XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a...

6
Sabadell, 13 de juny de 2013 Amb la col·laboració de: XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT RECERCA I INNOVACIÓ EN QUALITAT Organitzen:

Transcript of XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a...

Page 1: XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a Europa: resultats del projecte DUQUE”. 17:30 - ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS

Sabadell, 13 de juny de 2013

Amb la col·laboració de:

XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT RECERCA I INNOVACIÓ EN QUALITAT

Organitzen:

Page 2: XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a Europa: resultats del projecte DUQUE”. 17:30 - ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS

XV Jornada Anual de la Societat Catalana de Qualitat RECERCA I INNOVACIÓ EN QUALITAT Sabadell, 13 de juny de 2013

PRESENTACIÓ

La XV Jornada Anual de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, abordarà aquest any el tema del Paper de la recerca i la innovació en la qualitat assistencial. I ho farà en els dos grans àmbits en què aquesta es pot desenvolupar a la pràctica: l’àmbit de l’assistència hospitalària i el de l’atenció primària. En ambdós casos els esforços per introduir la cultura de “Qualitat” han estat cada vegada més reeixits en el nostre medi. La Societat Catalana de Qualitat Assistencial, fundada l’any 1998, ha actuat com un element catalitzador per conduir les iniciatives per donar-la a co-nèixer en tot el territori, a través de Jornades Anuals com aquesta, que se celebren des de l’any 2001 amb creixent repercussió. El manteniment d’una activitat en Recerca i Innovació adequades, és un repte difícil d’assumir en aquests moments, i encara ho pot ser més en tot els aspectes que abasta la Qualitat (l’assistència mèdica i infermera, la gestió, la informació, la vessant tècnica, l’estandardització d’aquestes tècniques i procediments, la continuïtat de les cures, l’avaluació de la resposta terapèutica, l’optimització de recursos, etc.), així com de la segu-retat del pacient. Estem convençuts que la qualitat dels ponents farà que els temes inclosos en el programa, siguin tractats a satisfacció de tots els assistents.

PROGRAMA

8:30 - Recollida de documentació

9:00 - INAUGURACIÓ I PRESENTACIÓ Roser Vallès i Navarro Directora General de Ordenació i Regulació Sanitaria Àngel Vidal i Milla President de la SCQA Joan Martí i López Director Executiu Hospital PTS-HU

9:30 - CONFERÈNCIA INAUGURALJosep Mª Argimón Conseller Delegat de l’Agencia d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut “Innovació en gestió i qualitat a l’AQuAS”

10:00 - SESSIÓ DE PRESENTACIÓ COMUNICACIONS ORALS ESCOLLIDES (7)

Page 3: XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a Europa: resultats del projecte DUQUE”. 17:30 - ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS

11:00 - DESCANS I CAFÈ

11:30 - 1a TAULA RODONA: “Recerca i Innovació en Qualitat a l’Atenció Hospitalària” Moderadora: Manoli Macarro. Coordinadora Assitencial projecte SICLO

1. Lourdes Pastor Cap d’Àrea d’Infermeria. Hospital Universitari Bellvitge. “Implantació d’un nou programa per la millora qualitativa i la estandarditza-ció en les cures d’infermeria”.

2. Mercedes JabaleraDirectora de Planificació, Seguretat i Qualitat. Hospital San Joan de Déu. “In-novació en seguretat del pacient durant el procés quirúrgic”.

3. Xavier Castells Cap del Servei d'Epidemiologia i Avaluació Hospital del Mar - Parc de Salut Mar. "Com incentivar l'avaluació de serveis sanitaris per la millora de la qualitat assistencial: l'experiència del Parc de Salut Mar".

4. Yolanda Canet Cap del Servei o Metge Especialista en Obstetrícia i Perinatologia. Parc Taulí Sabadell-Hospital Universitari. “Qualitat e Innovació en l’assistència al part natural”.

5. Jordi Serrano Universitat Politècnica de Catalunya. "Qualitat i publicacions científiques: les dades de recerca com a complement de la publicació científica".

13:30 - DINAR

15:15 - 2a TAULA RODONA: “Recerca i Innovació en Qualitat a l’Atenció Primària”Moderador: Òscar Solans. Director del SAP del Vallès Occidental. ICS.

1. Arantxa Catalán“Estàndards de Qualitat en la Prescripció Farmacèutica en AP “.

2. Montserrat Gens Directora EAP Salou. Grup de Treball de Qualitat i Seguretat de la CAMFIC. “La CAMFIC com a element facilitador per la Acreditació a l’Atenció Primària”

3. Ana NovoaEspecialista en Salut Pública. Servei de Sistemes d'Informació Sanitària. Agèn-cia Salut Pública de Barcelona."Apropant-se a l'estat de salut de la població de referència i els seus determi-nants. L'InfoABS com a eina a l'Atenció Primària" .

4. Josep Mª. BonetResponsable assistencial SAP Vallès Occidental.

Page 4: XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a Europa: resultats del projecte DUQUE”. 17:30 - ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS

"Central de comunicacions d’enviament de proves clíniques SMS".

16:45 - CONFERÈNCIA DE CLOENDA Presentació: Manel Santiñà

Conferenciant: Rosa Suñol “Efectivitat dels sistemes de qualitat a Europa: resultats del projecte DUQUE”.

17:30 - ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMISÀngel Vidal. President SCQA Joan Martí. Director Executiu Parc Taulí Sabadell-Hospital Universitari

COMITÈ ORGANITZADOR

Joan Martí Lydia Padró Pablo Hernando Montserrat Oliveras Ángel Vidal Manel Santiñà Romà Baraibar

COMITÈ CIENTÍFIC

Ignasi Arbusà Carme Mompó Andreu Aloy Montserrat Gens Joan Ribas Salut González Fernando Vilanova Maria José Bueno Josefa Rivera Antoni Nogueras Manoli Macarro

JUNTA DIRECTIVA SCQA

President: Àngel Vidal Vicepresidenta: Montserrat Oliveras Secretari: Ignasi Arbusà Tresorera: Carme Mompó Vocal 1r.: Montserrat Gens Vocal 2n.: Andreu Aloy Vocal 3r.: Joan Ribas

Page 5: XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a Europa: resultats del projecte DUQUE”. 17:30 - ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS

Vocal 4t.: Salut González Vocal 5è.: Manel Santiñà Vocal 6è.: Fernando Vilanova

Dirigit a:

Tots els professionals de la Salut que, des de diversos àmbits i nivells sanitaris, tinguin in-terès per la Qualitat

Lloc:

Parc Taulí Sabadell – Hospital Universitari Auditori Parc Taulí, 1 08208 Sabadell

Comunicacions i Pòsters:

S’acceptaran comunicacions tipus “pòster”, amb data límit 1 de Maig, si volen compe-tir per la seva presentació oral i abans del 15 de Maig si no ho fan. Mida 90 x 150 cm. El pòster haurà d’estar estructurat de la manera següent: - Introducció i Objectius - Material i Mètode - Resultats - Conclusions - Referències Bibliogràfiques

El primer autor és imprescindible que estigui inscrit a la Jornada. Enviar el pòster en format electrònic al mail: [email protected]. L’acceptació es comunicarà abans del 31 de Maig. Les comunicacions orals tindran 7’ de temps per la seva exposició, estaran estructura-des de la mateixa manera que els pòsters i se seleccionaran entre els millor d’ells, per ser exposades en la Sessió de Comunicacions Orals. L’encarregat de exposar-la haurà d’estar inscrit. La decisió es comunicarà als autors abans del 15 de Maig.

Inscripcions:

Srta. Esther Freixa Mail: [email protected]

Preu:

Socis de la SCQA i Professionals de Parc Taulí Sabadell – Hospital Universitari: 100 €

Page 6: XV JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT … · “Efectivitat dels sistemes de qualitat a Europa: resultats del projecte DUQUE”. 17:30 - ACTE DE CLOENDA I LLIURAMENT DE PREMIS

Residents: 50 € No Socis: 150 €

Com arribar:

Autobús: línies 7, 9, 10, 11, 23, 80 –TUS- Transport urbà de Sabadell

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: l'estació més propera és la de Sabadell Centre, des d'on es poden agafar les línies d'autobusos 10 i 80.

Renfe: l'estació més propera és l'estació centre des d'on es pot agafar la línia d'autobús 10.

Taxi: Les estacions de ferrocarrils esmentades disposen d'una parada de taxis.

Cotxe: Autopista C-58 -Sortida Sabadell Sud- - Gran Via Sortida 6