LES FONAMENTACIONS ACTUALS DE LA COMPTABILITAT I L ... les fonamentacions actuals de la...

download LES FONAMENTACIONS ACTUALS DE LA COMPTABILITAT I L ... les fonamentacions actuals de la comptabilitat

of 68

 • date post

  04-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LES FONAMENTACIONS ACTUALS DE LA COMPTABILITAT I L ... les fonamentacions actuals de la...

 • 149

  LES FONAMENTACIONS ACTUALS DE LA COMPTABILITAT I L’AUDITORIA SOCIAL (CAS)

  ÍNDEX ANALÍTIC DE LA SEGONA PART

  ELS ENFOCAMENTS TEÒRICS DE LA CAS I LES PERSPECTIVES

  PRÀCTIQUES D'APLICACIÓ............................................................................................................ 153

  1. INTRODUCCIÓ .....................................................................................................................153

  2. DENOMINACIONS I PERSPECTIVES METODOLÒGIQUES..........................................154

  3. RESUM DELS DIFERENTS ENFOCAMENTS A L'ENTORN

  DEL SOCIAL ACCOUNTING ................................................................................................156

  4. TRES NIVELLS DE POSSIBLES PERSPECTIVES SOBRE COMPTABILITAT

  SOCIAL..................................................................................................................................158

  4.1 UNA PERSPECTIVA DE STAKEHOLDER ......................................................................158

  4.2 UNA PERSPECTIVA D'ACCOUNTABILITY....................................................................158

  4.3 UNA PERSPECTIVA POLYVOCAL CITIZENSHIP .........................................................159

  ELEMENTS BÀSICS DE LA TEORIA DELS STAKEHOLDERS ................................................... 165

  1. INTRODUCCIÓ .....................................................................................................................165

  2. ELS OBJECTIUS PRIMARIS................................................................................................166

  3. ELS OBJECTIUS SECUNDARIS..........................................................................................167

  4. L'ORGANITZACIÓ COM UN NEXE DE CONTRACTES..................................................168

  5. ELS STAKEHOLDERS VINCULATS AMB L'ENTORN......................................................169

  5.1 ELS PROPIETARIS ...........................................................................................................169

  5.2 ELS CLIENTS....................................................................................................................170

  5.3 LA COMUNITAT LOCAL ................................................................................................171

  6. ELS STAKEHOLDERS VINCULATS AMB EL PROCÉS....................................................172

  6.1 ELS TREBALLADORS .....................................................................................................172

  6.2 ELS PROVEÏDORS ...........................................................................................................173

  7. MESURA DEL GRAU D'ACOMPLIMENT I SUPERVISIÓ DELS CONTRACTES AMB

  ELS STAKEHOLDERS ..........................................................................................................175

  8. VALORACIÓ CRÍTICA DE LA TEORIA DELS STAKEHOLDERS ...................................175

  8.1 LES QUATRE HIPÒTESIS BÀSIQUES ...........................................................................176

  9. L'ENFOCAMENT DELS STAKEHOLDERS COM UNA APLICACIÓ PRÒPIA DE LA

  SOCIETAT DEL CONEIXEMENT......................................................................................177

 • 150

  LA COMPTABILITAT SOCIAL I EL CORPORATE CITIZENSHIP ............................................. 179

  1. LA COMPTABILITAT SOCIAL I ELS CODIS DE GOVERN DE LES SOCIETATS .......182

  2. L’INFORME DE LA COMISSIÓ ESPECIAL PER A L’ESTUDI D’UN CODI ÈTIC DELS

  CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ DE LES SOCIETATS COTITZADES A BORSA. .....183

  EL MODEL DEL CENTRE INFO SUISSE DE FRIBURG .............................................................. 187

  1. EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE..........................................................................187

  1.1 DIMENSIÓ MEDIAMBIENTAL I DIMENSIÓ ECONÒMICA.......................................189

  1.2 DIMENSIÓ SOCIAL I DIMENSIÓ MEDIAMBIENTAL ................................................189

  2. LES EMPRESES I EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ..........................................190

  3. MÈTODE I CRITERIS D’ANÀLISI......................................................................................190

  3.1 CRITERIS MEDIAMBIENTALS ......................................................................................191

  3.2 CRITERIS SOCIALS .........................................................................................................191

  3.3 CRITERIS DE TENDÈNCIA.............................................................................................191

  3.4 MÈTODE DE TREBALL I FONTS D’INFORMACIÓ.....................................................194

  3.5 MÈTODE DE CÀLCUL.....................................................................................................195

  4. L’ESTABLIMENT D’UNA CARTERA................................................................................196

  EL MODEL DE LA NEW ECONOMICS FOUNDATION............................................................... 199

  1. PRESENTACIÓ DE LA NEW ECONOMICS FOUNDATION............................................199

  2. INTRODUCCIÓ .....................................................................................................................199

  3. L’ESQUEMA D’UN PROCÉS D’AUDITORIA SOCIAL SEGONS LA NEF. ....................200

  4. PRIMERA ETAPA: QUÈ ÉS UNA AUDITORIA SOCIAL?

  PER QUÈ S'HA DE DUR A TERME?...................................................................................202

  4.1 PER QUÈ S’HA DE FER UNA AUDITORIA SOCIAL?..................................................202

  4.2 QUÈ CONVERTEIX CADA AUDITORIA SOCIAL EN UN FET ÚNIC?......................204

  4.3 UNA EINA PER A LA MILLORA....................................................................................205

  4.4 COM INICIAR UNA AUDITORIA: EL PROCÉS PAS A PAS........................................205

  5. SEGONA ETAPA: DEFINIR ELS OBJECTIUS

  I LES ACCIONS PER ASSOLIR-LOS. .................................................................................207

  6. TERCERA ETAPA: LA IDENTIFICACIÓ DELS STAKEHOLDERS I L’ESTABLIMENT

  DELS CRITERIS...................................................................................................................208

  6.1 QUI SÓN ELS STAKEHOLDERS DE L’ORGANITZACIÓ? DIFERENTS CATEGORIES

  DE STAKEHOLDERS............................................................................................................208

  6.2 COM FUNCIONA EL PROCÉS DE DIÀLEG AMB ELS STAKEHOLDERS.....................209

 • 151

  6.3 L’ENFOCAMENT DE LES DUES OPCIONS PER INCLOURE

  ELS STAKEHOLDERS ...................................................................................................................210

  7. QUARTA ETAPA: ELS INDICADORS I ELS BENCHMARKS. .........................................210

  7.1 COM S’HAN DE SELECCIONAR ELS INDICADORS? ................................................211

  8. CINQUENA ETAPA: ELS LLIBRES DE REGISTRE

  DE LA COMPTABILITAT SOCIAL.....................................................................................211

  8.1 COM CONTROLAR EL PROGRÉS?................................................................................212

  9. SISENA ETAPA: EL PROCÉS DE FINAL D’ANY. ............................................................212

  10. SETENA ETAPA: LA VERIFICACIÓ PER PART DELS AUDITORS...............................213

  11. VUITENA ETAPA: PUBLICACIÓ DELS COMPTES SOCIALS I RESPOSTA DAVANT

  ELS RESULTATS.................................................................................................................215

 • ELS ENFOCAMENTS TEÒRICS DE LA CAS I PERSPECTIVES PRÀCTIQUES D'APLICACIÓ

  152

 • ELS ENFOCAMENTS TEÒRICS DE LA CAS I PERSPECTIVES PRÀCTIQUES D'APLICACIÓ

  153

  PART II. ELS ENFOCAMENTS TEÒRICS DE LA CAS I LES PERSPECTIVES PRÀCTIQUES D'APLICACIÓ 1. INTRODUCCIÓ En el capítol anterior hem posat de manifest l'empenta que l'anomenada comptabilitat social va experimentar als EUA durant l'inici de la dècada dels anys setanta i com curiosament va desaparèixer gairebé per complet del llenguatge i de la pràctica de la comptabilitat convencional cap a finals dels anys setanta. Aquest bandejament de l'entorn concret i pragmàtic dels negocis es va reflectir també a l'àmbit acadèmic. El primer indicador de la revifalla d'aquest ensopiment fou la subàrea concreta de la comptabilitat mediambiental. Cap a finals dels anys vuitanta i començaments dels noranta va iniciar un ressorgiment decidit i sostingut. Una anàlisi interessant a realitzar és el pes específic que aquesta comptabilitat té dintre de la comptabilitat social. Sens dubte que aquesta fulgurant entrada en escena no només té a veure amb un tema d'interès social per a les qüestions mediambientals —per d’altra banda innegable—, sinó que la decidida actuació de les administracions públiques en aquest àmbit hi ha jugat com un factor d'urgència apressant per a les empreses. Els reptes que se li plantegen actualment a la comptabilitat social són:

  a) Que s'apagui l'embranzida que