Blocs de Llenguatge

download Blocs de Llenguatge

of 90

 • date post

  06-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  3.920
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Blocs de Llenguatge

 • 1. BLOCS DELLENGUATGE

2. ATENCI A LES NECESSITATS DE COMUNICACI, LLENGUATGE I PARLA

 • - Treball prioritari des del CREDA
 • Cal un programa de recolzament des de
 • laula en els casos que hi ha un problemamotor.

Estimular lorganitzaci del sistema fonolgic per tal dajudar-lo a establir contrastos i a eliminar la inestabilitat. Bloc 6 Programa individual per al desenvolupament fonolgic Bloc 7 Programa individual destimulaci articulatria - Entorn escolar - 3-4 anys: Treball a laula - 4 anys i poc progrs: treball en petit grup Afavorir lorganitzaci del sistema fonolgic. Bloc 5 Programa destimulaci per al desenvolupament fonolgic PARLA - Entorn escolar Facilitar el desenvolupament lingstic creant entorns comunicatius i faciliten ajuda. Bloc 4 Programa destimulaci global del llenguatge

 • CREDA quan el greu retard demana
 • una intervenci molt planificada i amb
 • objectius lingstics especfics.
 • - Entorn escolar facilita

Facilitar ls del llenguatge mitjanant la interacci qualitativa en diferents i variats contextos per tal que permetin ladquisici progressiva destructures lingstiques.Bloc 3Programa especfic estimulaci lingstica LLENGUATGE

 • - Entorn escolar
 • CREDA en cas que el desenvolupament
 • lingstic estigui molt allunyat de les seves
 • possibilitats comunicatives i cognitives.

Facilitar el desenvolupament cognitiu i comunicatiu mitjanant la planificaci dactuacions que facilitin laccs a moltes experincies, un entorn ric en llenguatge i facilitador dinteraccions. Bloc 2 Programa destimulaci global Programa especfic dificultats cognitives LLENGUATGE + COGNICI - Entorn escolar - CREDA en cas de p. auditiva afegida. Desenvolupar necessitats comunicatives i facilitar-ne la seva expressi mitjanant la interacci qualitativa. Bloc 1 Programa especfic de comunicaci. COMUNICACI MBIT DINTERVENCI OBJECTIUS DEL PROGRAMA ASPECTE AFECTAT 3. BLOC 1

 • PROGRAMA ESPECFIC DE
 • COMUNICACI

4. Alumnes a qui va adreat

 • Sn alumnes amb dificultats importants de relaci.
 • Tenen poca iniciativa per la comunicaci.
 • Dificultats per entendre ls del llenguatge.
 • Comprensi limitada i lligada al context.
 • Poc inters pels intercanvis amb els altres.
 • Dificultats per establir contacte visual.
 • Latenci pot ser dispersa o massa focalitzada.
 • Expressi facial pobre.
 • Els pocs intents comunicatius solen ser gestuals i es generen a
 • partir de les necessitats bsiques.
 • Poden haver-hi comportaments rituals, etc.

5. PERFIL COMUNICATIU I LINGSTIC DE LES DIFICULTATS DE COMUNICACI I S DE LLENGUATGE M. Claustre Cardona i Pera

 • El ms important s ajudar-los a
 • establir vincles afectius . Cal incidir en
 • desenvolupar la capacitat datenci
 • conjunta, afavorir totes aquelles
 • situacions que puguin ser comunicatives
 • i significatives.
 • s important de:
 • - Mostrar una actitud afectuosa i
 • dacolliment.
 • - Seguir les iniciatives i fomentar la
 • interacci
 • - Ajudar-lo a completar les accions
 • que mostra intenci de dur a terme.
 • - Atribuir intenci comunicativa a les
 • accions que fa el nen i verbalitzar-les.
 • - Crear situacions de sorpresa: fer una
 • cosa diferent del que ell pugui esperar
 • ( no llenar la pilota...).
 • - s important de no anticipar-se a les
 • seves demandes, si b sha de tenir
 • cura de la manera que es fa i quan
 • es fa
 • Insistncia en les rutines.
 • Els canvis poden crear
 • angoixa.
 • - Inters limitat per segons
 • quines activitats i implicaci
 • obsessiva en algunes
 • determinades
 • - Poden mostrar facilitat
 • per algunes coses:
 • nombres, lletres..
 • - Ms preocupaci pels
 • objectes o per parts dels
 • objectes que no en les
 • persones.

Adquisici lenta dels sons de laparla

 • - Manifestacions
 • diferents depenent
 • de lafectaci
 • comunicativa.
 • Es pot donar
 • ecollia o
 • expressions
 • idiosincrtiques
 • Caracterstiques:
 • Es pot donar un ventall
 • de comportaments amb la
 • caracterstica de
 • dificultats de relaci amb
 • els altres (desinters per a
 • la comunicaci, per a fer
 • amics...)
 • -Es poden trobar
 • dificultats importants
 • datenci conjunta o
 • comportaments ms lleus
 • (anar a la seva).
 • -Mostren una manca
 • dinters per les
 • persones mentre que es
 • senten atrets pels
 • objectes i els sons
 • mecnics
 • -Fan demandes, per
 • estan molt lligades a la
 • satisfacci de les seves
 • necessitats bsiques.

NECESSITATS COMUNICATIVES I LINGSTIQUES Coneix. del mn Forma (Fonologia) Forma (Morfosintaxi) Comunicaci i s de llenguatge 6. OBJECTIUS

 • Establir vincles afectius estables amb mestres i companys.
 • Desenvolupar la capacitat datenci mtua per afavorir que els altres arribin a ser significatius i subjectes de comunicaci.
 • Desenvolupar la capacitat datenci cap a elements de lentorn.
 • Afavorir que la capacitat datenci conjunta pugui donar-se en situaci de grup, per aprofitar la interacci entre iguals
 • Aconseguir que les interaccions amb els altres responguin a un propsit, tinguin un significat compartit i esdevinguin actes de comunicaci.

7. Orientacions generals.

 • Mostrar una actitud afectuosa i dacolliment.
 • Mantenir una actitud dobservaci i escolta.
 • Trobar la ubicaci fsica que faciliti la comunicaci.
 • Seguir la iniciativa i fomentar la interacci.
 • Interpretar les seves accions i respondre-hi.
 • Ajudar-lo a completar les accions que inicia.
 • Atribuir funcionalitat a les accions i verbalitzar-ho.
 • Adrear-shi amb frases senzilles i lligades a lacci immediata.
 • Donar temps perqu doni les seves respostes.
 • Fomentar la imitaci de models i la iniciaci al joc simblic.
 • Cal prestar atenci al clima de laula i a la dinmica organitzativa.
 • Disposar dun plaf on hi hagi establert lhorari de les activitats.

8. Idees bsiques en relaci amb la proposta didctica

 • Referents curriculars:
 • Treball en relaci als hbits, manifestaci
 • democions, collaboraci i relaci afectiva amb
 • mestres i companys, comunicar-se.

9. Proposta didctica Festes Gesti de conflictes

 • Altres situacions escolars

Joc psicomotor Conte Can

 • Relacionades amb el
 • desenvolupament dactivitats

Sobreinterpretaci.Lexpressi valorativa delogi i confirmaci. Lespera estructurada. Entrades i sortides Rebuda i inici/acabament de la jornada Canvis dactivitat Esmorzar i esbarjo

 • Relacionades amb la vida de
 • laula

Situacions Educatives i Estratgies 10. Estratgies educativesdinteracci verbal

 • Sobreinterpretaci:
 • Atribuci de significat a les actuacions verbals i no verbals de lalumne

11. Estratgies educativesdinteracci verbal

 • Expressions valoratives:
  • -Elogi i confirmaci
   • Nen: menjava sopa.I era de fusta?
   • Mestre: Hm... Que bona!s clar que s, de fusta.
  • -Vetllar els aspectes dautoestima.
   • Sempre s ms positiu assenyalar el cam que cal seguir que no pas tancar les portes per les quals no es pot passar.

12. Recursos

 • Permetre-li parlar dels seus interessos, limitant-li el temps dexposici
 • ianimat els companys a que tamb parlin dels seus.
 • Ordenar les seves explicacions. Pot ajudar acostumar-los a explicar-
 • se amb un llapis i paper.
 • En la majoria de nens, lecollia apareix en moments destrs, espais
 • de temps no estructurats, quan tenen masses estmuls que no poden
 • controlar, etc caldr localitzar la font destrs, organitzar-li el temps
 • lliure, controlar els estmuls externs (excs de llum o de sorolls o
 • persones), simplificar el llenguatge, reduir les frases o seqenciar la
 • demanda en petit