixement present a la xarxa global estigui a disposició dels alumnes i dels mestres. Per això, els i les socialistes promourem l'augment del nombre d'ordinadors per aula dins aquesta legislatura, utilitzant estratègies com el foment de l'ús del software lliure i la reutilització de hardware públic. Els i les socialistes de les Illes pensant en la funció de l’Escola a la societat, volem centres amb horaris amplis, oberts tot el dia. Els Centres escolars s’han de convertir en centres d’acollida cultural i en dinamitzadors de la vida social del barri. Dotar i ampliar els serveis d’escola matinera, servei de menjador, les activitats complementàries, és fonamental per promoure el principi d’igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i familia. Una educació de qualitat és la millor manera d’afavorir aquesta igualtat d’oportunitats. Per açò l’escola ha de tenir una funció compensadora de les desigualtats d’origen social de les persones. I és en aquest sentit que s’han de posar tots els mitjans per afavorir aquells fillets i filletes amb mancances de tipus socioeconòmic, amb problemàtiques socials i familiars, en situacions desafavorides per origen o per discapacitat. Com a mesura també compensadora de les desigualtats l’administració ha de dedicar una especial atenció a aquelles zones i centres educatius que presentin unes necessitats específiques. Volem centres eficaços a l’hora d’informar i col�laborar amb els pares i les mares. Són ben conscients que algunes famílies tenen dificultats per acostar-se al centre i aquesta tasca és urgent, per això la necessitat d’incorporar nous professionals en els centres educatius: com els educadors socials i altres professions per fer de pont entre l’escola, la família y el marc social. El sistema educatiu per tal d'afavorir la millor integració dels alumnes amb necessitats de suport educatiu, siguin immigrants, d’incorporació tardana o amb problemàtica sociofamiliar, ha de posar els mitjans per tal de que es distribueixin equitativament entre els centres sostinguts amb fons públics. D’aquesta manera s’evitarà la formació de centres gueto on s’acullin el major nombre d’aquests alumnes. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha d’esdevenir la llengua vehicular a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics. Igualment s’ha de garantir el ple domini de la llengua castellana i la competència en l’ús d’una llengua estrangera. Adequar el sistema educatiu amb una Llei d’Educació pròpia de les Illes Balears que s’adapti a les necessitats específiques de la nostra Comunitat, és un dels objectius als quals donarem suport els i les socialistes.

Page 29: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

28

Ensenyar avui és complex i per això es necessita un professorat amb una formació científico-pedagògica sòlida i un excel�lent domini lingüístic, tot lligat a una experiència pràctica considerable pel que fa a les dificultats d’aprenentatge i socioeducatives Una educació de qualitat no s’aconsegueix sense un reconeixement explícit de la tasca realitzada pels mestres i els professionals de l’ensenyança. Per això, els i les socialistes promourem que la nostra societat atorgui als educadors el prestigi social que la tasca d’educar es mereix. Per aconseguir-ho, els i les socialistes promourem la formació permanent del professorat, planificada d’acord i el seu entorn amb les necessitats dels centres i amb especial cura envers les característiques especials dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i socioeducatives. Per promocionar la seva incentivació, reconeixerem l’esforç i la dedicació del professorat i fomentarem que la carrera professional sigui contemplada per les diferents administracions. Els i les socialistes considerem que l’educació és l’eina fonamental per promoure la igualtat d’oportunitats i, per aquest motiu, farem especial esment a l’eradicació de les desigualtats des de l’origen a través de l’atenció prioritària a l’educació infantil. Considerem que s’ha de fer un esforç mantingut per assegurar un increment estable de la inversió pública en educació. Una major inversió permet l’increment de les plantilles de personal, la reducció de les ràtios, augmentar professorat específic, inversió i formació en TIC tant a les aules com a les biblioteques, etc... No hem d’oblidar tampoc que una forta inversió en educació indica la importància que se li dona per part del Govern i permet anar reduint, poc a poc, les mancances en infrastructures i professorat que el sistema educatiu balear pateix des de fa molts anys. La despesa pública de les Illes Balears dedicada a l'educació hauria de tendir a arribar a la mitjana espanyola. La plena gratuïtat de l’educació passa, entre altres coses, per assolir la gratuïtat dels llibres de text. La política educativa dels socialistes balears vol aconseguir que tots els Centres educatius ofereixin un nivell de qualitat similar, evitant les discriminacions a l’hora d’escollir el lloc on les famílies volen que estudiïn els seus fills o filles.

Page 30: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

29

Una societat de serveis com la nostra, ha de potenciar i valoritzar especialment la formació professional que ha d’estar en permanent contacte amb la societat per anar adequant l’oferta formativa al mon laboral i empresarial. La formació Professional integral, desenvolupada a partir del catàleg nacional de les qualificacions professionals, ha de ser el referent per germanitzar la promoció i mobilitat dels treballadors a les Illes Balears. Dins aquest context s’han de posar en marxa els sistemes que facilitin la permeabilitat dels sistemes de formació professional, unificant criteris, i habilitant els processos d’acreditació i certificació necessaris en cada cas, valorant-ne especialment l’experiència professional. Per tal de prestigiar la Formació Professional s’haurien d’establir contactes amb el món empresarial per tal d’implicar-lo en l’exigència de titulacions, la qual cosa no només incentivaria els nostres alumnes a estudiar sinó que, a més, redundaria en una millor professionalització del treball i una qualitat de l’oferta. Pensem, a més, que la formació professional, a través dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) és un element fonamental a l’hora de pal�liar l’abandonament escolar i fomentar la inserció sociolaboral dels joves, per la qual cosa, la programació i l’estructuració i implantació d’aquests programes, és una prioritat absoluta per a la nostra C.A. Volem que la nostra educació sigui una educació en valors perquè la major riquesa que una societat pot tenir, els ciutadans i ciutadanes amb una dimensió ètica basada en els drets humans. Ciutadans i ciutadanes que es sentin orgullosos de la seva identitat i respectin la dels altres, a partir d'unes habilitats socials per tal de sostenir els seus valors en la solidaritat i la tolerància, rebutjant tota forma de discriminació. S’ha de posar especial atenció a la igualtat entre homes i dones per fer front a la violència de gènere. Els problemes de convivència als centres educatius, especialment a l’etapa de l'educació secundària obligatòria, és un fet que preocupa cada dia més, tant des del punt de vista de la integració de la diversitat com amb els problemes d’assetjament escolar. Des de l’administració educativa s’han de prendre mesures serioses per tal d’abordar aquesta problemàtica. Apostem per un Pacte per a l’Educació, des de la consciència que l’educació és una tasca de totes les persones que formen la societat. Per aconseguir tots aquests objectius, des del PSIB-PSOE donarem suport especial als plans de la Conselleria d’Educació: pla d’Escoletes, pla de xoc per millorar el rendiment educatiu a partir de l’autonomia de centres i al pla de construccions escolars. i al Plà Escoles i TIC.

Page 31: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

30

La promoció de la igualtat d’oportunitats a través dels estudis universitaris, també han de ser un reflex de la ideologia socialista. Considerem que la Universitat de les Illes Balears és l’element estratègic per potenciar la societat del coneixement que volem impulsar en aquesta Comunitat . Per això, assumim el compromís de millorar aquest àmbit, amb vista als reptes que representa el procés de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Promovem una Universitat investigadora, reconeguda i amb prestigi dins i fora de la nostra Comunitat, amb més especialitats pròpies i més títols, sempre en consonància amb allò establert al nou Espai Europeu, i amb un professorat en constant formació per adaptar-se als canvis. Els i les socialistes estem compromesos amb la gratuïtat de l’educació superior i, per això, donarem suport a totes les mesures que assegurin que els diners no seran obstacle per cursar estudis universitaris i de Formació Professional (augment del nombre i la quantia de les beques: per llibres, transport, matrícula, beques salari...) Especialment, les i els socialistes de les Illes Balears donarem suport a que els nostres joves participin en els programes d’intercanvi de la Unió Europea que fomenten el diàleg i la coneixença entre els éssers humans com l'Erasmus Mundus, ja que estem convençuts que són eines imprescindibles per aconseguir la seva millor formació i una bona convivència. L’educació no s’acaba en una etapa concreta de la vida ni s’esgota en acabar una carrera universitària. Els socialistes hem de promoure una educació per a tota la vida potenciant les escoles per a persones adultes i estimulant l’estudi i la formació en qualsevol edat. Les persones, la raó de les polítiques de salut

El PSIB-PSOE aposta per el desenvolupament d’una sanitat pública, universal i equitativa per a tota la població, que té al ciutadà i ciutadana com eix principal de la seva tasca. Una sanitat moderna, investigadora, de qualitat i d’excel�lència, capaç de resoldre els problemes de salut de manera àgil, efectiva, accessible i amb elevat nivell de confort, aporta els elements necessaris per promoure la salut, prevenir la malaltia i per donar suport en aquelles persones que precisen atenció especifica.

Page 32: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

31

La política sanitària que impulsa el PSIB-PSOE és un instrument de cohesió social que va més enllà de la consideració d’un servei de salut sols com una xarxa de dispositius tècnics i assistencials. Els i les socialistes considerem que els eixos en que es basa la política sanitària són tres: El primer eix és l’articulació de totes les actuacions entorn dels ciutadans i ciutadanes. La política sanitària ha de tenir com a finalitat donar plenes garanties a la ciutadania de que disposa d’uns serveis de salut als que pot accedir, sense discriminacions d’edat, posició econòmica, origen o situació geogràfica. I a més, que aquests serveis vetllen per la seva salut i li ofereixen prestacions segures, de qualitat amb tots els recursos materials i professionals adequats. Els drets fonamentals en relació a la salut, reconeguts en la Llei de Salut de les Illes Balears, cobren especial importància en el si dels serveis sanitaris públics, ja que el ciutadà n’és, per mitjà de la seva contribució, el vertader subjecte de dret, motiu afegit per perseguir com a objectiu dels serveis, la seva satisfacció. Els i les socialistes balears entenem que cal articular el conjunt de polítiques i actuacions en base als principis següents: Proximitat: s’ha de posar l’èmfasi en apropar els serveis a les persones, de forma especial aquells que pal�lien les dificultats de mobilitat dels i les usuàries. La implicació dels Consells i dels ajuntaments en el govern de la sanitat i, en alguns casos, la participació en la seva gestió poden facilitar la consecució del principi de proximitat i de representació de la ciutadania i l’atenció molt especial a la necessària resposta a les necessitats dels malalts desplaçats. Transparència i participació: Cada un dels serveis i centres de salut que treballen pel sistema públic de salut, ha de ser capaç de rendir comptes als òrgans que representen als ciutadans, de forma especial als càrrecs electes i als ciutadans i ciutadanes que formen part dels organismes de participació del sistema de salut. Dret i accés a la informació: Hem d’assegurar que la informació que generen els processos d’atenció de salut a les persones sigui accessible i que en tots els casos es garanteixi que al llarg dels processos d’assistència a la persona o els seus familiars, tingui la informació sobre el propi procés i sobre les accions diagnòstiques o terapèutiques a les que s’ha de sotmetre. Són els ciutadans qui han de decidir sobre els aspectes que fan referència a l’atenció que se les brinda.

Page 33: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

32

Agilitat: L’organització dels serveis ha d’adequar els processos d’atenció a la severitat dels patiments, a les molèsties, els perjudicis i els costos que per les persones i per la societat en general, pot tenir el seu retard. En aquest sentit, l’aposta per a l’extensió de les telecomunicacions ha de facilitar que la majoria de processos administratius i alguns assistencials, es puguin resoldre a distància. El segon eix en que es basa la política sanitària que volem desenvolupar els i les socialistes balears és el Desenvolupament de les estratègies de Salut Pública. Les estratègies de salut pública fan referència a les condicions que influeixen en la salut d’una població, s’adrecen a l’atenció col�lectiva, i la promoció d’hàbits de vida saludables. L’eficàcia de les mateixes respecta el desenvolupament del benestar de les comunitats al llarg de la història, estan demostrades. Actualment, aspectes com el tabaquisme, l’alimentació inadequada, determinades malalties, els embarassos no desitjats, els accidents de trànsit entre d’altres, són clarament problemes de salut pública. Però també d’altres amb clara repercussió sobre la salut com el canvi climàtic, o la contaminació. El PSIB-PSOE aposta per reforçar estratègies de salut, fonamentades en la promoció de la salut i per integrar les accions de salut pública dins tots els nivells d’actuació sanitària especialment pel que fa a atenció primària de salut i a la salut comunitària. El tercer eix de la política sanitària que volem portar a terme els i les socialistes és el Desenvolupament del Servei de Salut de les Illes Balears. El Servei de Salut comprèn les diferents estructures sanitàries i és l’encarregat d’assegurar que la població rep l’atenció sanitària adient, equitativa i accessible per a tothom. Un sistema sanitari centrat en els ciutadans ha d’impulsar permanentment el desenvolupament de l’atenció primària reforçant els seus valors, amb l’objectiu d’aconseguir una accessibilitat total i sense demores. El PSIB-PSOE aposta també per una atenció hospitalària de primer nivell, dotada de les tecnologies i els recursos més moderns i a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Page 34: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

33

La salut mental precisa, per les seves característiques i ample repercussió, d’un fort impuls. El PSIB aposta pel desenvolupament del model comunitari amb finançament i recursos per a fer-ho possible. Els avanços socials i sanitaris han conduït a un increment notable de la esperança de vida de les persones, amb l’existència de persones amb malalties cròniques i l’augment de persones amb discapacitat i en situació de dependència. Aquesta tendència fa que es generin unes demandes precises d’atenció sociosanitària no suficientment satisfetes amb els serveis d’atenció primària i especialitzada. Es precís articular noves propostes que contemplin aquests canvis i que responguin de manera satisfactòria a demandes com les d’atenció de la gent gran fràgil, amb dependència. El PSIB aposta per en el termini d’una legislatura desplegar el pla sociosanitari que vengui a cobrir aquestes carències. Els professionals sanitaris són el principal actiu del sistema sanitari públic i un factor imprescindible per generar confiança entre els ciutadans, el sistema sanitari i l’administració. Constitueixen l’element clau dels processos d’atenció sanitària. Per això, volem assegurar l’adequació dels recursos humans a les noves necessitats i crea les condicions necessàries perquè el personal sanitari es pugui desenvolupar professionalment al llarg de la seva carrera. El PSIB-PSOE considera la formació, la docència i la recerca instruments necessaris i imprescindibles que permeten desenvolupar una atenció sanitària de qualitat que ens acostin als nivells d’excel�lència professional desitjats. És en aquest marc on es dona prioritat al desenvolupament de programes de formació continuada d’acord amb les necessitats del professionals i les necessitats de l’organització, fent especial esment en la formació en l’ús racional de la tecnologia. També es prioritza el desenvolupament de les estructures acadèmiques que permetin la formació de pregrau de tots els professionals sanitaris (valorant especialment l’oportunitat i viabilitat de la creació d’una Facultat de Medicina a l’UIB), com els instruments que assegurin la planificació i la disponibilitat de nous professionals i com a instruments de motivació pels professionals a través de l’impuls de la docència, la formació continuada i la recerca. Per aquest motiu, el i les socialistes illencs afavoriran el desenvolupament de les estructures existents en l’àmbit de la recerca, amb la intenció d’obtenir bons resultats investigadors, els retorns adequats, i la transferència del coneixement a la salut.

Page 35: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

34

En la recerca d’una salut plena pels nostres ciutadans, és necessari promoure hàbits de consum responsables, això és: saludables, segurs, sostenibles i solidaris. La promoció d’un mercat més segur, fitxant-nos en consumidors especials com els nins o els nostres majors, i més formació, educació i informació per a la realització dels actes de consum de manera saludable són passos a donar que milloraran la salut dels nostres ciudatans. L'alt nombre d'embarassos no desitjats és un veritable problema de Salut Pública a les Illes Balears i amb les mesures preses fins al moment no hem assolit el nivell d'eficàcia que ens permeti ser optimistes a curt i mig termini. Per això, els i les socialistes balears donem suport al desenvolupament de mesures efectives d'educació sexual i reproductiva i afavorirem que des de les Administracions públiques, es faciliti l'accés a tots els ciutadans i ciutadanes (i especialment als més joves), als mètodes anticonceptius, treballant per que el seu cost econòmic no sigui una limitació en la seva utilització. Potenciarem la anticoncepció com mesura per a disminuir els embarassos no desitjats i les malalties de transmissió sexual. En aquest sentit, treballarem per aconseguir, el més aviat possible, la inclusió de la “píndola del dia després” (o píndola postcoital) com a prestació i que pugui dispensar-se amb normalitat en els serveis d'urgència i centres d'atenció primària de forma gratuïta. Els Socialistes de Balears donem suport i reafirmem el compromís, adquirit en el passat 37º Congrés Federal i recollit pel govern d'Espanya, amb la necessitat de revisar i actualitzar la llei actual sobre la interrupció voluntària de l'embaràs. En aquest sentit, volem assegurar que els condicionaments legals es compleixen amb garanties i en els terminis adequats, que es reforça la seguretat jurídica de les actuacions dels professionals i de les dones, i que es respecta la voluntat de les dones i el seu dret a decidir sobre el control de la seva maternitat. El i les socialistes promourem totes aquelles iniciatives que aportin solucions efectives, que permetin atendre amb eficàcia, rapidesa i qualitat humana, la problemàtica preventiva, assistencial i psicològica relacionada amb la interrupció voluntària de l'embaràs. Els ciutadans tenen dret a decidir com afronten la fase final de la seva vida i a rebre cures pal�liatives que evitin dolor i sofriment en una situació terminal. En aquesta línea, les i els socialistes de Balears donem suport a totes les iniciatives encaminades a regular, clarificar i garantir l'accés a les cures pal�liatives.

Page 36: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

35

En situacions critiques i irreversibles on els tractaments de manteniment de la vida no augmenten ni milloren les expectatives de supervivència, els i les pacients han de tenir dret a decidir sobre la retirada o no inici d'un tractament. Els i les socialistes tenim un compromís ferm amb assegurar que les es decisions i voluntats dels i de les pacients o els seus representants, estiguin garantides. Amb l’objectiu d’evitar un sofriment físic i un patiment innecessari a pacient i familiars, desenvoluparem totes les iniciatives que garanteixin el dret de totes les persones a decidir, reforçar i avalar la labor dels professionals, clarificant situacions i pràctiques sanitàries i fixant deures per a autoritats i centres sanitaris. Una vegada aconseguit i consolidat aquest avanç, els i les socialistes promourem que s’abordi, de forma serena, un debat que ja està viu en la societat, sobre la possible regulació del dret dels i de les pacients amb malalties terminals o invalidants, a obtenir ajuda per a posar fi a la seva vida, actuacions avui en dia tipificades com delictes en el Codi Penal. Donar prioritat a les persones: més atenció, més equitat, més igualtat d’oportunitats

Equitat i cohesió social: els principis bàsics de la convivència Els i les socialistes no podem oblidar la necessària i constant lluita pels valors fonamentals que ens ha caracteritzat com a partit d’esquerra: la lluita per la igualtat, la defensa de la llibertat personal, la igualtat política i la solidaritat social com a valor aglutinador, eina fonamental per a combatre les desigualtats econòmiques i per acabar amb les situacions de vida precàries. Hem de fer efectiu el nostre compromís amb els valors democràtics i les llibertats individuals, traduint aquests ideals en fets que ajudin a millorar la vida de les persones, augmentant els recursos i serveis que assegurin, més si cal, els drets cívics, polítics i socials. Les línies referides a polítiques socials que hem d’impulsar els socialistes de les Illes han de basar-se en la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, sobretot les menys afavorides socialment, així com el manteniment de la lluita contra qualsevol forma de discriminació.

Page 37: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

36

No ha de caure a l’oblit la vocació socialista de lluitar per que els ciutadans tinguin uns vertaders drets socials, que assegurin una vida particular digna, al temps que col�lectivament propugni una societat més cohesionada i igualitària, que des d’uns principis solidaris, ajudi a combatre l’exclusió social al nostre territori, així com cooperant amb altres pobles amb necessitats de desenvolupament. La intolerància a la violència de l'home cap a la dona ha d'estar present a la societat per la qual lluitem. Balears no pot acceptar dels seus ciutadans una mentalitat que disculpi o no condemni aquesta violació de drets fonamentals i els socialistes hem de generar reflexions i actituds educatives per prevenir aquesta lacra social. Igualtat d’oportunitats per a tots: especialment per a les dones El PSIB es compromet a lluitar fermament contra tot tipus de discriminació motivat per l’orientació sexual de les persones. D'igual manera, hem de continuar impulsant les polítiques d’igualtat per a la població gai, lèsbica y transsexual, des del convenciment de construir una societat respectuosa amb les diverses identitats personals. A les Illes Balears no podem permetre situacions d’injustícia en quant a la distribució de prosperitat econòmica i social. Així, els progressius augments de la protecció social ja realitzats no han de ser una meta ja assolida, sinó un camí continuo per avançar en igualtat, fent reals i tangibles els valors socialistes. És el nostre deure impulsar una societat balear a on les dones s’incorporin en igualtat d’oportunitats al món de la feina, de la política, de l’empresa i de la participació a la societat en general. Així mateix també hem de respondre fent polítiques efectives per consolidar el compliment de la Llei d’igualtat entre homes i dones ,promoguda per el Govern Espanyol i la Llei d’Igualtat del Govern Balear, fent realitat la igualtat salarial davant la mateixa feina. El suport i foment per afavorir la participació de la dona en l’àmbit públic, ha de veure's complementat per la promoció de la corresponsabilitat dels homes a l’àmbit de lo privat. Els socialistes hem d’impulsar polítiques que ajudin als ciutadans de les Balears a superar els estereotips de gènere, segons els quals els rols i funcions socials es distribueixen en torn al gènere i no en relació a vàlua, competència i voluntat lliure i personal. Seguirem lluitant per a assolir la plena igualtat en l'àmbit laboral i fomentar les mesures efectives que ajudin les famílies a la conciliació de la vida laboral i familiar, atenent a les característiques específiques de la nostra comunitat i a través d'un acord global entre els diferents agents socials. D'igual manera ens oposarem a la proposta

Page 38: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

37

de la nova directiva europea d'augment de la jornada laboral fins a 65 hores setmanals, pel que representa d'autèntica regressió en els drets socials i un atac directe contra la conciliació de la vida laboral i familiar que defensem. Immigració co-responsable: drets i deures dels immigrants. Cooperació solidària. Els i les socialistes balears, com a pertanyents a un poble de tradició i costums amb una identitat pròpies , però històricament obert a la convivència amb altres cultures, respectem totes les altres cultures que comparteixin els valors democràtics, alhora que rebutgem fermament totes aquelles actituds i costums que es fonamenten en discriminacions i exclusions, especialment per les dones i pels sectors més febles de la població. Sabem que la desigualtat social perjudica la convivència i, al temps, unes correctes polítiques socials ajuden a millorar-la i cohesionar a la societat. Com a partit d’esquerra, el PSIB ha de participar en la construcció d’una societat balear solidària, que col�labori activament amb les polítiques locals i estatals per tal de gestionar el fenomen migratori. Per les i els socialistes la immigració és un desafiament, però també una oportunitat en termes de riquesa cultural, creixement econòmic i estabilitat demogràfica. El nostre ideari progressista ens obliga a no permetre per part de la nostra societat (ara acollidora, altre temps emigrant) cap gest discriminatori, de rebuig o d’exclusió, cap a les persones que provenen d’altres indrets. Per aquests motius, els i les socialistes no hem de promoure ni drets ni deures especials pels immigrants vinguts a la nostra terra, ja que totes les normes i lleis aplicables als ciutadans d’origen balear, també ho són pels immigrants. Considerem que el PSIB-PSOE ha de treballar seriosament perquè l’arribada d’aquestes persones que encarnen tan diverses cultures, comporti una aportació positiva a la nostra societat. Paral�lelament, s’han de desplegar de manera coordinada amb l’Estat i altres comunitats autònomes, mecanismes consensuats per evitar la immigració irregular, el tràfic il�legal de persones, l’explotació sexual de dones i menors i, en definitiva, plantejar estratègies per atendre amb qualitat a tota la ciutadania, potenciant els serveis que configuren l'Estat del Benestar. Per totes les consideracions enunciades, des del Govern de les Illes Balears, els i les socialistes promourem el Pacte per la immigració, per garantir la convivència i el desenvolupament integral de la diversitat de persones que componen la nostra

Page 39: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

38

societat. Així, com exemples de la promoció de la igualtat en drets dels nous residents, apostarem pel seu dret a vot a les eleccions i el dret a descompte de resident en els transports. A més, tenint en compte que la immigració afecta a la pràctica totalitat dels Estats de la Unió Europea, impulsarem un sistema comunitari equilibrat de gestió eficaç de les migracions a partir de la co-responsabilitat, en l'objectiu d'assolir una plena integració de les poblacions nouvingudes , la cohesió de les societats d’acollida, el control dels fluxos migratoris, la lluita contra la immigració il�legals, i les polítiques que afavoreixen el retorn als països d'origen. El nucli fonamental de la convivència: les famílies El respecte i suport a les funcions sociointegradores de les diverses formes de família que es donen a l’actualitat, han de trobar un suport entre els socialistes que creiem en ella com a una unitat bàsica de vertebració social i assentadora dels valors i principis fonamentals de convivència. La família i les seves necessitats, més allà de resultar la mera agrupació d’individus, esdevé un sistema viu i dinàmic, que precisa unes polítiques socials integradores i de múltiple espectre: de suport econòmic, d’habitatge, d’ensenyança, de salut, de serveis socials, de protecció de la infància, de suport a la incorporació sociolaboral de la dona, de lluita contra l’assajament i maltractament masclista, etc. Quan l’edat ha d’ésser motiu d’especial consideració: els nostres joves i la nostra gent gran. Els socialistes de les Illes hem de continuar apostant perquè les diferents administracions competents col�laborin en el treball per la millora de l’educació, l’ocupació, l’esport i l’emancipació dels joves, donant-los suport a trobar habitatge i feina i, en general, promoure l’augment del benestar de tots els nostres ciutadans més joves. De igual forma, les persones majors de les Illes han de sentir el suport dels socialistes en doble sentit: per una part, per amplificar les veus que reclamin atenció a les seves necessitats (vitals, d'oci, de realització personal i d'aprenentatge al llarg de la vida) , per un altre, convidant-los a viure el paper actiu com agents clau que són per la nostra societat, no només pel suport que estan donant activament a les famílies (majors cuidadors de nets), sinó pel dipòsit de saviesa i experiència de vida que tenen i els valors que aporten. Tampoc no hem d'oblidar el potencial valor del voluntariat a la tercera edat.

Page 40: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

39

Sobre aquells que necessiten un poc més d’ajut: discapacitat, dependència i exclusió social A les nostres illes, els socialistes hem d’apostar per construir una societat que minori les desigualtats, al temps que incrementi les oportunitats de tots. Les aspiracions dels ciutadans només han de trobar-se amb les limitacions pròpies del seu esforç i dedicació; apostant per polítiques que compensin les desigualtats, invertint en educació pública i ajuts socials per a aquells que més ho necessiten. Per això, les persones amb qualsevol tipus de discapacitat han de comptar amb el nostre constant suport. Els socialistes de les illes promourem la conjunció d’esforços de les administracions competents perquè el principi d’igualtat d’oportunitats per les persones amb discapacitat sigui real i efectiu. Com a socialistes recolzarem el desplegament i extensió de la “Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència”, aprovada a la darrera legislatura pel Govern de José Luís Rodríguez Zapatero, fent èmfasi tant en la dotació dels ajuts individuals com en la creació de centres de dia i la continuació de la xarxa de residències que ja s’ha iniciat. Gestió més propera als ciutadans: competències, participació, col�laboració i necessària coordinació de les polítiques socials Els socialistes de les Illes – ara més que mai- impulsarem la col�laboració entre les diferents administracions competents per tal de reforçar els serveis de salut, d’educació i de caire social, amb l’objectiu d’atendre amb qualitat a tots els ciutadans. Ens reafirmem en apostar en una política de benestar social des de la integritat i la transversalitat. El benestar social dels ciutadans balears ha de ser producte de la col�laboració del conjunt de la societat amb la totalitat d’un Govern que aposti per les persones, sense deixar aquesta enorme responsabilitat de servei als ciutadans, únicament circumscrita a una Conselleria o Departament. La societat és polièdrica i plural, així com ho són les necessitats socials: el treball pel benestar dels illencs resultaria inabordable si no és fa sumant esforços públics i privats, amb serveis professionalitzats coordinats amb el potencial d’un voluntariat qualificat i organitzat. Si els socialistes creiem en una societat participativa, l’aposta pel voluntariat no s’ha de basar en una perspectiva d’estalviar costs econòmics, s’ha de fonamentar en el

Page 41: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

40

convenciment de que la iniciativa social ha de trobar ajut per desenvolupar-se, possibilitant camí a centenars de persones que volen materialitzar la seva generositat i compromís social. Cultura i identitat en una societat diversa

Quan els socialistes parlem de cultura ens referim a una cultura democràtica i parlar de democràcia en el món cultural és parlar de facilitar l’accés a la cultura a tota la població, però també vol dir treballar, des de les institucions en les quals governem, perquè cultura sigui un mot de significat ampli que aculli les expressions de la comunitat on estan inserides i, a la vegada, ajudi a l’intercanvi i millor coneixement dels pobles entre sí. És per aquest motiu que haurem de treballar perquè els signes identitaris de la nostra cultura es mantinguin com a suport i referent, sense obviar la pluralitat que ens envolta. Això vol dir treballar de manera transversal en tots els camps de l’activitat política i de la gestió, acceptant també la diversitat que ens aporta viure en un mon globalitzat com a element enriquidor de la cultura en els nostres temps. Les tecnologies aparegudes durant el segle XX, des de la ràdio i la televisió fins a la informàtica en el seu sentit més ampli (literatura, fotografia, música, etc.), han significat unes eines magnífiques per tal de democratitzar l’accés a la formació, el coneixement i la cultura. Igualment, aquestes tecnologies s’han convertit en eines de creació a tots els àmbits. Partint del reconeixement de la seva importància com a vehicle de democratització de la cultura i el coneixem i d’expressió de la creativitat, les i els socialistes balears, ens comprometem a fomentar-ne el seus ús, tot vetllant pel dret al accés universal a les mateixes. Els socialistes creiem fermament que els béns culturals que conformen el nostre patrimoni històric s’han de protegir, conservar, investigar, posar en valor i difondre perquè puguin acomplir la seva funció d’explicar les arrels de les nostres característiques com a poble, o sia el nostre desenvolupament econòmic, social i cultural. Per aquest motiu, hem de fer pedagogia i convèncer als nostres conciutadans i conciutadanes de la necessitat de seguir creant el patrimoni que permeti explicar en el futur l’acció humana, considerant-lo una herència que hem rebut i que hem de traspassar enriquida.

Page 42: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

41

Els i les socialistes illencs entenem la importància cabdal dels museus, arxius i biblioteques no sols com a centres dipositaris de béns culturals, sinó com entitats que treballen per al coneixement, la conservació, la transmissió i la difusió del patrimoni cultural. Partint d’aquesta concepció, els i les socialistes farem dels arxius, biblioteques i museus de les Illes Balears canals d’informació a tota la comunitat, que devinguin més propera la cultura i la llengua de les Illes, que fomentin l’ús de l’oci per al cultiu de la imaginació, la creació dels valors universals i els principis de convivència. Volem aquests centres com a eines de democratització de la cultura i del patrimoni, de manera que es garanteixin als ciutadans, vies estables d’accés als béns culturals. Els volem també com a potenciadors de la democràcia cultural, que formin als ciutadans per a ser capaços d’ésser subjectes actius, generadors de continguts, i creadors i conservadors del patrimoni. Des del PSIB-PSOE creiem fonamental el paper de les biblioteques per al foment de la lectura dels més joves, i com a lloc de trobada i participació del conjunt de la població, és per aquesta raó que impulsarem espais bibliotecaris en tots els pobles i els aproparem als barris de les ciutats. Ramon Llull és potser el primer i màxim exponent de la transversalitat de la nostra cultura. Les nostres illes són conegudes arreu del món pel seu atractiu turístic, és cert, però potser ha arribat l'hora d'exhibir també el nostre ric i variat patrimoni cultural i artístic, un llegat inqüestionable que ens ha situat en algunes manifestacions al capdavant de les avantguardes més innovadores i internacionals. La nostra condició insular suposa sovint un obstacle a l'hora de projectar i donar a conèixer el nostre actiu cultural. És per això que les i els socialistes balears ens comprometem a treballar des de totes les institucions que governem, per ocupar el lloc que en matèria de cultura i patrimoni ha d'assolir la Comunitat Autònoma, sempre sobre la base de la interculturalitat inherent a la nostra condició de cruïlla de pobles de la qual ens hem enriquit i que ara cal que oferim a la resta del món, fent de la nostra una cultura sense fronteres. Eivissa fou declarada per la UNESCO Patrimoni de la humanitat al 1998. Aquest reconeixement internacional obliga a tenir especial cura d'aquest bé i, per tant, els i les socialistes des de les institucions promourem que es facin les aportacions econòmiques i es doni l'ajut institucional que requereix la única ciutat Patrimoni de la Humanitat de les Illes Balears.

Page 43: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

42

És sobre els dos eixos, el de la universalitat i el de la identitat, reconeguts en la Llei de normalització lingüística aprovada en el any 1986, sobre els quals hem de treballar per tal de fer de la nostra llengua un instrument de cultura i d'orgull, capaç de conviure en igualtat de condicions amb el castellà, l'altra llengua oficial de la Comunitat Autònoma. Els i les socialistes balears consideren que únicament des de les premisses del respecte a la cooficialitat i de la vigilància en l'ús del català com a llengua pròpia i distintiva del tarannà del poble balear serà possible construir relacions de convivència basades en la igualtat i la integració de totes les persones que viuen i treballen a la nostra comunitat. La normalització lingüística del català ha de ser una realitat en tots els àmbits de la vida social i cultural, per fer possible que, en compliment del nostre Estatut, a les Balears tothom que ho vulgui pugui viure en català. Per això, els i les socialistes, des de el Govern, potenciarem de bell nou el Consell Social de la Llengua Catalana i treballarem per enllestir el Pla de Normalització Lingüística. I retornar a l’Institut Ramon Llull la seva funció d’òrgan comú (amb Andorra i Catalunya) de promoció exterior de la llengua i la cultura. Els i les socialistes balears ens sentim orgullosos de la cultura popular i tradicional de les nostres illes i considerem que ha de ser especialment protegida. Es per aquest motiu que les institucions governades pels socialistes han d’impulsar el desplegament de la Llei de Cultura popular i tradicional de les Illes Balears aprovada pel Parlament fa uns anys que promou la seva protecció, investigació, catalogació i divulgació. En l’actualitat la indústria cultural en és un sector econòmic emergent, amb conseqüència cal considerar-la com a valor actiu social i econòmic. Des de les administracions s’han de activar polítiques que potenciïn el seu teixit productiu, lluny de les polítiques de mecenatge pròpies del segle XIX. La coordinació de les diferents Institucions amb el sector ha d’ésser una eina fonamental, tant per fer una diagnosi global com per la elaboració de una agenda política, integradora i diversa com el mateix món de la cultura. Conjuntament entre totes les Administracions s’ha de donar solució a la mancança de infrastructures culturals, adients amb les noves manifestacions artístiques, tan pel que fa a la creació i a la producció. També la participació i coordinació entre Institucions he de servir per millorar la promoció, difusió i estabilitat de les produccions culturals i artístiques. S’ha de fugir de del tòpic de que les activitats artístiques són de caire lúdic, per part dels professionals que les desenvolupen. És necessari vetllar per el desenvolupament

Page 44: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

43

social i econòmic del artistes i creadors, com a professionals han de tenir el drets i deures com qualsevol treballador, per què això sigui possible serà important arribar a un pacte social. Un model de mitjans de comunicació públics per a les Illes Balears A l’Europa democràtica, la ràdio i la televisió públiques es consideren un servei públic essencial, a través del qual es garanteix l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació, la cultura i l’entreteniment de qualitat. A les Illes Balears, els mitjans de comunicació audiovisuals públics, a més de satisfer aquests drets ciutadans reconeguts a la Constitució, són un element essencial per a la consolidació i difusió de la llengua catalana i de la cultura pròpia, en el marc del respecte a la diversitat de la societat. Els i les socialistes considerem que els mitjans audiovisuals públics han d’exercir les seves funcions amb una gestió dels recursos austera, transparent i eficaç, sotmesa al control públic. Es per això que el model de ràdio i televisió pública que defensem es fonamenta en les següents premisses: 1. Ha d’estar organitzat amb criteris d’independència, professionalitat i viabilitat econòmica. 2. Ha de complir la Directiva del Consell d’Europa 89/552, relativa a la televisió sense fronteres i per fi. 3. Ha de tenir en compte que les ràdios i televisions públiques en llengua catalana que es reben des de fa anys a les Balears gràcies a la iniciativa ciutadana i els posteriors convenis de reciprocitat signats entre els Governs de les Comunitats Autònomes de parla catalana, ja estan arrelades a les Illes Balears, i formen part del patrimoni cultural i comunicatiu dels ciutadans de les Illes Balears. Aquests convenis s’han de renovar d’acord amb la legalitat vigent i en el marc de la Televisió Digital Terrestre. Els i les socialistes tenen el compromís, fet públic en el programa electoral de les darreres eleccions autonòmiques, d’aprovar una nova Llei per la Radio Televisió de les Illes Balears (RTVIB), per la que es regiran les ràdios i les televisions públiques de les Illes , una nova Llei per a un nou model de mitjans de comunicació públics de la Comunitat.

Page 45: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

44

En aquesta Llei, es recolliran les funcions de la ràdio i la televisió públiques que són, entre d’altres: 1. Garantir el dret a la informació veraç, plural i independent dels ciutadans/es de les Illes Balears, consagrada a l’article 20 de la Constitució Espanyola. I garantir la independència professional dels seus treballadors. 2. Produir, editar i difondre una programació diversa i equilibrada per a tot tipus de públic, utilitzant tots els gèneres audiovisuals, amb l’objectiu de satisfer les demandes d'informació , cultura, educació i entreteniment de qualitat de la societat de les Illes Balears. 3. Contribuir a la normalització de la llengua i la cultura pròpia de les Illes Balears, essent el català la llengua vehicular de tota la programació de la Ràdio i la Televisió pública, tot respectant les variants insulars de la llengua. 4. Promoure el pluralisme, la participació i tots els valors constitucionals, garantint l’accés de tots els grups socials i polítics significatius. 5. Reforçar la cohesió social, cultural i els elements que configuren la identitat de les Illes Balears i a l’hora divulgar i potenciar les senyes d’identitat històriques, socials, econòmiques i culturals de cada una de les Illes que formen la Comunitat Autònoma. 6. Impulsar la indústria audiovisual de les Illes Balears i la societat de la informació, i en general la indústria audiovisual en llengua catalana. 7. Garantir la cobertura de la difusió a tots els indrets de les Illes Balears. 8. Actuar com un model socialment reconegut, d’austeritat, eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos, establint els mecanismes de control adients per garantir la suficiència del finançament. Cal, si volem eficiència, austeritat i suficiència financera, considerar les televisions públiques de tots els àmbits de les Illes com un sistema que ha d'evitar les redundàncies i fomentar les sinèrgies. Les i els socialistes considerem que per a garantir l’eficiència i la suficiència financera i definir clarament tant el projecte econòmic, el finançament públic, i les funcions de servei públic lligades les ràdios i televisions públiques s’han de regir en les seves relacions amb els Governs, , per un Contracte Programa. Per garantir l’eficiència dels mitjans públic de comunicació audiovisual que suportaran els Governs, els i les socialistes defensem que el seus costos estiguin dins els

Page 46: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

45

paràmetres del cost mig per habitant que tenen els conjunt de mitjans de comunicació audiovisual públics autonòmics. En la defensa del pluralisme informatiu, el Govern socialista de les Illes Balears, ha adquirit el compromís de presentar una llei del Consell Audiovisual que garanteixi el compliment dels drets constitucionals de la veracitat de la informació i l’eficiència en la gestió dels mitjans audiovisuals públics. EL PSIB-PSOE: UN PARTIT QUE S’ADAPTA ALS CANVIS

ELS VALORS I LES PRIORITATS

Els i les socialistes de les Illes Balears tenim com a valors fonamentals els que consten en els nostres estatuts i que són la recerca de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la solidaritat, la pau i el respecte pel medi ambient, així com la defensa de la personalitat pròpia de les Illes Balears amb una història, cultura i llengua pròpies, que configuren una nacionalitat històrica, dins el marc constitucional. Els resultats de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007 han situat al PSIB-PSOE en front del màxim nombre de responsabilitats de govern mai assumides a la nostra Comunitat. Aquesta realitat ens situa davant un doble compromís: el de treballar amb coratge per portar endavant el projecte socialista en totes aquelles institucions en el govern de les quals participem i el de desenvolupar al màxim la capacitat d’arribar a acords, la tolerància i la flexibilitat per part d’aquells i aquelles socialistes que ocupen càrrecs públics Igualment, aquesta realitat situa al PSIB_PSOE com el garant de les polítiques de progrés en el Govern, els Consells Insulars i els Ajuntaments en el que es governa. El PSIB-PSOE és el partit que assumeix la responsabilitat de donar vertebració i solidesa als pactes de govern que es tenen a les principals institucions de les Illes Balears. Ara més que mai i en aquests propers quatre anys, el PSIB-PSOE ha de saber demostrar l’existència del seu propi espai polític i de consolidar-lo de forma permanent.

Page 47: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

46

Hem d’encarar aquest temps que falta per a 2011 com el termini per consolidar el model polític socialista basat en el reconeixement dels drets socials, la honradesa i l'eficàcia en la gestió , la lluita per a la cohesió social i la igualtat i el creixement sostenible, en totes les seves vessants, que s’haurà de reflectir en el manteniment dels actuals espais de govern i amb la recuperació d’aquells ajuntaments que ara governa el PP. ESCOLTAR A LA GENT Cal no oblidar que el principal objectiu de les polítiques del PSIB-PSOE és donar resposta a les necessitats de la societat, des de els valors que ens son propis. Per acomplir aquest objectiu, s’han d’establir els mecanismes que permetin l’escolta eficaç d’aquestes necessitats. Els socialistes de les Illes Balears han de tenir el ferm propòsit d’escoltar a tothom , sobretot aquells i aquelles que estan exclosos o que no disposen de canals d’interlocució reglats. Els socialistes balears manifesten la seva voluntat decidida de situar les persones com la seva primera prioritat, escoltant les seves necessitats i assegurant l’endegament i la realització de polítiques de govern que proporcionin canvis efectius alhora que promouen l’autonomia dels grups socials en la cerca de solucions. La promoció del debat amb la ciutadania s’ha de fer a través dels sectors professionals i empresarials, de les xarxes i plataformes d’interès ja existent i promovent la presència dels militants del PSIB en tots els àmbits de trobada i d’interlocució existents: sindicats, patronals, moviments socials i entitats ciutadanes. L’exercici de l’escolta ha de tenir el seu reflex en el sí del PSIB-PSOE en un aprofundiment dels mecanismes de debat i de democràcia interna, millorant la comunicació tant vertical com horitzontal dins el partit. Aquest aprofundiment ha d’abastar des de la funció de nodrir ideològicament la gestió dels governs socialistes fins el permanent diàleg per sectors o grups d’interès sobre temes d’actualitat.

Page 48: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

47

MOBILITZACIÓ SOCIAL Els socialistes tenim l’obligació de treballar per aconseguir que tota la ciutadania conegui i desenvolupi al màxim els seus drets cívics, amb especial esment pel que fa a l’expressió de les seves opinions i a la participació electoral. La societat és cada dia més complexa i més plural ja que a les identitats clàssiques, relacionades amb la classe o el territori, s’hi ve a sumar l’aparició de nous grups d'interès i nous nuclis d’identificació política que es vertebren a través de moviments socials o de xarxes informals i espontànies que es relacionen a través d’Internet. Els i les socialistes balears són conscients que la mobilització social és una eina molt adient per demanar majors llibertats, majors drets i per fer respectar els ja adquirits. El PSIB-PSOE en els darrers quatre anys ha sabut estar al costat d’aquestes mobilitzacions quan han tingut com a objectiu lluitar contra la depredació del territori, les mentides orquestrades des dels governs del PP o les decisions que pretenien l’enfrontament entre pobles saltant-se la legalitat internacional. S’ha de recordar que haver sabut estar al costat d’aquests moviments socials, ha contribuït significativament als canvis de govern que s’han produït a les eleccions autonòmiques i municipals en la nostra Comunitat i a l'augment de vots que situa al PSIB com a força més votada a les Illes Balears a les eleccions generals del 9 de març del 2008. No s’ha de perdre de vista però, que els moviments socials són paral�lels a l’acció de partit i el PSIB, en tots els nivells de la seva estructura, ha de saber captar les seves reivindicacions bàsiques i donar respostes eficaces. EL REPTE DE DIGNIFICAR LA VIDA POLÍTICA Igualment, tenim la responsabilitat de fer senyera de la política com eina fonamental pel desenvolupament en pau de la societat i de treballar de valent per a recuperar la confiança de les persones en la política i el sistema polític. Per aconseguir la dignificació de la vida política s’ha d’avançar al menys des de dues perspectives: reivindicant l’orgull de ser socialista i manifestant el doble compromís d’aquells i aquelles que ocupen càrrecs públics. En primer lloc fent palès l’orgull de pertànyer a una organització com la nostra que té una llarga trajectòria d’honradesa i de treball en pro de la societat.

Page 49: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

48

En segon lloc, especialment els i les socialistes que ocupen càrrecs públics, han de fer palès el seu compromís d’aplicar i desenvolupar el projecte socialista amb transparència, honradesa i bon fer, tant pel que fa als resultats de la seva gestió com a la manera d’aconseguir-los. En el cas de que persones vinculades al PSIB trenquin aquest compromís, actuarem decididament aplicant totes les eines de control i disciplinàries de les que disposa el nostre Partit. LES ADAPTACIONS NECESSÀRIES PER A RESPONDRE A LES NECESSITATS DE LA SOCIETAT I A LA VOCACIÓ DE PARTIT MAJORITARI Segurament el partit del segle XXI no se sembla massa al que va néixer a finals del XIX. Però malgrat la crisi de l’associacionisme polític, els canvis socials que s’han produït i la contínua emergència de sistemes organitzats alternatius, tant innovadors com efímers, els i les socialistes considerem al dia d’avui que l’organització política que anomenem partit segueix tenint un paper essencial en l’estructura del sistema democràtic i en la manera que tenim els ciutadans d’elegir els nostres representants en els poders legislatiu i executiu. L’aprovació de l’Estatut Una de les qüestions fonamentals que s’ha aconseguit en els darrers 4 anys gràcies a l’esforç i el treball dels i de les socialistes de Balears, ha estat l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia, que reconeix i reforça l’estructura de la nostra Comunitat Autònoma. Amb aquesta aprovació, els socialistes hem vist materialitzar-se de manera ferma una de les nostres més importants fites. La fragmentació territorial, les singularitats socials de cada un dels nostres pobles, vinculades a cada una de les illes i el sentiment de pertinença insular, fortament arrelat, suposen, sens dubte, elements distintius de la nostra realitat autonòmica. El nou Estatut d’Autonomia ha suposat, a més d’un avanç important en la consolidació del nostre entramat institucional, una clara distinció entre les institucions del Govern i dels Consells, com a conseqüència de la separació de llistes i l’elecció directa dels Consells Insulars i del Parlament. Efectivament, si fins ara una llista unitària Parlament - Consell suposava la coincidència d’interessos electorals i també de responsabilitats de govern, amb la

Page 50: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

49

separació de llistes, la ciutadania té al davant, la necessitat de discernir responsabilitats, per tal de fer una valoració adequada a l’hora d’emetre el seu vot. Sembla clar que, a partir d’aquesta nova realitat, els ciutadans i ciutadanes, a l’hora d’elegir el seu vot, ho faran prenent major consciència de les responsabilitats que té cada institució, de les feines realitzades per cada partit en cada una d’elles i de les persones que els representen. Això ens porta a la necessitat de visualitzar esforços, treballs i resultats del Govern i dels Consells, tot identificant espais propis per a cada una de les institucions, on definir els missatges adequats i establint, des de la capacitat de treball conjunt, les referències que permetin als electors i electores identificar i valorar la feina feta per cada un d’aquests governs. Aconseguir aquesta fita sols serà possible si els socialistes de tots els nivells orgànics fem un esforç per treballar en xarxa, potenciant la coordinació, l'organització, la participació i la comunicació entre els distints nivells dels que es compon el nostre Partit. L’ajust de l’organització del PSIB-PSOE a l’estructura institucional derivada del recentment aprovat Estatut d’Autonomia, fa necessària la separació de Formentera de la Federació Socialista Pitiüsa. Promoure la revalorització de la tasca orgànica. Governar les més importants Institucions de les Illes Balears, (el Govern de les Illes Balears, els quatre Consells insulars, l’Ajuntament de Palma així com en altres municipis importants), ha situat al PSIB-PSOE davant de l’oportunitat i la responsabilitat de dur endavant el projecte de canvi i modernitat que ens va confiar una majoria de ciutadans i ciutadanes a les eleccions del 27 de maig del 2007, revalidat a nivell de l’Estat en les generals del 9 de març del 2008 Aquesta circumstància, més la cohesió interna, els lideratges consolidats i el desenvolupament des de les institucions que governem el projecte que representem, ens ha de permetre encetar una potent tasca d’enfortiment de les organitzacions socialistes, revaloritzant de forma clara la feina orgànica. En aquest sentit, els i les socialistes considerem que els equips de la noves Comissions Executives han de ser triats d’acord als criteris de capacitat, mèrit, sensibilitat i coneixements que sempre s'han tingut en compte i al d’especial dedicació a les

Page 51: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

50

prioritats i objectius del Partit, el que els permeti realitzar la tasca orgànica amb tota eficiència. El Partit dels Socialistes de les Illes Balears és el referent del PSOE a totes les Illes Balears i la seva Comissió Executiva i el seu Consell Polític són els òrgans que exerceixen la direcció política, la funció representativa, la relació amb l’Executiva Federal del partit, impulsen el debat polític i la reflexió a l’àmbit de les Illes Balears, estableixen i coordinen les directrius de la política parlamentaria i assumeixen la coordinació amb les tres Federacions Insulars i amb l’Agrupació Insular de Formentera. Els socialistes i les socialistes de les Illes Balears, considerem que s’ha de fer un esforç per aconseguir la màxima cohesió interna de tota l’organització, fent partícips de les decisions de direcció a totes aquelles persones que tindran responsabilitats en l’aplicació de les polítiques que s’acordin. Considerem que treballar per generar espais de confiança i de compromís mutu esdevé una tasca fonamental per aconseguir un bon govern a nivell orgànic. Amb la finalitat de garantir una Executiva del PSIB-PSOE que exerceixi les seves funcions amb autonomia i respectant aquelles que li són pròpies a les Executives de cada una de les Federacions, es crea una estructura de responsabilitat adient al model que s’està impulsant. La Comissió Executiva del PSIB-PSOE estarà composada tal i com marquen els Estatuts del PSIB-PSOE. Així mateix i seguint el model institucional , s'incorpora de forma directa l’Agrupació Insular de Formentera a tots els òrgans del Partit: Congrés, Consell Polític, Comissió Executiva, i Comissió d’Ètica. Els canvis proposats tenen el seu reflex en el Estatuts del PSIB-PSOE aprovats pel XIè Congrés del PSIB. Objectius i plans de treball del PSIB-PSOE pels propers 4 anys Els i les socialistes de les Illes Balears, fixem el següents objectius pel PSIB –PSOE, a acomplir fins el proper Congrés: Primer objectiu. Militants i simpatitzants: enfortir la seva tasca i augmentar el seu nombre per enfortir el Partit

Page 52: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

51

Per aconseguir els seus objectius el PSIB-PSOE compta amb el conjunt dels seus militants i simpatitzants, els quals han de ser motivats per a participar activament en tots els nivells del partit per aconseguir la seva òptima integració i compromís. Això es farà prestant la màxima atenció a les Agrupacions. Les importants responsabilitats institucionals assolides pel PSIB-PSOE després de les darreres eleccions autonòmiques, insulars , insulars i municipals , no semblem correspondrà amb el seu nombre de militants i simpatitzants. Així les Illes Balears compten aproximadament amb 780.000 electors i disposem de 6500 afiliats i simpatitzants, el que representa menys de l’1% sobre el nombre total d’electors. A partir d’aquestes realitats es fa necessari realitzar intenses polítiques d’incorporació de nous afiliats i simpatitzants, que incrementin l’arrelament social del PSIB i donin continuïtat al projecte de modernització, canvi i progrés liderat pels socialistes a les principals institucions illenques. Per aconseguir aquest propòsit, el XIè. Congrés del PSIB insta a la Comissió Executiva perquè defineixi, amb l’activa participació de les Federacions Insulars, un Pla d’Enfortiment del Partit, els propòsits generals del qual seran: Primer. Duplicar en el període comprès entre el XIè i el XIIè congrés el nombre de militants i simpatitzants socialistes, amb especial atenció a les zones amb un important pes específic electoral. i en els joves, ja que son des de 2004 una raó fonamental de l'increment en vots del partit Segon. Potenciar les organitzacions territorials i sectorials per que puguin desenvolupar les seves funcions i competències amb la major eficàcia, assegurant el màxim nivell de democràcia interna que faciliti vies d’integració efectives i permanents. Tercer. Obrir noves vies de participació política promovent la utilització de les noves tecnologies per aconseguir augmentar el nombre d’afiliats i simpatitzants i millorar la informació que la societat té del PSIB-PSOE. Segon objectiu: Augmentar la participació dels socialistes a la societat L’assumpció de grans responsabilitats a nivell institucional, fa que es corri el risc de descuidar la nostra presència social, que tenim al participar en els grups i les activitats que es desenvolupen en el nostre entorn social (associacionisme veïnal, esportiu o d’oci).

Page 53: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

52

Perdre el vincle amb la societat no ens permet d’oferir als companys amb responsabilitats institucionals un bon coneixement de la geografia social on les decisions de govern esdevenen importants, alhora que ens impedeix transmetre l'adequada informació als nostres conciutadans. Per tant, ser presents en l’entramat associatiu del nostre municipi o comunitat es planteja com un objectiu estratègic per a conèixer millor la societat en la que vivim, les seves necessitats i les seves aspiracions. Igualment, la presència associativa ha de servir també per a transmetre al teixit social les nostres idees i propostes, influint per tant en la generació de l’opinió pública. El partit socialista té les seves arrels en el segle XIX i d'aleshores ençà ha volgut sempre estar a l'avantguarda dels drets cívics. Les noves tecnologies obren un nou món de possibilitats a la participació de la ciutadania en les qüestions de l'afecten. Amb la seva voluntat d'avantguarda, el PSIB-PSOE es compromet a posar en marxa nous mecanismes de participació de la militància però també de les persones que hi simpatitzen; nous mecanismes basats en les possibilitats que donen les TIC: xarxes socials, debats en línia, blogs de militància,.... No es pot pensar que podem augmentar la nostra presència en la societat i l'entorn que ens envolta, sense planificar i promocionar l’ús de les eines que la xarxa ens facilita. En efecte, en un mon en el que el 90% dels menors de 30 anys es connecten cada dia a internet, al manco una vegada, els socialistes necessitem ser-hi presents, de manera permanent i estratègica a espais com YOUTUBE, FLICKR, FACEBOOK, i altres xarxes socials. L’ús dels blogs, wikis, etc, han de ser costum si volem que la nostra presència social sigui real. Tercer objectiu: Treballar per conèixer i eixamplar la base electoral, promovent la figura del coordinador/ de la coordinadora de secció electoral. Les campanyes electorals tenen un abans i un després. En la fase prèvia hem d’haver treballat amb les dades de les campanyes anteriors i tenir definits els objectius que ens proposem en els diferents districtes i seccions, i en la fase posterior, hem d’analitzar els resultats i veure el grau de compliment dels objectius i els motius i circumstàncies que han operat en el procés electoral. És qüestió de ser capaços d’identificar on són els nostres votants i on són els nostres votants potencials i com podem convertir un elector en potència en un elector convençut.

Page 54: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

53

Per aconseguir l’objectiu de conèixer i eixamplar la nostra base electoral, els i les socialistes, instem a la Comissió Executiva perquè dugui a terme un pla de feina de les seccions electorals . Aquest pla, l’origen del qual, és un mandat del 37e. Congrés Federal, es desenvoluparà en el marc del pla federal i tindrà dos objectius fonamentals. El primer, promoure les diferents àrees o zones d’interès, anomenades ZIP, fent incís en les tasques d’anàlisi i comparació dels resultats electorals als diferents comicis. El segon objectiu, és la creació d’una xarxa de coordinadors/ores de Secció Electoral, responsables que treballant molt a prop del territori, actuïn com agents electorals permanents, interlocutors socials i eixos en els que pivoti una part significativa de l’activitat del Partit. Es tracta, sense dubte, d’un esforç important ja que hem de poder arribar a cobrir amb coordinadors les 604 seccions electorals de les Illes Balears però, per la seva importància en la tasca del Partit, es planteja com clara prioritat en la tasca orgànica pel present mandat. Totes les agrupacions municipals i de districte, sota la direcció política i orgànica de les seves respectives Federacions Insulars, han de prioritzar tenir aquesta xarxa de coordinadors de seccions electorals i, alhora, donar-li el màxim suport, informació, formació, així com les eines per millorar el desenvolupament de les seves responsabilitats. Altres plans de treball per complir els objectius marcats Pla de feina d’identificació i dinamització de grups i sectors. Aquest pla, coordinat per cada una de les federacions insulars i elaborat per les agrupacions municipals i de districte, rebrà el suport de la Comissió Executiva del PSIB, tenint com a primer objectiu la identificació dels grups que a cada municipi participen de la dinamització d’aquest, amb la finalitat d’establir el recolzament necessari per potenciar les activitats que desenvolupen i apropar-se a les persones que són responsables d’aquests grups. El segon objectiu d’aquest pla és la dinamització sectorial que es durà a terme a través de les organitzacions sectorials de les Federacions Insulars que seran els responsables de la dinamització sectorial. Cada un d’ells elaborarà un pla específic d’actuació, fent especial incís en propiciar l’acostament de persones independents i així facilitar també l’obertura del partit a la societat.

Page 55: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

54

Dins l’àmbit de la Comissió Executiva del PSIB s’establiran les Organitzacions Sectorials que actuaran fixant les prioritats de cada àmbit i coordinant les sectorials de les Federacions Insulars. Pla de promoció de la participació a la xarxa. Aquest pla que es coordinarà amb el Pla de Modernització de les Agrupacions ja posat en marxa, potenciarà un portal integrador dels diferents webs i blogs del Partit, com a eina fonamental de comunicació entre tots els militants i simpatitzants i unificarà la base de dades conjunta, entre tots els àmbits orgànics respectant cada un d’ells els seus nivells de responsabilitat tant horitzontalment com verticalment. Pla de preservació del llegat històric i de patrimonialització del Partit. Sembla que ha arribat el moment d’actuar de manera decidida per a la preservació del llegat històric del Partit. La feina de cada dia, les prioritats del moment, han fet que no s’hagi donat la importància deguda al llegat dels socialistes balears. Llegat no solament documental, sinó també d’experiències vitals que una organització com la nostra, de trajectòria més que centenària, ha de preservar. Davant aquesta situació, i en un moment com l’actual d’especial bonança pel Partit, es fa especialment necessari aprofitar de la manera més eficient els recursos disponibles per a dissenyar i executar un Pla a mig i llarg termini de patrimonalització del Partit, als seus diferents nivells. En aquest sentit el XIè. Congrés del PSIB mandata a la Comissió Executiva de PSIB-PSOE per que elabori, i presenti a la consideració del Consell Polític de Partit, l’esmentat Pla al que es vincularan les actuacions i iniciatives que totes les organitzacions del PSIB, als diferents nivells, hagin de realitzar. Les Federacions i l'Agrupació Insular, les Agrupacions Municipals i de Districte, i les JSIB, s’ajustaran a les determinacions d’aquest Pla, per la qual cosa la Comissió Executiva del PSIB adoptarà les mesures necessàries. L’organització del partit a les grans ciutats: un nou i més eficient model d’organització dels socialistes a Palma Els i les socialistes de balears reconeixem la importància de l’acció municipal com a graó fonamental per a la resolució dels problemes de la ciutadania i la considerem com un dels eixos d’actuació pels propers quatre anys. Tot i així, l’estructura actual del Partit a les grans ciutats, s’allunya molt de la realitat de la ciutats, ja que no existeix un òrgan encarregat de relacionar-se amb el Grup municipal i d’elaborar propostes per a la ciutat o de relacionar-se amb els col�lectius que tenen com a base territorial el municipi.

Page 56: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

55

Per altra part, les grans ciutats han experimentat fenòmens de descentralització o desconcentració cap a àmbits més reduïts i més eficaços per a la prestació de serveis i de govern de la ciutat, com són els districtes. En el cas de Palma i des de fa prop de tres anys, la ciutat compta amb cinc d’ells, en una aplicació de la Llei de Grans Ciutats poc racional, feta de manera partidista per l'anterior govern municipal del PP i amb el rebuig de la resta de forces polítiques (PSOE, PSM, EU), que ara, sota un govern de majoria socialista, es planteja revisar. Per tot això, els i les socialistes hem de fixar-nos com una prioritat l’establiment d’aquells mecanismes que ens permetin identificar de forma precisa i ràpida els problemes i les necessitats de la ciutadania, dissenyar i proposar respostes als mateixos i ser capaços d’executar-les amb eficàcia. La recuperació del govern socialista a Ciutat ens ha de fer tenir especial esment a Palma, millorant els mecanismes de presència i diàleg amb el conjunt de la seva societat. En aquesta tasca, tan l'Agrupació Municipal de Palma com les agrupacions de districte que la conformen, comptaran amb el suport orgànic dels diferents nivells del Partit. La importància de Palma des d’un punt de vist polític i electoral és indubtable. Prop de quaranta per cent de la població de Mallorca és a la capital de les Illes Balears el que fa necessari un tractament singular que ja té a nivell institucional amb l’aplicació de la Llei de Règim Local de l’Estat, així com de la Llei de Capitalitat de les Illes Balears. Ara, s’evidencia arreu de l’Estat -com així ho han recollit les recents resolucions del XXXVII Congrés Federal del PSOE- la necessitat de recuperar un potent àmbit polític i orgànic de referència pel conjunt de Ciutat: l'Agrupació municipal de Palma. Per tot això, la Federació Socialista de Mallorca, d'acord amb la Executiva del PSIB i la Federal, elaborarà un Pla d'adequació de l'actual estructura orgànica de Palma. Les Joventuts Socialistes Des de les eleccions de l’any 2004, el vot de la gent jove, sobretot d’aquells que voten per primera vegada ha anat en augment i ha estat una de les raons de l’increment del suport social que ha tingut el Partit Socialista. Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB), és l’organització juvenil dels socialistes illencs, que des de la independència orgànica i el ferma convenciment de

Page 57: Resolucion XI Congreso

Resolucions XI Congrés PSIB-PSOE

56

l’ideari socialista, vol seguir establint ponts de diàleg i de comunicació permanent amb els col�lectius juvenils i amb els joves en particular. Els i les socialistes volem seguir traslladant el nostre missatge al a traves de les JSIB, que són l'organització juvenil del PSIB i fent de les JSIB l'interlocutor vàlid del PSIB amb el jovent i el seu teixit associatiu. Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears són les responsables de la coordinació de les diferents joventuts socialistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, articulant les seves actuacions en coordinació amb aquestes. Els i les socialistes desitgem que les Joventuts Socialistes de les Illes Balears tinguin una plena implantació en tot el territori balear, constituint-se com el referent polític pel conjunt de la joventut illenca. La creació d’aquest referent ha de venir dotat d’una sèrie de recursos que facin possible la feina dels nostres joves a les diferents illes. El PSIB-PSOE es compromet a col�laborar amb als i les joves socialistes a l’enfortiment de la seva organització i la promoció del seu missatge, proporcionant autonomia i pressupost propi. Altres propostes per la millor organització del Partit Des de fa anys el Partit va crear el Centre d’Estudis Gabriel Alomar, constituït en forma de Fundació, com a entitat de reflexió política i formació. La seva trajectòria de desenvolupament ha estat molt desigual i el coneixement que de les seves activitats tenen la generalitat dels militants i simpatitzants, és molt limitada. Per aquests motius, sembla necessari revitalitzar el Centre d’estudis Gabriel Alomar, com ens de referència a totes les Illes Balears, de pensament polític, de caire permanent, en el PSIB-PSOE, d’ impuls de formació, i de protecció del llegat històric. La Fundació Gabriel Alomar ha de tenir una estreta coordinació amb la Fundació que s’està promovent des del PSOE, per tal d’aconseguir una millor eficàcia i, sobretot, una major projecció ideològica.